طالع مِری تی تِسْ برای نام های با حرف دوم “ن،س،ف،خ،د،ک”

 مری تی تس: براى برخى صاحبين اين طالع مورد توجه بودن تحت نظر كائنات ديده مى شود ، همچون نور افكنى كه بر شما تابيده شده و هر كجا كه برويد همراه شما مى آيد ، شهرت و يا پيروزى يكى از نمونه هاى اين توجه است مى تواند تعابير مختلفى داشته باشد و اين مختص به سبك زندگى هر كدام از شماست اما اين موضوع كه مورد توجه انرژى بزرگى هستيد بدون ترديد مربوط به سبك زندگى شما و وسعت دل و قلب شماست ، در هر حال مباركتان باشد و در حفظ اين راه موفق باشيد .

تعدادى از خانم هاى اين طالع در رابطه با فردى با موضوعى درگير شده ايد كه خيلى كشدار و پيچيده شده است ، اين موضوع بايد خيلى راحت تر پيش مى رفت اما راه مرى تى تس براى شما اين است كه مجدداً ذهن خود را ريكاورى كنيد و در ابتدا از نگاهى ديگر به اين شخص فكر كنيد ، اگر بازهم حستان به اين فرد منفى است ، به طور كل پاى اين فرد را از نزديك شدنش به خودتان قطع كنيد ، اما اگر مردد هستيد و نمى دانيد كه چه بكنيد ، بهتر است مثبت فكر كنيد تا شرايط براى شما تعيين كننده بودن يا نبودن اين فرد باشد.

 

در اطراف شما برخى اتفاقات افتاده كه با احساس شما ارتباط مستقيم دارد اما توصيه به شما اين است كه مسائلى كه به شما ارتباط حقيقى ندارند را در فاصله دورترى از ذهن خودتان قرار دهيد و اينگونه موارد را به حال خودتان گره نزنيد و دردسر هاى زندگى ديگران را وسط زندگى خود نياوريد زيرا شما فردى كاملاً احساسى هستيد و در اين مورد هم بيشتر شما به فكر ديگران بوده ايد تا سايرين نسبت به شما، براى زندگى خودتان ارزش بيشترى قائل شويد.در آستانه ورود به دوره اى خوب خواهيد بود آنچه كه مرى تى تس در طالع شما مشاهده مى كند ، وجود فرصت هاى طلايى است ، اين فرصت ها به زودى براى شما آشكار خواهند شد ، نكات مهمى براى بهتر ديدن فرصت ها خواهد بود و يك تعبير خوب از شرايطى كه نزديكش مى شويد وجود دارد ، برداشت درست از اين تعبير مى تواند يك عمر شما را از رفتن راه اشتباه نجات دهد ، اگر ميوه اى كه رسيده باشد را به موقع نچينيد از درخت خواهد افتاد و در آن زير حشرات آن را طعمه خود مى كنند به مانند همين فرصت هاى طلايى كه در پيش داريد ، اگر دست خود را به سوى آنها دراز نكنيد ، نه تنها از دست مى روند بلكه مى توانند منجر به سرزنش كردن خودتان و افسوس و نا اميدى شوند.افرادى كه در رابطه اى عاطفى نيستند ، اين نويد داده مى شود كه اتفاقات جديدى با ورود الهه عشق آفرينى ( آزيرِس ) برايتان خواهد افتاد ، باد موافق به سمت شما مى وزد ، و اين يعنى كه شرايط در اين رابطه تحت كنترل شما خواهد بود ، يك رابطه عميق و احساسى را تجربه خواهيد كرد. 

به عشق با چشم هميشه مثبت نگاه نكنيد ، نه اينكه در رابطه فردى مثبت نباشيد منظور اين است كه روياپردازى نكنيد كه هميشه شرايط عاشقانه خواهيد داشت ، خصلت عشق تلفيق دو حس شادى و ناراحتى است ، با چشم حقيقى وارد رابطه خود شويد و در حرف هايتان با فردى كه ارتباط خواهيد داشت از شعار دادن پرهيز كنيد ، هرچند آنچه كه مرى تى تس مشاهده مى كند ، شعار هايى وجود خواهد داشت.روزهاى ٢٥ اين ماه و ٤ ، ٨ ماه آينده به ترتيب روزهاى پر مشغله ، آرامش با اتفاقى خوب و مناسب براى تخليه بار انرژى منفى شماست ، بايد در روز ٨ ماه آينده از طريق راهى كه آرامتان مى كند ، خودتان را از خستگى ها و انرژى هاى منفى موجود در برخى روزها دور كنيد و روحتان را آرام كنيد.موضوعى كه در طالع اين ماه مرى تى تس شما قابل توجه است ، اين است كه شما براى دوستان و آشنايان حكم بهترين مشاور را داريد اما براى موضوعاتى كه خودتان با آنها درگير هستيد راه حل درستى نداريد ، اين اتفاق بارها افتاده و بسيارى از اطرافيان شما نسبت به حرف هاى شما عمل كننده بودند و نتيجه گرفتند ، توصيه به شما مى كنيم كه بتوانيد از طريق خودتان به ايده آل برسيد ، كمتر وقت خود را صرف ديگران كنيد همه چيز مرتب خواهد شد ، وقتى شما انرژى درونى خود و همينطور ذهن خود را مشغول پيدا كرده بهترين راه حل براى ديگران مى كنيد ، انرژى باقى مانده اى براى رسيدگى و ديد بهتر براى مسائل مرتبط با خود نخواهيد داشت.

