فال هفتگی – 1 تا 7 اردیبهشت (قسمت اول)

فال هفتگی متولدین فروردین

فال هفتگی 1 تا 7 اردیبهشت : مجردهای این ماه در شرایط یک زندگی جدید قرار میگیرند که باید احساس را از خودشان دور کنند و با عقل و منطق برای آینده تصمیم گیری کنند. یک حسود دارید که دوروبرتان است ولی خودتان متوجه حسادت و دشمنی این فرد نسبت به خودتان نیستید و به او اعتماد زیادی دارید. یکی از روزهای این هفته روز خوبی برای متولدین این ماه است. یک خواسته بزرگ شما خیلی زود انجام میشود که انجام این خواسته تاثیر زیادی روی زندگی فعلی شما میگذارد و دوباره امید به زندگی بی روح شما برمیگردد. به کسی که علاقه دارید یک دیدار پربار دارید که از این دیدار با شادی برمیگردید خبرهای خوبی در این ایام به گوش شما میرسد که از شنیدن این اخبار به وجد می آیید. یک پول را به زودی خرج میکنید که از دست شما میرود. دست به خیر هستید و همیشه در کارهای خیر و نیک پیش قدم میشوید. خبر یک جدایی میشنوید که خیلی جا میخورید و تعجب میکنید و شاید برای چند ساعت هیجانزده باشید و باورتان نشود. یک غم بزرگ در زندگیتان است که میتوانید آنرا با کسی در میان بگذارید و مجبور به سکوت هستید و باید این یک راز باشد در دل خودتان و با آن سر کنید. به چند تا راه فکر میکنید که کدام بهتر است ولی هر راهی را که بروید برای هر چی که هست خوب و مثبت است فقط به خودتان بستگی دارد که کدام را انتخاب کنید. رازهای یک فرد که در نزدیکی شما قرار دارد و با شما نسبت نزدیک دارد برای شما فاش میشود ولی خیلی تعجب میکنید و فکرش را نمیکنید و ممکن است فاش شدن این راز باعث چند تا شرو بحث و دعوا در محیط زندگی شما بشود.

 

فال هفتگی متولدین اردیبهشت

با افرادی که از خارج می آیند یک دیدار دارید و شاید یک هدیه یا سوغات از این افراد دریافت کنید. چیزی را از خدا طلب کردید که دست خالی شدید و این شما را ناامید کرده ولی امیدتان را از دست ندهید چون راههای خوبی به روی شما باز میشود و دو دست شما از جانب پروردگار پر میشود. اگر بدنبال کسب مقام هستید چه این مقام تحصیلی باشد چه کاری به ان میرسید و این یاری خداوند برای شماست پس به او توکل کنید. چند جر و بحث در این هفته دارید که شاید از این بحثها در شر و ناراحتی قرار بگیرید و برای مدتی دچار مشکل میشوید. یک شانس خوب برای شما در راه است که اگر غفلت کنید ممکن است این موقعیت و شانس را از دست بدهید، دچار یک دلشوره و تردید هستید و این دلشوره در هر زمینه ای که هست بجاست. اگر بدنبال ادامه تحصیل هستید راه تحصیل باز است و روز به روز در زندگی از لحاظ تحصیلی پیشرفت دارید و به هر مدرکی که میخواهید دست پیدا میکنید و صاحب مقام میشوید. یک جای مقدس میروید و این مکان را زیارت میکنید و دلتان باز میشود. روزهای پر از ناامیدی دارید ولی با یک اتفاق که در اواخر هفته آینده برای شما می افتد این روزهای ناامیدی برای شما پوچ میشود و درهای امید و شادی به روی شما باز میشود. اگرم نام دور و اطراف شماست برایش صدقه دهید یک خطر از سرش رد میشود. مجردین یک خواستگار راه دور دارند یا شهرستان یا دور از محل زندگی شماست ولی بهرحال این خواستگار مثبت است و آینده خوبی با او دارید اگر جواب بله بدهید.

