فال هفتگی فالوده – از 8 تا 14 اردیبهشت

فال هفتگی متولدین فروردین

فال هفتگی 8 تا 14 اردیبهشت : یک پیغام یا یک خبر غیرمنتظره دارید که از این پیام یا خبر هیجان پیدا میکنید در هر رابطه ای که باشد. بدنبال کاری سندی هستید که این سند به ثبت و امضا میرسد ولی از این بابت حرص و جوش زیادی میخورید چند تا پول پشت سر هم به دست شما میرسد که از نظر مالی هفته خوبی دارید و در آرامش هستید.
اگر شاغل هستید در یک موقعیت و یک شرایط  شغلی جدید قرار میگیرید که همراه با پیشرفت برای شماست .
یک دیدار با یک شخص دارید و این دیدار برای شما یک برگ برنده است. مسافرتی اتفاقی برای شما پیش می آید که برای رفتن به آن باید یکم بدو بدو کنید ولی میروید. اگر فردی در محیط زندگی شما مریض است به زودی از جا بلندمیشود و حالش رو به بهبود است. با افراد زیادی در این هفته ملاقات دارید و این ملاقاتها برایتان پربار است چه با افراد خانواده باشد چه با محیط کاریباشد ولی پربار است. از یک چشم انتظاری که در آن قرار  دارید با موفقیت و نتیجه عالیبیرون می آیید و همه چیز طبق میل شما به نتیجه میرسد
یکی از روزهای این هفته روز خوبی برای شماست. ملاقاتهای عاطفی دارید با کسی که دوستش دارید و اگر کسی از زندگی شما رفته است دوباره یک ارتباط عاطفی برای شما برقرار خواهد شد. اگر در فکر یک تغییر شغل یا تغییری در زندگی هستید این تحول صورت میگیرد به شرطی که پشتکار داشته باشید. از دست یک دال نام یک دلخوری چند روزه خواهید داشتولی برطرف میشود اگر ناراحتی از چشم دارید یک جراحی در پیش دارید
که اگر از ناحیه چشم باشد این جراحی به نحو احسن انجام خواهد شد نگران نباشید.

 

فال هفتگی متولدین اردیبهشت

در یک بلاتکلیفی چند روزه یا قرار دارید یا قرار میگیرید که شاید این بلاتکلیفی کمی برای شما همراه با غم و غصه باشد ولی با شادی از آن بیرون می آیید و به چیزی که دلخواهتان است میرسید. خبرهایی در رابطه با یک فردی که در گذشته شما بوده است به گوشتان خواهد رسید که برای شما اهمیت زیادی دارد. از دست یک شخصی در این هفته حرص و جوش زیادی میخورید که بی فایده است. با دوستان قدیمیتان یک گپ چند ساعته دارید که خاطره های گذشته را مرور میکنید و خوشحال میشوید. یک جابجایی برای شما در پیش است که سر این جابجایی تردید دارید و دودل هستید ولی این جابجایی چه کاری باشد و چه محیط زندگی باشدبسیار پربار و مبارک است از فردی یک دلخوری تلفنی دارید که ناراحت میشوید. معامله ای پربار دارید که برای این معامله نگرانی و استرس دارید در این هفته ولی این معامله خوب است و انجام میشود. یک خطر دزدی از یک مکان دارید مراقب باشید و ای دزدی شما را ناراحت میکند مواظب باشید. چند موفقیت پشت سر هم دارید که همراه با پیشرفت کاری و مالی است. یک خلاء در زندگیتان بوجود آمده که مدتی است زندگی شما در یک سرگردانی است ولی این خلاء از زندگی شما پوچ میشود. با ورود شخصی که به زودی به زندگی شما قدم میگذارد یک فرد تازه به زندگی شما رخنه میکند که این احساس برای شما یک امیدواری به همراه دارد. اگر اشتباهی در زندگی انجام میدهید مراقب باشید یک دردسر قانونی برایتان پیش می آید که شاید درگیر یک کار قانونی بشوید.

