طالع مِری تی تِسْ برای نام های با حرف دوم “ن،س،ف،خ،د،گ”

طالع بینی مصری مری تی تس : درود خداوندگار كبير ، بر صاحبين اين طالع . آزيرس (الهه عشق آفرينى) خبر از علاقه پنهان فردى نزديك در اطراف شما را مى دهد ، اين شخص فردى خوش صحبت و بسيار مهربان با خوى گرم است ، و در پى فرصتى است براى اينكه اين موضوع را با شما مطرح كند، پس از شنيدن حرف هاى اين فرد شما در آن لحظه نخواهيد دانست كه چه پاسخى را به او بدهيد ، و البته براى پاسخ به او نياز نيست كه عجله اى داشته باشيد ، اما روى خوب را از اين فرد دريغ نكنيد زيرا بسيار به شما توجه دارد.افراد متاهل روزهاى خوبى را پشت سر خواهند گذاشت ، شرايط مالى رو به بهبود خواهد رفت و براى شما موجب آرامش خاطر خواهد شد . 

دل گيرى و يا دلتنگى اين روزها براى شما ديده مى شود ، شايد دلتنگ عزيزى از دست رفته هستيد و يا شايد هم دلتنگى روزهاى خوبى كه در ذهنتان مانده ، به هر حال اين دلتنگى ها را داريد و براى رفع اين موضوع نيازى نيست خودتان را سرزنش كنيد ، اين يك انتخاب است كه خودتان انجام مى دهيد ، فكر بيشتر شما به اين مسئله باعث مى شود تا شما بيشتر در اين شرايط بمانيد و هر چه خود را مشغول كارهاى مختلف كنيد كمتر فرصت اين دلتنگى را خواهيد داشت .

برخى از صاحبين اين طالع از شرايط فعلى خود ناراضى هستند ، قول و قرار هايى با خودتان گذاشته بوديد كه به هر علتى نتواسته ايد تا بر سر اين وعده ها پايبند باشيد ، از طرفى فشار هايى نيز از اطراف داريد اجازه نمى دهد با تمركز و انگيزه به برنامه هايتان رسيدگى كنيد ، راهى كه شما را از اين حال خارج مى كند ، تغيير موقعيت شماست، اگر حس ميكنيد فردى هستيد كه توان سختى ها و مقابله با آن ها را داريد ، جايگاهى كه اكنون داريد را ترك كرده و به جايگاهى برويد كه موجب مى شود تا با فركانس هاى منفى كمترى مواجه شويد ، شايد اين موضوع از جهت هاى ديگرى نسبت به شرايط اكنون شما سخت تر باشد اما اين سختى بسيار ارزشمند تر از آن است كه شما به سمت خود فركانس هاى مختلف را جذب كنيد و خودتان را در معرض هر صحبتى قرار دهيد و اگر هم حس مى كنيد فردى هستيد كه توان و يا ديگر حوصله و انرژى اين تغييرات را نداريد ، بايد تلاش كنيد تا واكنش هايتان را به صفر برسانيد، در زندگى روزمره شما اتفاق هاى بسيارى مى تواند موجب شود كه حرص شما را بر افروخته كند و يا موجب شود تا درگير نظر دادن در رابطه با مسائلي كه به شما اختصاص ندارد شويد، اين ها همه شما را از موقعيت و پيشرفت خودتان دور مى كند و اجازه نمى دهد تا جايگاه واقعى خود را داشته باشيد.

در بخش سلامت وضعيت شما در هاله اى از رنگ سبز قرار دارد و اين بيانگر تندرستى شما در روزهاى پيش رو است ، البته شما بيشتر از قسمت مفصل و استخوان و برخى ديگر از صاحبين اين طالع از ناحيه كمر دردهايى را متحمل شده ايد و شايد هم همچنان گاه گاه اين درد ها را داشته باشيد اما با اين حال از شرايط سلامت خوبى برخوردار خواهيد بود و اين امر جاى شكر بسيار دارد . مرى تيتس براى تعدادى از متولدين خانم اين طالع ، برآورده شدن خواسته اى كه در دل داشته اند را مى بيند، خبر هاى خوبى از اين موضوع دريافت خواهيد كرد ، فراموش نكنيد كه آنچه به دستتان مى آيد نبايد به راحتى از دستتان برود ، در ضمن مرى تيتس به شما يادآورى مى كند كه در هر رابطه كه برايتان اتفاق دلخواه افتاد ، آن را با ديگران مطرح نكنيد، برخى از نزديكان شما در واقع فقط تظاهر به خوشحالى مى كنند و از درون انرژى هاى خوبى را به سمت شما روانه نمى كنند.تعدادى از افراد جوان اين طالع ، غم ها و گلايه هاى زيادى در دل داريد اما حفظ ظاهر مى كنيد و اجازه نمى دهيد تا ديگران متوجه شرايط درونى شما بشوند و لبخند بر لب خود حفظ مى كنيد، شما قلب و روح صاف و بزرگى داريد ، خداوند به شما نظر ويژه اى خواهد كرد و در روزهاى پيش رو اثرات اين الطاف خداوندى را خواهيد ديد ، رحمت او تسكين درد هاى شما خواهد بود.