 

فال هفتگی متولدین خرداد

یک شخصی به شما یک خبر میدهد که از این خبر شاد میشوید و از ته دل میخندید. به یکی از آرزوها و رویاهای بزرگتان میرسید که بخاطر رسیدن به این رویا ادای نذر میکنید حاجت روا میشوید. متاهلین این ماه در این هفته چند اختلاف کوچک دارند که شاید کارشان به مشاجره کشیده بشود پس مراقب باشید تا دچار افسوس و ندامت نشوید، یک مسافرت میروید که برای آن برنامه ریزی کردید و راه این سفر باز است به خودتان بستگی دارد که بروید. یک موفقیت بزرگ دارید که این موفقیت شما را سربلند میکند. به فردی علاقمند هستید یا علاقمند میشوید که این علاقه برای شما دردسرهای زیادی دارد و مشکلات زیادی را باید بخاطر این فرد پشت سر بگذارید ولی ارزش دارد پس صبر پیشه کنید تا به هدف برسید. از یک تلفن یک خوشحالی غیرمنتظره دارید و ساعتها از این تلفن شاد میشوید. فکر و خیال زیادی دارید ولی بی فایده است.مراقب وسایل شخصیتان باشید. یک خطر دزدی دارید حتی اگر وسیله نقلیه دارید مراقب باشید چون این دزدی شما را کلافه میکند و اعصابتان خرد میشود. یک پول به دست شما میرسد حتی اگر وام باشد درست میشود و به دست شما میرسد که این پول یک مشکل مالی را برای شما حل میکند. روز ۳۰ مرداد ماه روز خوبی برای شماست. از یک شخصی یک راهي به روی شما باز میشود که این راه روشن است حتی اگر بخت و ازدواج باشد. یک فرد نزدیک به شما خبرچینی شما را میکند و این بخاطر علاقمند بودنش به شماست.

 

فال هفتگی متولدین تیر

هفته كم رفت و آمدی دارید و شايد يك مهمان در این هفته به منزل شما بيايد که از دیدن این فرد تعجب میکنید. چند تا چه کنم پولی دارید که با آمدن یک پول تا چند روز آینده این مشکل را برای شما حل خواهد کرد و اگر قرض یا قسط دارید به خوبی و خوشی پرداخت میشود و از فکر و خیال این موضوع بیرون می آیید، در یک دست بستگی قرار میگیرید که شاید مدتها در این شرایط باقی بمانید و شاید برای چند بخاطر این شرایط اشک بریزیدو عیادت یک مریض میروید که از دیدن شما خوشحال میشود و این کار خیر است که در این هفته انجام میدهید. لجباز هستید و گاهی اوقات این لجبازیها به ضررتان تمام میشود. یک پیشرفت مالی یا درسی دارید که این پیشرفت مسیر زندگی شما را از یکنواختی بیرون می آورد اشک زیادی در چند شب میریزید و گریه میکنید ولی اگر به نیت حاجت باشد حاجت روا میشوید. یک خانم برایتان دعای خیر میکند و دعایش در حق شما مستجاب میشود . یک موضوع ارثی دارید که باعث نگرانی شما میشود ولی فعلا این موضوع در بن بست است و گره در کارتان است. چند تا پول به دست شما میرسد که آمدن این پولها شما را خوشحال میکند و از یکسری بن بست مالی بیرون می آیید. یک برنامه رفتن سفر دارید و خاطرات شیرینی از این سفر دارید. در چند جمع شلوغ شرکت میکنید که در این جمع همه شما را دوست دارند. 

