طالع مِری تی تِسْ برای نام های با حرف دوم ” ق،ه،ب،ش،ی،چ”

طالع بینی مصری مری تی تس: مرى تيتس در هفتمين طالع و پيش بينى خود براى افرادى كه حروف ذكر شده بالا را در دومين حرف اسم خود دارد نظر داموتف (الهه روزی دهنده) و مسيرى هموار و خوب در طى سى روز آينده ميبيند. شما در بهترين مدار انرژى و جذب هستيد اين فرصت بسيار عالي و استثنايى هست ، سعى كنيد به بهترين ها فكر كنيد و برايش تلاش خود را بكنيد، به راحتى جذبش خواهيد كرد.

اين موضوع در هر زمينه اي كه باشد امكان پذير است .تعدادى از خانم هاى كه شامل اين طالع ميشويد توسط شخصى مورد اذيت قرار گرفته ايد كه خيلى شما را دلخور كرده و حرمت ها بين شما و اين شخص از بين رفته، مرى تيتس به شما توصيه ميكند مسير خود را ازين شخص جدا كنيد و ارتباطتان را با اين فرد كم رنگ كنيد ، چون چيزى جز اذيت و آزار نصيبتان نخواهد شد همچنين يك اتفاق خوب بعد از اين فاصله برايتان خواهد افتاد كه مسير زندگى شما را دگرگون خواهد كرد.

تعداد از متاهلين اين طالع با معشوقه تان زیاد قهر و آشتی دارید و هی پوچ می شود و هی برمیگردد و این رابطه با این شخص همينطور هست و همین جوری ادامه دارد و نه بهتر می شود و نه بدتر می شود خودتان زیاد به راه چاره فکر می کنید که این رابطه را درست کنید ولی همین جوری ادامه خواهد داشت و شما هم کاری از دستتان بر نمی آید دليل اصلى اش هم اين است كه فرد مقابل شما در كودكى خود گير كرده و نميتواند ارزش واقعى شما را حفظ كند.

در سى روز آينده هم در حال حاضر یک آشتی دارید و دوباره روزهای خوب به سمت شما برمی گردد و موفقیت های زیادی برای شما در راه است. اگر از فردی دلخوری داشتید می آید و از دلتان در می آورد و این رنج و ناراحتی که بین شما به وجود آمده است برطرف می شود ممكن است اين كدورت و ناراحتى چند ساله بوده باشد به هر حال برطرف ميشود . پولى به دست شما می رسد که شاید یک طلب مالی باشد اگر از کسی طلب دارید پولتان را پرداخت خواهد کرد. استرس و نگرانی مالی زیاد دارید ولی با آمدن این پولها تمام این استرس ها پایان می گیرد.

روزی و درآمد شما در این ماه پر بركت و زياد است و در موقعیت کاری یا مالی خوبی قرار می گیرید. تعدادى از آقايانى كه شامل اين طالع ميشويد از زندگی فعلی تان رضایت ندارید و افسوس روزهای گذشته را زیاد می خورید و این به خاطر از دست دادن فرصت های خوب گذشته است ولی افسوس خوردن بی فایده است و چیزی را عوض نخواهد کرد مرى تيتس به شما توصيه ميكند از زمان حال حاضر لذت ببريد و فرصت هاى آينده تان را بخاطر زمانى كه گذشته از دست ندهيد.

اگر کسانی هستند که از شما ناراضی هستند بروید و دلشان را به دست بیاورید و از آنها طلب بخشش کنید و اگر از كسى دلخورى داريد آن را ببخشيد اين كار شما را سبك ميكند و اتفاقات خوبى را پيش رويتان ميگذارد. با فردی که دوستش دارید طى این سى روز دیدارهای زیادی دارید که در این ملاقاتها اگر کدورت یا دلخوری بین شما بوده است برطرف می شود و دوباره شادی و خوشحالی به سمت شما برمی گردد.تعدادى از خانم هاى اين طالع كه حوف ذكر شده بالا در دومين حرف اسمتان است ، آگاه باشيد دشمن زیاد دارید و شاید در این روزها یک ضربه یا یک آسیب از این دشمن ها بخورید و این افراد خودی هستند و به شما نزدیک هستند پس مراقب باشید.