 

فال هفتگی متولدین خرداد

یک افسوس و پشیمانی دارید در این هفته از کاری که انجام میدهید پس مراقب هر حرکتی در این هفته باشید تا افسوس نخورید. کسی از دور برای شما خط و نشان میکشد و از دست شما عصبانی است و شاید کارتان با این فرد به جر و بحث کشیده شود. یک علاقه که در گذشته در زندگی شما بوده است دوباره به زندگی شما برمیگردد و دوباره به او علاقمند میشوید و شاید خاطرات گذشته شما جبران شود پس به او فرصت جبران بدهید. به واسطه یک شخص یک پیشرفت بزرگ دارید که در شرایط و موقعیت کاری یا مالی خوب قرار میگیرید که این فرد نقش زیادی در رسیدن این موقعیت برای شما دارد و شما را به آرامش میرساند. یک مسئله عاطفی فکرتان را مدتی است درگیر کرده و به کسی علاقه دارید که روی این شخص تردید دارید و روی عشق او در شک و تردید هستید و همین شما را در یک بن بست فکری قرار داده است. یک سفری میروید که در این سفر نگرانیهای زیادی دارید ولی خوب است. با مشکلات زیادی درگیر هستید شاید خانوادگی باشد یا کاری ولی فعلا در این شرایط قرار دارید. یک لج و لجبازی با یک شخص شما را ناراحت میکند و شاید حرفی که توقع شنیدن آن را ندارید را بشنوید ولی سکوت بهترین راه است. حرف و سخن زیادی پشت سرتان است و این حرفها از یک رازی است که از زندگی شما فاش میشود و این حرف و سخنها به این راز مربوط میشود. دروغ زیاد میگویید ولی ممکن است پاپیچ شما شود پس همیشه صداقت پیشه کنید تا دچار افسوس و پشیمانی نشوید و با اطرافیان روراست باشید. (همچنین بخوانید» آیا آشتی بعد از جدایی اتفاق میفتد؟)

 

 

فال هفتگی متولدین تیر

یک مریضی یا یک بیماری دارید مراقب سلامتیتان باشید که شاید برای دو یا سه روز در رختخواب بخوابید. یک خبر غم انگیز میشنوید که در یک مراسمی قدم میگذارید که در این مراسم افراد زیادی را ملاقات میکنید لج و لجبازی زیادی در این هفته دارید با کسی که دور و اطراف شماست و از دست این فرد حرص زیادی میخورید. مشکلات پولی شما به زودی رفع  خواهد شد و از غم مالی بیرون می آیید. اگر قصد جابجایی دارید به خودتان
بستگی دارد که تصمیم بگیرید اگر بخواهید جابجایی ممکن است. چند تا اتفاق خوب و مثبت برای شما می افتد که این اتفاق مسیر زندگی شما را  از یکنواختی بیرون می آورد و شاد و سربلند میشوید فقط توکلتان را از خداوند قطع نکنید. فردی خبرچینی شما را میکند و بدنبال یک سرنخ از  شماست ولی به هرحال این سرنخ را از شما میگیرد حواستان را جمع کنید پنهان کاری از کسی دارید که دست شما رو خواهد شد و پیش این شخص رسوا میشوید. قصد انتقام گرفتن از کسی را دارید ولی فعلا در بن بست
هستید ولی کاری از شما بر نمی آید. با کسی که ر یا ز یا ژ دارد یک قطع رابطه در این هفته دارید که این قطع رابطه با ناراحتی و دشمنی همراه است و بین شما کدورتی شدید خواهد افتاد. چند اختلاف شدید پشت سر هم دارید که سر این اختلافات داد و بیداد و اوقات تلخی میکنید ولی بی فایده است و چیزی تغییر نخواهد کرد. ماه آینده به یک مهمانی دعوت میشوید که خیلی شاد میشوید و از لحاظ روحی در این جمع خوشحالی دارید. به یکی از خواسته های غیرمنتظره میرسید که از این بابت خدا را شکر میکنید.