 

 

فال هفتگی متولدین مرداد

از یک شخصی حرص زیادی در این هفته میخورید و گاهی اوقات دلتان میخواهد این فرد را بزنید و روی اعصاب شما راه میرود. خسته هستید و بدنبال آرامش میگردید. یک مسافرت میروید که در این سفر یک اوقات تلخی برای شما پیش می آید که باعث رنجش و ناراحتی شما خواهد شد و از شخصی میرنجید. اگر قصد رفتن به سفر زیارتی را دارید این راه باز است به تصمیم خودتان بستگی دارد. یک تلفن دارید که یک اتفاق غیرمنتظره از این تلفن شما را دچار هیجان میکند و هیجانزده میشوید. یک بیماری و مریضی دارید که شاید برای مدتی کارتان به معالجه و مداوا کشیده بشود و از این بابت پول زیادی را هزینه خواهید کرد. در چند جمع شلوغ شرکت میکنید که از شرکت در این جمع ها شاد و سرحال هستید. دشمن زیاد دارید و دیگران حرف شما را زیاد میزنند و حرف شما در بیشتر مکانها هست صدقه بدهید. اگر قبلا شکست ازدواجی داشتید دوباره ازدواج دارید و در این شروع جديد خوشبخت خواهید شد. با یک سری از فامیل و آشنایان دیدار و روبوسی دارید و از دیدن این افراد خیلی خوشحال میشوید چون خیلی اتفاقی این افراد را میبینید. برنامه ریزی یک مسافرت را میکنید و راهی این سفر میشوید که دسته جمعی است و این سفر به شما خیلی خوش میگذرد و خریدهای زیادی دارید. یک تکه طلا معامله میکنید چه خرید باشد و چه فروش باشد یا این تکه طلا را هدیه میگیرید. سر یک موضوع سندی چند جر و بحث خانوادگی دارید که داد و بیداد زیادی میکنید که این سند یک سند ملکی است و فعلا کارتان در این رابطه در بن بست است و بلاتکلیف هستید.

 

فال هفتگی متولدین شهریور

زندگی شما در چشم ونظر زیادی است که گاهی این چشم ها برای شما مشکل ساز میشود و شما را دچار دردسر میکند. از ناحیه قفسه سینه احساس درد و تنگی نفس میکنید حتما به دکتر مراجعه کنید و این مسئله را سرسری نگیرید. به چند مهمانی دعوت میشوید که اگر شرکت کنید خوب است و با افراد زیادی از دوستان و فامیل دیدار و روبوسی دارید. بن بست های فکری زیادی دارید که گاهی شما را بر چند راه قرار میدهد و نمیدانید باید چه کار کنید و کدام راه را انتخاب کنید که بهترین راه حل در این شرایط فقط مشورت است. از یک مسیر اداری یا راه قانونی خبر خوب و خوشی دریافت میکنید که لبخند روی لب شما نقش میبندد. یک معامله دارید که در این معامله هر چه هست حرص و جوش های زیادی میخورید ولی چیزی را که میخرید خوب است و ارزش حرص و جوش را دارد. یک سفر دارید که صد در صد راهی این سفر میشوید که چه کاری باشد و چه تفریحی سفر مثبت و خوبی است. درد دارید و کارتان به دکتر کشیده میشود. ناشکر هستید و ناشکری زیادی میکنید که این ناشکری اصلا خوب نیست در هر شرایط که هستید خداوند را شاکر باشید. از چند تا غم و ناراحتی بیرون می آیید که خواست و یاری خداوند است. حرف و سخن زیاد پشت سرتان است ولی اهمیت ندهید. یک سرمایه گذاری دارید و این سرمایه گذاری بخاطر مال یا پولی است که به دست شما میرسد و از آمدن این پول هر سرمایه گذاری که میکنید به اوج میرسید و ترقی زیادی دارید. کسانی که قصد ادامه تحصیل دارند صد در صد موفق میشوند و راه تحصیل برایشان باز است.

 

 

شما فالوده ای عزیز اگر ابهامی در مورد این فال داشتید، میتوانید از طریق آیدی زیر با ما در ارتباط باشید.

Faaloodehadmin

 

فال هفتگی 1 تا 7 اردیبهشت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تمامی حقوق برای فالوده محفوظ است. © 2024 | توسعه و پشتیبانی توسط رویال کد