تعدادى از صاحبين اين طالع فردى را بسيار دوست داريد كه از سوى او آنطور كه مى خواهيد عشقى نمى بينيد و اين موضوع شما را اذيت مى كند و بارها براى اينكه نظر اين فرد را جلب كنيد دست به راه هاى مختلفى زده ايد و آنچه كه مرى تى تس در طالع شما مى بيند پديدار شدن حس نا اميدى است و كمى هم اين موضوع بر روى اعتماد به نفس شما تاثير منفى گذاشته ، موضوعى كه مهم است اين مسئله است كه شما ايرادى نداريد و نبايد ضعف را در خودتان جست و جو كنيد بلكه فردى كه انتخاب كرده ايد دچار نقاط ضعفى است كه تا وقتى با او رابطه اى را آغاز نكنيد متوجه آن نخواهيد شد ، اگر زيبايى وجود دارد از جانب نگاه شماست و برخى از اتفاقات در زندگى هستند كه زيبايى آنها فقط از دور است و هر چه به آن نزديك تر مى شويد و دقت مى كنيد بهتر مى توانيد عيب هاى آن را مشاهده كنيد.

اگر متولد مسرا (اسفند)، بارام هات(مهر) یا اَمشیر (شهریور) هستيد ، یک پیشرفت و ترقی دارید که اگر شاغل هستید در کار یا شغلتان است اگر شاغل نیستید در زندگی شماست یا در درس و تحصیل شماست. از یک چشم انتظاری بیرون می‌آیید که این انتظار به خاطر برداشته شدن یک قدم است که بیرون می‌آیید. نگرانی زیادی دارید که این نگرانی و استرس به خاطر یک تماس تلفن است و حرفها یا خبرهای تلفنی است که به گوشتان میرسد و خوشحالتان میکند ولی همراه با استرس و دلشوره است. به خاطر انجام کاری یا در حال حاضر سر دوراهی قرار دارید یا سر دوراهی قرار میگیرید که انجام آن به خودتان بستگی دارد ولی اگر انجام بدهید خیر و مبارک است و این تردید و شک و دودلی شما بیهوده است. یک دروغ پشت سرتان میگویند یا گفته‌اند که این دروغ به گوشتان میرسد و اعصابتان را خرد میکند و به هم میریزید ولی هر چی در شنیدن این دروغ سکوت کنید و عکس العمل نشان ندهید به نفعتان است.

 

اگر متولد هنت هاوج (دی) ، بارامودا (آبان) یا فائوفی (اردیبهشت) هستيد ،اگر مجرد هستید در یک شرایط و موقعیت ازدواج یا قرار دارید در حال حاضر یا به زودی قرار میگیرید که خیلی خوب هستند مخصوصا خانم‌های این ماه که مجرد هستند این موقعیت استثنایی برای شماست. سعی کنید که این فرصت را از دست ندهید و روی این فرد بیشتر مکث کنید و بیشتر شناخت داشته باشید و بی گدار و بی مشورت جواب رد به این فرد ندهید و با مشورت و فکر و منطق پیش بروید. به یک چهاردیواری فکر میکنید و روی این کار و چهاردیواری دلشوره و استرس دارید ولی هر کاری که هست و مربوط به چهاردیواری میشود به نحواحسن جفت و جور میشود و این استرس پوچ است.يك گره از كارهايتان در روزهاى پيش رو برداشته خواهد شد كه از شادى اشك شوق خواهيد ريخت

اگر متولد هاتور (خرداد)، هفیفی(بهمن)، یا طوبه(مرداد) هستيد ،برخى از افراد این سه ماه جابجایی در پيش دارند که اصلا آمادگی این جابجایی را ندارید و یک دفعه جابجا میشوید و سر این جابجایی با مشکلات زیادی روبرو میشوید اما جابجا میشوید و حرص و جوش مى خوريد ، شايد در ابتدا كمى كلافه باشيد اما به مرور برايتان حس خوشايندى ايجاد خواهد شد. برخى از مجردين اين سه ماه اگر فردی به شما نظر دارد که قصد یک شروع با شما را دارد و به شما ابراز علاقه میکند این فرد واقعا دوستتان دارد و این ابراز علاقه جدی است و روی پیشنهاد این فرد هم اگر به شما پیشنهاد داد جدی باشید و جدی تصمیم‌گیری کنید چون خوب است.

 

اگر متولد تخ (فروردین) ، بشنس (آذر) یا کاهرکا (تیر) هستید ،اگر در عبادت خداوند سهل انگار هستید سعی کنید اين كار را نكنيد و بیشتر به خداوند نزدیک شوید برای شما مثبت و خیر است ، خداوند هميشه به شما توجه ويژه اى دارد و از اينكه شما به او نزديك شويد بهره خوبى خواهيد برد. ضربه های زیادی در گذشته خوردید که نسبت به آینده بدبین هستید و عینک بدبینی روی چشم شماست ولی سعی کنید روی آینده خوش‌بین و امیدوار باشید چون آینده خوبی پیش روی شماست. اگر قصد بارداری دارید این بارداری خوب است پس زودتر عجله کنید قدم این نوزاد برایتان خیر است.برخى از متاهلين در اين ماه شايد با همسر خود جر و بحث داشته باشيد ، زياد روى آن پيگيرى نكنيد ، گذرا خواهد بود.

شما فالوده ای عزیز اگر ابهامی در مورد این طالع بینی داشتید

میتوانید از طریق آیدی زیر با ما در ارتباط باشید.

Faaloodehadmin

 

یک پاسخ به “طالع مِری تی تِسْ برای نام های با حرف دوم “ن،س،ف،خ،د،ک””

  1. پروین گفت:

    ممنون از فالوده عزیز.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تمامی حقوق برای فالوده محفوظ است. © 2024 | توسعه و پشتیبانی توسط رویال کد