طالع مِری تی تِسْ برای نام های با حرف دوم “ک،ح،ذ،ر،ز،م،ب”

طالع بینی مصری مری تی تس : درود پروردگار جهانيان بر صاحبين اين طالع ، آينده تان بر سر دو راهى قرار دارد كه خودتان به آن توجه لازم را نداريد ، و شايد هم به آن فكر نكرده باشيد ، شرايط فعلى براى شما پر از رنج و مسائلى است كه از رويارويى با آن دل خوشى نداريد و روزهايى كه اميد به اتفاقات خوب در آن ديده نمى شود ، در اطراف خودتان به ندرت ورود شخص جديدى را تاييد ميكنيد و از اينكه دچار بى مهرى و نا ملايمتى نزديكان شده ايد ، ديگر علاقه اى به هم نشينى با شخصى را نداريد ، بيشتر افراد و خصوصيت هايشان براى تان تكرارى به نظر مى رسد ، به گذشته تان كه فكر مى كنيد شور و نشاطى را يادآورى مى كنيد كه اكنون آن انرژى در شما ديده نمى شود .

 مرى تيتس روح شما را بسيار بزرگ مى بيند زيرا كمتر انسانى مى تواند آسيب هاى زياد روحى ببيند اما باز هم براى اطرافيان بخواهى نكند و اين بيانگر اين است كه شما صاحب اراده و روحى بزرگ هستيد و مى شود دريافت كه نور اميدى براى زندگى بهتر در درون شما همچنان هست اما بسيار كمرنگ است ، اما آنچه كه مرى تيتس از دوراهى كه بر آن قرار داريد به شما گفته دقيقا مرتبط به همين نور اميدى است كه همچنان در شما زنده است ، در يك طرف آينده شما بسيار درخشان است و شما را از تمام اين بدى ها و كرختى ها و مأيوس بودن ها دور مى كند و شور و شوق گذشته را به شما بر مى گرداند و يك طرف ديگر ادامه اين وضعيت باعث مى شود كه همين كور سوى اميد هم در درون شما خاموش شود و با ديدگاه نااميدانه به زندگى نگاه كنيد ، انتخاب درست كنيد ، اين شرايط دست آورد تازه اى براى شما نخواهد داشت ، سختى ها و تمرين هاى لازم را براى دور كردن خود از تاريكى انجام دهيد ، شما طبق آينده اى كه داريد فرد خوشبختى خواهيد شد اما انتخاب اين آينده به دست خود شماست.تعدادى از صاحبين اين طالع ، افرادى زودباور هستيد و سريع با حرفى كه برايتان دلگرم كننده است خودتان را قانع مى كنيد و اعتماد مى كنيد .

 براى يافتن حقيقت ابتدا نبايد هيچ حرفى را باور كنيد و سپس بايد تا انتهاى آن موضوع به جلو برويد تا خودتان شخصاً بتوانيد واقعيت هاى لازم را ببينيد ، اين موضوع خيلى سبب شده تا شما موقعيت هاى آينده دارتان را به راحتى از دست بدهيد ، چه در موقعيت هاى شغلي و چه در موقعيت هاى رابطه عاطفى و يا ارتباط با افراد، شما بايد گوش هايتان را در برابر هر حرفى بگيريد و ناشنوا باشيد و چشم هايتان را در برابر نمايش هاى دروغ ببنديد ، اطرافيانى كه به شما مشاوره مى دهند خودشان دست آورد مهمى در زندگى نداشته اند و چون خودشان نتواستند موفق باشند به راحتى با گفتن حرف هاى مأيوس كننده و يا بزرگ نمايى و دشوار كردن مسائل مى خواهند تا مانع از رشد شما شوند ، و اسم اين راهنمايى ها را هم دلسوزى مى گذارند اما اين چنين نيست، شما فردى بالغ هستيد و بايد تجربه هاى شخصى خودتان را از مسائل مختلف داشته باشيد، پيشرفت شما به بهترين نحو ممكن حاصل مى شود در صورتى كه ابتدا گوش به صحبت هاى اطرافيان نسپاريد و ثانياً از شكست ها تجربه كسب كنيد ، اگر شخصى حقيقي ما را دوست داشته باشد همراه شما خواهد شد نه سدى براى راهتان.