 

فال هفتگی متولدین مرداد

یک پیروزی بزرگ در دست شماست که برای این پیروزی زحمت و تلاش زیادی را متحمل شده اید ولی به آن دست پیدا میکنید. فردی به شما علاقمند است که برای مدتی سر راهتان قرار میگیرد و با او در تماس خواهیدشد ولی شخصی قابل اعتماد است به او تکیه کنید. یکسری از برنامه هایتان به تعویق افتاده است ولی دوباره این موضوعات به جریان می افتد و انجام خواهد شد. با شخصی یک جر و بحث و ناراحتی دارید که شاید برای چند روز کارتان به لجبازی و قطع رابطه کشیده شود. با فردی در این هفته دیدار خواهید داشت یا آشنا خواهید شد که این آشنایی یا ملاقات برای شما تاثیر زیادی خواهد داشت. یک دوست به شما حسادت میکند که دائم در حال کنجکاوی است مراقب باشید میخواهد از کارهایتان سر در بیاورد. یک پیشنهاد عاطفی و ابراز علاقه به شما میشود که از این ابراز علاقه هیجان زده میشوید ولی این فرد واقعا به شما علاقه دارد و دوستتان دارد او را باور کنید و به او اعتماد کنید. چند درد شدید دارید که از این بابت کارتان به دکتر و معالجه کشیده میشود. قصد یک خرید و فروش دارید که در این راه در شک و تردید هستید ولی اینکار شاید انجام شود به خودتان بستگی دارد. از ناحیه گردن یک درد و ناراحتی زودگذر دارید. یک موقعیت مالی خوب انتظارتان را میکشد و بزودی شرایط مالی شما مثبت میشود که این موضوع به شادی شما اضافه میکند و از این بابت خوشحال و سرحال میشوید. یک مشکل و دردسر خانوادگی در این هفته دارید که این مشکل با تلاش و تحمل شما برطرف خواهد شد ولی در آن روزها حرص و جوش زیادی میخورید تا بتوانید این روزها را پشت سر بگذارید.

 

فال هفتگی متولدین شهریور

در یک نا امیدی بسر میبرید ولی از یک خبر تمام این نا امیدیتان برطرف میشود و به شادی در می آیید. آخرین روز هفته برای شما روز خوبی خواهد بود. چند بحث با همسرتان در این هفته دارید که حرص و جوش زیادی میخورید ولی اهمیت ندهید تمام میشود. یک ناراحتی و بیماری شدید دارید که شاید کارتان به دکتر کشیده بشود مراقب باشید. به یک جایی میروید که رفتن به آنجا و حضور در آن خوب است فقط عده ای کنجکاوی شما را میکنند. از یک تلفن معجزه ای برایتان اتفاق میفتد که از این بابت خدا را
شکر میکنید. یکی از مشکلات بزرگ شما رو به حل شدن است و با باز شدن این مشکل مسیر زندگی شما تغییر میکند و آرامش به زندگی بی روح شما برمیگردد. یک مسافرت خانوادگی میروید که روحیه تان شاد میشود. هدایای زیادی از کسانیکه واقعا دوستتان دارند دریافت خواهید کرد. یک پیروزی دارید که برای رسیدن به این پیروزی و موفقیت تلاش زیادی میکنید و به آن خواهید رسید. افراد زیادی شما را دوست دارند و خواهان شما هستند ولی شاید خودتان بی خبر و بی اطلاع باشید ولی یکی از علاقه ها بزودی برای شما فاش خواهد شد و خیلی تعجب خواهید کرد. یک خبر به شما میرسد که
این خبر کلی شما را نگران میکند آمادگی شنیدن این خبر را داشته باشید و شاید چند روزی از این خبر در هیاهو و نگرانی باشید ولی برطرف میشود یک سفر خارج از ایران در دو سه ماه آینده برایتان پیش می آید که پیگیر کارهای این سفر میشوید و اگر بروید خیلی سفر مهمی است و روحیه تان هم تغییر میکند. افراد زیادی قصد ناراحت کردن شما را دارند که از روی حسادت است مراقب باشید و به آنها توجه نکنید.