چند دختر و پسر كه اين روزها خيلى روياها براى خود متصور شده ايد و آرزوى برآورده شدنش را داشتيد، به یکی از خواسته ها و آرزوهایتان می رسید شاید مالی یا شاید احساسی و عشقی یا کاری یا تحصیلی باشد ولی هر چی هست شما را در چشم ديگران می اندازد. اگر قصد جابجایی دارید این جابجایی هست فقط باید خودتان بخواهید و اراده و تصمیم خودتان در این جابجایی نقش زیادی دارد. این جابجایی یک کم بن بست دارد چون خودتان ترس و دلهره و وحشت دارید.

چند خانم با ميانگين سنى ٢٧ تا ٣٢ سال لج باز هستید و در این لجبازیها با هر کسی که دارید، لجبازی می کنید .بیشتر اوقات بازنده شما هستید پس کوتاه بیایید بهتر است و هر چی در این لجبازیهای سکوت کنید بهتر است چون ناخواسته پل هاى پشت سرتان را خراب ميكنيد . چند تا دوست دارید که با شما دو رو هستند مراقب این افراد باشید. یک سری از خانم هاى شامل این طالع ازدواج دارند و زندگی خوب و شیرین شروع می کنند یا خانمى که به شما نزدیک است این شرایط ازدواج برای این خانم پیش می آید به هر حال این خانم چه خود شما باشید چه اطرافیان شما باشد ازدواج می کند و خوشبخت خواهد شد.چند نفر از افرادى كه شكست عشقى داشته ايد. 

فردی كه در گذشته از زندگی شما رفته است دوباره به سمت شما بر می گردد ولی قبول این فرد به خود شما بستگی دارد ولی اگر پذیرای این فرد باشید بد نیست می توانید یک فرصت دوباره به این فرد بدهید چون او واقعا می خواهد یک اشتباه و خطا را جبران کند. تعریف خوبی شما زیاد است. چند تا اتفاق خوب احساسی دارید که از این اتفاقات به خودتان می بالید و احساس غرور می کنید. از یک مسیر كارى یک شادی دارید که از این شادی برای چند رو خداوند را شاکر می شوید و شکرگزار می شوید

تعدادى از متولدين فروردين ، شهريور و آبان ؛ چند تا قطره اشک می ریزید و برای چند روز در این ماه دلتنگ و بی حوصله می شوید اما دوباره همه چیز به سمت شما برمی گردد. برای یک کار منزل نگران و کلافه هستید شاید خرید یا فروش یا اجاره باشد ولی هر چی هست به خیر و خوشی ختم می شود و همه چیز حل خواهد شد و اگر نذری در این رابطه کردید حاجت روا می شوید. گره ای بزرگ در زندگی دارید که این گره یا به تازگی باز شده است یا خیلی زود باز می شود و از استرس و نگرانی بیرون می آیید . چند تا معامله دارید که این معامله ها کوچک کوچک است و یک سری چیزهای کوچک می خرید که از این خریدها و معامله ها شاد و مسرور هستید تا ۷ وعده دیگر یک جایی با ماشین می روید که برای هر چی هست دچار استرس زیادی هستید اما با موفقیت از این مسیر برمی گردید.

تعدادى از متولدين بهمن ، اسفند و تير؛ در حال حاضر با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می کنید و خیلی مشکل دارید که شاید بیشتر این مشکلات مالی یا خانوادگی است . فردی می خواهد سرتان را کلاه بگذارد اگر شریک کاری دارید یا فردی می خواهد با شما سرمایه گذاری کند یا کاری را با فردی شروع کنید بیشتر دقت کنید و بی گدار به آب نزنید. از دست یک فردی که حرف (د) در اسم دارد زیاد حرص می خورید و این فرد برای چند بار در این روزها اعصابتان را خرد می کند و شما را بهم می ریزد طوری که شاید چند تا نفرین پشت این فرد بکنید اما اگر اين كار را نكنيد بهتر است. يكى از اعضاي خانواده تان ناشکری زیاد میكند که اصلا به اين شخص نمی آید سعی کنید به او بگوييد همیشه خداوند را شاکر باشد. از رازی به زودی با خبر می شوید که برای شما فاش می شود و شاید برای چند ساعت یا چند روز از فاش شدن این راز هیجان زده باشید.