نگاهی جداگانه تر با تعابیر ویژه به طالع متولدین ماه های این حروف :

 

اگر متولد تخ (فروردین)، مسرا (اسفند) یا هنت هاوج (دی) هستید ، پشتکار خوبی دارید و به زودی زود یا پیگیر کاری می شوید و آن را دنبال می کنید و به خواسته تان می رسید یا از حالا به بعد پیگیر کاری می شوید و به هدفتان و خواسته تان می رسید. ضربه های زیادی در گذشته خوردید ولی یکی از این ضربه های شما در حال جبران شدن است. یک گره دارید که این گره تا ۴ وعده دیگر باز می شود و برطرف می شود. بر سر یک دوراهی هستید که این دوراهی با توکل به خداوند برطرف می شود و از این دوراهی با خوشی خارج می شوید. افراد دوروی زیادی دوروبرتان هستند. با یک فرد جوان زیاد جر و بحث می کنید و این فرد اعصابتان را خرد می کند و کلافه می شوید ولی بی فایده است و باید این فرد را تحمل کنید. درد کمر زیاد دارید و چند تا کمر درد دارید .چند تا کادو و هدیه دریافت می کنید و این هدیه ها به هر دلیل است شاید سوغات باشد خوب است و از گرفتن این هدیه ها خوشحال هستید. اگر قصد خرید یا فروش ملک دارید مبارک است چه خرید باشد چه فروش این معامله سودمند است. فکر و خیال زیاد دارید و این فکر و خیال ها به خاطر یک موضوع عشقی است و فکرتان درگیر است ولی اگر سیاست داشته باشید و با سیاست قدم بردارید و از روی احساس جلو نروید برگ برنده در دست شماست. اگر آقا هستید و مسن هستید یک ناراحتی از ناحیه چشم دارید که شاید کارتان به جراحی و عمل کشیده شود .روز 28 این ماه و 7 ماه آینده روز خوبی برای شماست و  یک اتفاق خوب و خوش خواهید داشت.

 

اگر متولد هفیفی(بهمن)،بارام هات(مهر) یا اَمشیر (شهریور) هستید،یک اختلاف در پیش دارید اگر متاهل هستید با همسرتان است اگر مجرد هستید با یک دوست است به هر دلیل است این اختلاف فعلا هست و باید خودتان آرام آرام با سیاست و رفتارتان این اختلاف را برطرف کنید. با فردی که از خارج از ایران می آید دیدار دارید و یک سوغات دریافت می کنید. افراد زیادی در زندگی شما سرک می کشند و می خواهند شما را بهم بزنند این افراد کسانی هستند که در محیط زندگی یا محیط کاری شما رفت و آمد دارند.خبری خوش دارید که این خبر کاری است و برای افراد شاغل این ماه است و این خبر باعث یک ترقی و پیشرفت و سربلندی برای شماست. اگر حیوان دارید در محیط زندگی این حیوان برای شما خوش یمن است مخصوصا اگر پرنده باشد. پیشنهاد یک دیدار دارید که فردی شما را برای یک دیدار دعوت می کند یا خودتان به کسی پیشنهاد ملاقات می دهید ولی این ملاقات برای هر چی هست چه کاری چه مالی چه احساسی این دیدار نمره خوبی برای هر دو طرف دارد و به هدفتان در این ملاقات خواهید رسید. فردی پر تحمل هستید و صبور هستید و این صبوری برایتان خیر است. راه روزی برای شاغلین این ماه باز است ولی در دخل و خرجتان دقت داشته باشید و بی گدار خرج نکنید.