 

 

فال هفتگی متولدین مهر

فال هفتگی 8 تا 14 اردیبهشت : زندگیتان برای مدتی در تاریکی و گره قرار میگیرد که این گره بخاطر دشمنان شماست و قصد ناراحت کردن شما را دارند خیلی مراقب باشید. یک اختلاف شدید با کسی دارید که شاید کارتان به قطع رابطه کشیده شود. به یک مهمانی در شب دعوت میشوید که اگر شرکت کنید خوب است این اتفاق برای همه متولدین مهر نمی افتد پس فکرتان را بازتر کنید. کسی به شما علاقمند است که بزودی یک قدم برایتان برمیدارد که این قدم برای شما مفید است. یکی از روزهای این هفته روز خوبی برای شما خواهد بود. یک موفقیت بزرگی دارید که این موفقیت باعث میشود دست دشمنان زیادی برای شما رو شود و آنها را به چشمتان خواهید دید چون او دل شما را شکسته و پایش را میخورد و خبرش به گوش شما خواهد رسید. یک فرد رفته از زندگی شما دوباره به زندگی شما برمیگردد ولی هر کس بود در گذشته شما بوده و شما را واقعا دوست دارد ولی مغرور است. یک پول خوب در این هفته به دست شما می آید که برای آن نقشه های زیادی کشیدید و این نقشه ها عملی خواهد شد. احتمال زیاد در یک الی دو ماه بعد به سفری دسته جمعی میروید که با همسفران خوبی همراه هستید ولی این سفر پر خرج است مراقب خرج کردنتان باشید. تلفنهای عاطفی زیادی به شما میشود که این تلفنها یک عشق و علاقه را به شما ثابت میکند و کسی پای شما می ایستد و شاید در مسیر ازدواج اگر مجرد هستید با این فرد قرار بگیرید یک خطر از سرتان رد میشود صدقه بدهید. از یک بلاتکلیفی بزرگ در زندگی بیرون می آیید و خوشبختی انتظارتان را میکشد و مسبب یکسری تحولات در زندگی شما میشود. وفاداری یک شخص به شما ثابت میشود که برای شما غیرمنتظره خواهد بود و فکر آنرا نخواهید کرد.(همچنین بخوانید» آیا آشتی بعد از جدایی اتفاق میفتد؟)

 

فال هفتگی متولدین آبان

یک پول خوب شاید یک وام باشد بدست شما میرسد که از آمدن این پول تمام قرضهایتان ادا خواهد شد و مشکلات مالی از سر راهتان برداشته میشودحرف و سخنهای زیادی پشت سرتان میزنند که بزودی به گوشتان میرسد و ناراحت میشوید. با یک شخص یک ناراحتی دارید که از او میرنجید و برای مدتی رابطه تان با این فرد کمرنگ میشود. یک برنامه ریزی برای کارتان دارید یا برای تحصیل که این برنامه به نحو احسن انجام میگیرد. اگر وسیله نقلیه دارید خرجی از این بابت روی دست شما گذاشته میشود که اعصابتان خرد میشود و با حرص این پول را هزینه میکنید. قصد خرید یک هدیه برای کسی را دارید به او بدهید دوستدار شما خواهد شد. از ناحیه صورت یک جراحی دارید که برای آن شاید چند روزی نگران باشید و استرس داشته باشید حتی ممکن است که استرس مالی باشد ولی جفت و جور میشود و این جراحی صورت میگیرد. افراد زیادی شما را نفرین میکنند که دلشان را شکسته اید پس بروید و از آنها طلب رضایت کنید چون پای نفرین این افراد را خواهید خورد. مشکلات مالی زیادی در راه است آمادگی این شرایط را داشته باشید و فقط در این شرایط صبوری شماست که این مشکلات را حل میکند. پیگیر یک وام یا یک پول هستید ولی شاید به بن بست برسید و این مورد برایتان جور نشود. حرف و سخن پشت سرتان زیاد است. داد و بیداد در این هفته با خانواده یا اطرافیان زیاد دارید و حرص و جوشهای زیادی میخورید. یک بیماری در گذشته داشتید که دوباره عود میکند که از فکر و خیال زیاد است. با یک فردی یک دیدار دارید و از دیدن این آدم خوشحال میشوید.