 

نگاهی جداگانه تر با تعابیر ویژه به طالع متولدین ماه های این حروف 

 

اگر متولد تخ (فروردین)، مسرا (اسفند) یا هنت هاوج (دی) هستید ، حرف پشت سرتان زیاد است و یک سری از این حرفها که پشت شما زده شده است به گوشتان می رسد و شنیدن این حرفها شمارا ناراحت می کند. برای یک موضوع چند قطره اشک می ریزید از روی دلتنگی است. خود شما و چند نفر با شما در انتظار به سر می برید ولی با یک تماس تلفن از این انتظار بیرون می آیید. یک سفر غیرمنتظره می روید و در این سفر آرام می شوید و دلتنگ می روید ولی وقتی برمیگردید روح و جسم تان آرامش می گیرد. برای یک چهاردیواری یک میزگرد داريد و می خواهید سر یک ملک تصمیم گیری کنید و این هر چی هست تصمیم خوبی است حتی اگر فروش یا ساخت یا اجاره یا خرید باشد و از این تصمیم ملکی سود خوبی نصیب شما می شود. از دست یک فردی که در اسمش حرف ح يا خ دارد حرص می خورید.دو تا اتفاق خیر و مثبت با خانواده دارید که اگر متاهل هستید با همسر و فرزندان اگر مجرد هستید با مادر و خواهر و برادر است. تعریف خوبی شما زیاد است و حرف خوبی شما را زیاد می زنند. اگر صاحب پسر هستید و جوان است پسرتان یک پست و مقام را به دست می آورد یا تحصیلی است یا کار است ولی باید در این زمینه خداوند را شاکر باشید و این خواست خداوند است. آینده مالی خوبی دارید و در آینده صاحب قدرت می شوید و عقاب هستید و از این شرایط مالی به خودتان می بالید. یک موقعیت رفتن از ایران دارید اگر خانم هستید و با یک آقایی هستید که قد بلند دارد ، راهی یک سفر خارج می شوید و این آقا یا در حال حاضر به شما پیشنهاد داده است یا به شما پیشنهاد می دهد و با این پیشنهاد در یک شانس به روی شما باز می شود و به خودتان می بالید و برنده هستید.

 

اگر متولد هفیفی(بهمن)،بارام هات(مهر) یا اَمشیر (شهریور) هستید، و اگر شاغل هستید و کارتان دسته جمعی است و با جمعی کار می کنید راه روزی برای کل این جمع باز می شود و روزی خوبی به کل افراد این کار رو می کند و از لحاظ درآمدی در شرایط خوبی قرار می گیرید و خیلی پول و مال برای شما می آید. یک خبری در رابطه با یکی از فرزندان شما را خوشحال می کند. اگر صاحب فرزند هستید و این فرزند شما با این خبر یک تغییر دارد و مسیر زندگیش تغییر می کند و فرزند شما ترقی و پیشرفت دارد. به چند تا از رویاها و آرزوهایتان می رسید ولی خودتان این شرایط را باور ندارید ولی به خواسته تان می رسید. چند تا گپ و گفت خوب تلفنی دارید و خیلی حالتان را بهتر میکند. چند تا درد و ناراحتی از مچ پا دارید که ناخواسته است .دیدارهای زیادی دارید که در هر رابطه که هست چه کاری باشد و چه احساسی یک سری راز از این دیدارها برای شما فاش می شود و یک سری چیز برای شما رو می شود و متوجه خیلی از چیزها می شوید. دلتان گرفته است و دلتنگ و بی حوصله هستید و این به خاطر یک موضوع عشقی است که این فردی که دوستش دارید شما را می رنجاند و گاه گاه دلتان از این شخص می گیرد. چند مهمان دعوت می کنید و یک هزینه روی دست شما می گذارد ولی از این بابت شاد و سرحال هستید. یک کار چهاردیواری که در حال حاضر مشکل دارد و برای این چهاردیواری ناراحت هستید به خیر و به نفع شما به نتیجه می رسد که چند بار برای این موفقیت در این ملک رفت و آمد دارید. یک تماس تلفن از راه دور شما را خوشحال میکند یا این تماس خارج از ایران است یا خارج از شهر است.