اگر متولد هاتور (خرداد)،بشنس (آذر) یا کاهرکا (تیر) هستید، چند تا شادی پشت سر هم دارید و این شادیها در رابطه با یک موضوع عشقی و احساسی است. یک تماس تلفن شماره ۸ دارید که دائم خبر رسانی شما را به دیگران می کند مراقب حرف زدنتان با این افراد باشید. اگر با دوست زیاد می نشینید و معاشرت دارید این دوستان ظاهر خوبی با شما دارند و در باطن زیاد خوب نیستند به این افراد زیاد اعتماد نکنید و حرف دلتان را به این افراد نزنید. قرارداد یا سند مهمی را به زودی امضا می کنید که برای این سند و امضا ترس دارید و دلهره زیادی ولی این قرارداد مثبت و خیر است و این امضا باعث سربلندی شما می شود و موفقیت خوبی برایتان به همراه دارد.معامله ملک دارید یا اجاره یا خرید یا فروش ولی این معامله انجام می شود و با موفقیت است و در این معامله سود می برید. اگر فردی به تازگی وارد زندگی شما شده است سعی کنید روی این فرد شناخت زیادی داشته باشید. اگر نه به زودی وارد می شود و با این فرد معاشرت کنید و شناخت داشته باشید بعد روی این فرد برای هر چی تصمیم گیری کنید چه خانم هستید و چه آقا هستید بی گدار و از روی احساس انتخاب نکنید. یک وسیله نقلیه جدید یا ندارید می خرید یا دارید قصد تعویض دارید ولی این کار به اراده خودتان بستگی دارد باید اراده کنید تا این کار جفت و جور شود. 

 

اگر متولد طوبه(مرداد)، بارامودا (آبان) یا فائوفی (اردیبهشت) هستید، و قصد تحصیل دارید یا دنبال کار هستند این کار یا این راه تحصیل برای شما باز می شود و از این بابت خیالتان راحت می شود. اگر شکست یا ضربه مالی داشتید دوباره این ضربه جبران می شود و پول و مال به دست شما می رسد و پولهای زیادی در راه است که تمام این ضرر و زیان ها را برای شما جایگزین می کند یا اگر طلب مالی دارید پولهای شما برمی گردد و شاد می شوید.یک سری از افراد این سه ماه به زودی به یک قدرت می رسند و اگر دنبال پست یا مقام هستید یا دنبال مال هستید این موقعیت را به دست می آورید و به این قدرت می رسید ولی چشم و نظر و حسود هم زیاد دارید. اگر قصد بارداری دارید یا خودتان یا فردی که به شما نزدیک است و از بستگان است باردار می شود. اگر ملکی خارج از شهر دارید و یک تصمیم برای این ملک می گیرید که این تصمیم هر چی هست مثبت و خیر است حتما این کار را انجام بدهید. اگر یک بار ازدواج کردید و طلاق داشتید دوباره یک شروع دارید و ازدواج دارید که در این ازدواج و شروع خیلی ترس و دلهره دارید ولی این ازدواج خوب است فقط خودتان خیلی نگران هستید اما خوشبخت خواهید شد.

شما فالوده ای عزیز اگر ابهامی در مورد این طالع بینی داشتید

میتوانید از طریق آیدی زیر با ما در ارتباط باشید.

Faaloodehadmin

3 پاسخ به “طالع مِری تی تِسْ برای نام های با حرف دوم “ک،ح،ذ،ر،ز،م،ب””

  1. M گفت:

    دو ماهه که این طالع شدیدا افت کرده ، قبلا عالی بود اما این دوماه هیج کیفیتی نداره

  2. ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ گفت:

    دقیقا

  3. ابوالفضل هاشم زاده گفت:

    متأسفانه از افت هم رد شده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تمامی حقوق برای فالوده محفوظ است. © 2024 | توسعه و پشتیبانی توسط رویال کد