 

فال هفتگی متولدین آذر

اگر بدنبال کار ملکی هستید و یا کار نیمه کاره ملکی دارید مراقب باشید شاید از این بابت یک لطمه بخورید شاید این شکست یا لطمه مالی باشد در هر صورت احتیاط کنید و بی گدار به آب نزنید. از کسی رنجیدید ولی این فرد این رنجش را از دلتان درمی آورد با قدمی که بزودی برایتان برمیدارد و جبران آن خواهد شد. گاهی اوقات افسوس گذشته را میخورید ولی بی فایدهاست و از اشتباهات گذشته پشیمان هستید. خبری خوش دریافت میکنید که این خبر نقش مهمی در کار و روزی شما دارد و از این بابت به آرامش خواهید رسید. یکی از گره های بزرگ شما باز میشود که از دعای خیری است که پشت سرتان است. روزهای خوبی پیش رویتان است که احساس شما را تقویت میکند و از نا امیدی که درگیرش هستید خارج میشوید. اگر از کسی دور هستید به هر دلیل او را به زودی خواهید دید و این تجدید دیدار شما را تحت تاثیر زیادی قرار میدهد. از یک دلتنگی و ناامیدی که درگیرش بودید بیرون می آیید و روزهای خوبی در پیش دارید. بستگی در کارتان بوده است که این بستگی رفع شده است و درهای بسته به روی شما باز میشود. یک ارتباط عاطفی با کسی که از زندگی شما رفته است دارید که این احساس
علاقه شاید یکطرفه باشد ولی شما را دوست دارد او را نادیده نگیرید. یک پیشرفت مالی دارید و مشکلات مالی شما کم کم رفع میشود و آرامش خوبی به زندگی شما برمیگردد. اگر قصد خرید یا فروش وسیله نقلیه دارید این معامله صورت میگیرد. خبرهای خوب و خوش دارید که از این اخبار به شادی درمی آیید یک دوست یه شما حسادت میکند و قصد ضربه زدن به شما را دارد مراقب باشید میخواهد با یک دروغ یا تهمت شما را به دردسر بیندازد. (همچنین بخوانید » حفظ رابطه عاطفی از راه دور)

 

 

فال هفتگی متولدین دی

فال هفتگی 8 تا 14 اردیبهشت : یک اختلاف خانوادگی دارید که یا درگیرش هستید یا درگیرش میشوید که سر این موضوع حرص و جوش زیادی خواهید خورد پس مراقب سلامتیتان باشید. مشکلات زیادی دارید که با آنها دست و پنجه نرم میکنید ولی تودار هستید و دوست ندارید کسی از آنها باخبر شود و پنهانکاری زیادی میکنید ولی خودتان را آزار میدهید. سفر ضروری دارید زودتر اقدام کنید چون برای رفع مشکل شما خوب است و از شرایط سخت فعلی بیرون می آیید. یک پیشنهاد در این هفته دارید که روی آن زیاد فکر کنید بعد پاسخ بدهید در هر زمینه ای که بود. کسی کنجکاوی شما را میکند و بدنبال یک سرنخ از شماست ولی دست خالی است. یک پول در این هفته به دست شما میرسد و مشکلات مالی شما را رفع خواهد کرد. یک مسیر اداری یا قانونی دارید که که برای چند روز در این مسیر رفت و آمد میکنید و درگیر یکسری کارهای قانونی یا اداری میشوید که بروبیای زیادی دارید ولی به نتیجه میرسید ولی نتیجه آن برای شما سخت است و شاید به آن هدف دلخواه نرسید. از دست چند نفر حرص زیادی میخورید ولی بی فایده است و چیزی عوض نخواهد شد. با مشکلات مالی دست و پنجه نرم میکنید و در این هفته چه کنم چه کنم مالی زیادی دارید مراقب دخل و خرجتان باشید. اگر وسیله نقلیه دارید یک خرجی روی دست شما میگذارد و یک پول را برای وسیله نقلیه خرج میکنید که با ناراحتی است. آدمهای موذی دور و برتان هستند و اگر کسی به شما ابراز علاقه میکند پوچ است و فقط تظاهر است او را باور نکنید و خیلی با شما موذی است حواستان باشد. یک قرارداد امضا میکنید که با این امضای قرارداد به آرامش میرسید و خیالتان راحت میشود.