اگر متولد هاتور (خرداد)،بشنس (آذر) یا کاهرکا (تیر) هستید،بن بست های زیادی دارید این بن بست ها هم احساسی است و هم مالی است ولی باید حوصله کنید تا آرام آرام از این بن بست بیرون بیایید ولی عاقبت شیر هستيد و برد دارید. اگر مجرد هستید و خواهان فردی هستید که قصد ازدواج با این فرد را دارید برای رسیدن به عشقتان مخالفان زیادی دارید باید سیاست در این راه داشته باشید تا بتوانید با سیاست به هدفتان برسید ولی باید در این راه تلاش زیادی داشته باشید ولی حرص و جوش های زیادی هم می خورید. یک عده از متولدین این ماه قصد مهاجرت دارند و، هر کجا که قصد دارید بروید راه باز می شود فقط اهمیت و اراده خودتان را می خواهد ولی می روید چون جابجایی کشوری دارید. اگر به بخت زندگیتان شک و تردید دارید این شک به مرور پوچ می شود ولی این شک گاهی شما را آزار می دهد و عصبانی می کند ولی بی مورد است. دو فرد خواهان شما هستند. اگر مجرد هستید و شما را دوست دارند که این علاقه هر دو نفر برای شما واقعی است ولی خودتان باور ندارید و این علاقه ها را جدی نمی گیرید. یک شرایط و ازدواج دارید که این شرایط ازدواج خوب است و با این فرد چند جلسه صحبت و گفتگو دارید که این ازدواج به بله شما بستگی دارد بله بگویید راه ازدواج باز است. فردی که ر یا ز در نام یا فامیلی خود دارد با شما دشمن است و چشم ندید شما را دارد و در ظاهر با شما خوب است و در باطن بدگویی شما را زیاد می گوید و اگر شما از لحاظ مالی در شرایط خوبی هستید این فرد دنبال مال شماست و فردی خسیس است و دنبال پول شماست تا خود شما ولی فقط حفظ ظاهر می کند مراقب این فرد باشید و با سیاست و نقشه می خواهد به واسطه یک فرد دیگر که در اسم یا فامیل ف یا ق دارد مالی از چنگ شما در بیاورد به هر حال مراقب باشید.

 

 

اگر متولد طوبه(مرداد)، بارامودا (آبان) یا فائوفی (اردیبهشت) هستید، و اگر زیر ۴۲ سال هستید ۴۲ سالگی خوبی دارید و به خوشبختی می رسید و از سربالایی زندگی خلاص می شوید و زندگی شما رو به سرازیری است. یک کار ساخت و ساز در پیش دارید و اگر می خواهید مشارکت در ساخت کنید يا زمین یا ملکی دارید که می خواهید بسازید این کار ساخت سودمند است فقط سریع قبول کنید و اقدام کنید تا به موفقیت برسید. اگر فرزند ندارید به زودی یک فرزند به خانواده شما قدم می گذارد و صاحب فرزند می شوید.چند تا هیجان و تعجب دارید که این هیجانات معلوم نیست بد است یا خوب است اما دارید پشتکار خوبی دارید به زودی دنباله روی یک کاری می شوید که استرس و نگرانی هم دارید ولی این کار به نحو احسن جفت و جور می شود و درست می شود و به ثمر می رسد. یک کار محضری دارید که برای این کار محضری استرس و نگرانی دارید ولی این کار محضری درست می شود و این کار به ثبت و امضا می رسد. کسی وارد زندگی شما می شود که خدا سر راهتان قرار داده است. در دو یا سه مهمانی دعوت می شوید که شرکت می کنید و دورهمی های خوبی دارید که هر کدام این مهمانی ها برای شما خاطره می شود.

شما فالوده ای عزیز اگر ابهامی در مورد این طالع بینی داشتید

میتوانید از طریق آیدی زیر با ما در ارتباط باشید.

Faaloodehadmin

2 پاسخ به “طالع مِری تی تِسْ برای نام های با حرف دوم “ن،س،ف،خ،د،گ””

  1. Honey گفت:

    سلام.می خواستم بدونم این مال همین شهریوره ؟؟ ممنونم 🙂

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تمامی حقوق برای فالوده محفوظ است. © 2024 | توسعه و پشتیبانی توسط رویال کد