تعدادى از متولدين خرداد ، آذر و دى به يك مهمانی خارج از شهر دعوت می شوید یا شهرستان که رفتن به این جمع یا این مهمانی به اراده و تصمیم خودتان بستگی دارد ولی سعی کنید حتما بروید چون خیلی به شما خوش می گذرد و با افراد فامیل یا دوستان زیادی مراوده و گفتگوهای خوب دارید فقط خيلى مراقب سلامت خود باشيد . متاهلين اين سه ماه اگر قصد به دنيا آوردن نوزاد دارید یا خودتان در حال حاضر باردار هستید خوب است و این فرزند قدمش مبارک است یا اگر از حالا به بعد نوزادی به خانواده شما قدم گذاشت مبارک است. روز ۱۰ ماه بعد روز خوبی برای افراد این سه ماه است. گاهى لجباز هستيد ولی این لجبازیها شما را به جایی نخواهد رساند پس دست از لجبازی و یک دنده بودن بردارید. چند تا دروغ به شما گفته شده است یا گفته می شود که این دروغ ها باعث بی اعتمادی و بی اطمینانی شما می شود.

تعدادى از متولدين ارديبهشت ، مهر و مرداد ، اگر وسیله نقلیه دارید و قصد تعویض یا فروش یا خرید دارید این کار عملی می شود و به خواسته تان هر چی باشد می رسید فقط حتما دودلی و تردید را از خودتان دور کنید تا بتوانید بهتر تصمیم بگیرید. اگر مجرد هستید یک فردی به زودی سر راهتان عشقی و احساسی قرار می گیرد که این فرد جدید است و شما اصلا این فرد را نمی شناسید و این آشنایی برای شما اوایل معمولی است و شاید یک سرگرمی باشد ولی کم کم برای شما عشق می شود و یک وابستگی بین شما اتفاق می افتد.. یک رضا نام یک قدم برای شما برمی دارد که باعث خنده و شادی شما می شود. تعدادى از متولدين اين سه ماه ، سفر خارج از كشور دارید که بدو بدو کارهای این سفر را انجام می دهید و راهی می شوید که در این سفر تجربه های زیادی کسب خواهید کرد و با افراد زیادی آشنا می شوید.

شما فالوده ای عزیز اگر ابهامی در مورد این طالع بینی داشتید

میتوانید از طریق آیدی زیر با ما در ارتباط باشید.

Faaloodehadmin

راهنمای طالع بینی مصری مری تی تس

طالع بینی مصری مری تی تس

طالع بینی مصری مری تی تس

طالع بینی مصری مری تی تس

7 پاسخ به “طالع مِری تی تِسْ برای نام های با حرف دوم ” ق،ه،ب،ش،ی،چ””

 1. لیدا گفت:

  سلام، مثل همیشه عالی بود، فقط نمیفهمم چرا ۱۵ ماه منتشر میشه؟

 2. بهار گفت:

  عالی بود و چند تا موردش تو همین چند روز اتفاق افتاده 😊

 3. بهاره گفت:

  بهار بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره

 4. عشق جان گفت:

  بهار بهار بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره بهاره

 5. حسن گفت:

  خيييييييلي تكراري بود مثل ماه قبل و قبليش نوشته شده بود

 6. لیلی گفت:

  عااااااالی بود مثل همیشه ✌️✌️✌️😊😊😊

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تمامی حقوق برای فالوده محفوظ است. © 2024 | توسعه و پشتیبانی توسط رویال کد