 

 

فال هفتگی متولدین بهمن

یک حادثه و یک اتفاق خوب و مهم برای شما می افتد که یک برگ برنده در دست شماست و این خواست و یاری خداوند بزرگ است که لطفش شامل حالتان میشود پس شکرانه آنرا بجا آورید. رنج زیادی را تحمل کردید ولی سختیها رو به پایان است و روز به روز کارهایتان رو به پیشرفت است طوریکه به مقامی شایسته خواهید رسید. دست کسی را گرفتید که همیشه دعاگویتان است و دعای این فرد در حقتان مستجاب میشود. اگر بدنبال راه چاره ای هستید برای برای بدست آوردن چیزی آنرا پیدا میکنید و بدست می آورید فقط فرصت را از دست ندهید. روی یک معامله استرس و دلشوره دارید ولی این معامله صورت میگیرد و پیروزی در دست شماست. از یک دوست قدیمی یک خبر یا یک پیغام دریافت میکنید که تعجب میکنید. از کسی دور هستید و این دوری یا جدایی شما را آزار میدهد و فکر و خیال زیادی روی این شخص دارید. از کسی یک کاری برای شما به ثمر میرسد که خیلی خوشحال میشوید و خبرهای خوش دارید که از ناامیدی بیرون می آیید و امید به شما برمیگردد. یک پیشنهاد در رابطه با کار دارید اگر شاغل هستید که این پیشنهاد بسیار عالی است و زندگی شما را عوض خواهد کرد و در این کار پیشنهادی موفقیتهای زیادی کسب میکنید. یک شهرت به زودی انتظارتان را میکشد و در یک استعداد به شهرت خواهید رسید اگر این استعداد را در هنری دارید.تصادفی دیده میشود که با دادن صدقه رفع میشود شاید از چشم و نظر باشد.

فال هفتگی متولدین اسفند

فال هفتگی 8 تا 14 اردیبهشت :دوستان زیادی دارید که به شما علاقمند و همیشه درصدد خوشحال کردن شما هستند. با کسی که فکرش را نمیکنید در این هفته ملاقات و دیدار دارید که از دیدن این فرد هیجانزده میشوید ولی خوب و مفید است. در یک بحث خانوادگی قرار میگیرید که دلشوره های زیادی دارید ولی در هر زمینه ای که است حل و فصل خواهد شد. هفته پر روزی ای دارید و پولهای زیادی به دست شما میرسد که مشکلات مالی شما برطرف میشود. از خبر شنیدن یک اختلاف خیلی ناراحت میشوید ولی کاری از دست شما برنمی آید. یک خطر دزدی دارید مراقب مدارک وسایل شخصی تان باشید. اگر متاهل هستید همسر خوب و وفاداری دارید قدرش را بدانید و همیشه پشتیبان او باشید چه در شادیها و چه در غمها. یک لطمه و یا یک نیش از فرد خودی میخورید که انتظارش را ندارید و شاید دلتان بشکند ولی زودگذر است. یک خبر غم انگیز دارید که ناراحت میشوید و در یک مراسمی برای عرض تسلیت شرکت میکنید. به چند مهمانی دعوت میشوید که رفتن به این جمعها خوب است حتما شرکت کنید. جاسوسی شخصی را میکنید ولی دست خالی هستید و چیزی دستگیرتان نمیشود. کسی از نزدیکان یا بستگان شما مریض میشود که چند روزی درگیر این فرد مریض میشوید و بروبیای زیادی دارید. چند پول بدست شما میرسد که که با آمدن این پولها گره های مالی شما با میشود. از دست کسی حرص زیاد میخورید ولی مجبور به تحمل این فرد هستید. اگر متاهل هستید یک نوزاد به خانواده شما قدم میگذارد و یک فرزند بزودی وارد زندگی شما خواهد شد که قدمش برای شما مبارک است. موضوعی دائم شما را ناراحت میکند و حرص میخورید ولی این موضوع را سعی کنید حل کنید چون ممکن است روی آینده شما تاثیر بدی بگذارد و با خودتان کنار بیایید. اگر قصد ازدواج دارید فردی را که در نظر دارید خوب مناسب است و برای شما مبارک است و ازدواج کنید.

 

 

شما فالوده ای عزیز اگر ابهامی در مورد این فال داشتید، میتوانید از طریق آیدی زیر با ما در ارتباط باشید.

Faaloodehadmin

 

فال هفتگی 8 تا 14 اردیبهشت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تمامی حقوق برای فالوده محفوظ است. © 2024 | توسعه و پشتیبانی توسط رویال کد