طالع مِری تی تِسْ برای نام های با حرف دوم ” الف،ج،غ،ض،ژ،ذ،ح”

 

طالع بینی مصری مری تی تس : تعدادى از صاحبين اين طالع هنگام تصميم گرفتن دچار ترديد مى شويد و گويا بر سر يك دو راهى قرار داريد ، اين دو راهى ذهنى طبق گفته هاى مرى تى تس موضوعى قابل بررسى و تفسير است ، اگر كمى بهتر بخواهيم آن را شرح بدهيم اينگونه است ؛ شما تصور كنيد مى خواهيد شغلى را انتخاب كنيد و دو گزينه براى اين انتخابتان داريد ، هر انتخاب سرنوشت خود را خواهد داشت اين مسئله به همين سادگى نيست و داراى ابعاد خيلى وسيع و پيچيده اى خواهد شد ، گويى همه چيز از قبل برايتان تعريف شده و شما فقط مسئوليت انتخاب كردن را بر عهده داريد ، انتخابى كه شما را يا ايده آل خواهد كرد و يا از شرايط ايده آل مد نظرتان دور مى كند ، اما فراموش نكنيد اين موضوع نمى تواند همه چيز باشد .

 شما صاحب انرژى خارق العاده اى هستيد اين انرژى به شما امكان اين را مى دهد كه حتى اگر انتخاب اشتباهى كرديد يا به مرور زمان از انتخاب خود پشيمان شديد به كمك انرژى تان و ارتعاش هايى كه از خود ساطع مى كنيد اجازه ندهيد شرايط منفى بر شما غالب شود ، اين نكته خيلى مهمى است ، مرى تيتس فقط يك طالع بينى نيست بلكه يك لول آپ ( يك مرحله رشد ) براى شماست ، حال اين موضوع هم به صاحبين اين طالع كمك به سزايى مى كند ، تصور كنيد در روز چند بار در معرض تصميم گيرى قرار مى گيريد !؟ هر تصميم شما چه قدر مى تواند تأثير گذار باشد؟! و به خودتان فكر كنيد كه چطور در اين روزها نسبت به انتخاب هايتان بى تفاوت شده ايد . طبق جمله اى قديمى جلوى ضرر را هر چه سريعتر بگيريد برايتان منفعت دارد ، نظرتان را عوض كنيد ، از برخى بى ميلى ها و بى انگيزگى ها دست بكشيد ، شما صاحب انرژى هستيد و به نوعى يك ورژن كوچك از عظمت خداوند متعال هستيد ، هر تصميم را با اعتدال و دقت نظر بگيريد ، و خاطرتان باشد ذهنيت شما در موفقيت شما تاثير گذار خواهد بود ، شما بايد ذهنتان را اينگونه تربيت كنيد كه اگر در هر مسيرى پا بگذاريد موفقيت از آن شما خواهد بود ، حتى بسيارى از صاحبين اين طالع اين كار را كرده اند و جوابى نگرفته اند ، علتش كاملاً پيداست ، شعار دادن و عدم اطمينان كافى به اين جمله ، شما وقتى به معنى واقعى درك اين موضوع رسيديد فردى موفق خواهيد شد.

 معبر مرى تيتس يك مثال براى درك بهتر اين موضوع براى شما مى گويد.تصور كنيد هر روز به خودتان بگوييد فردى خوش بخت هستيد، چه تغييرى ايجاد مى شود؟ جواب واضح است هيچ يا حداقل كمى تغيير كه باز هم نمى توانيد خوش بختى واقعى را لمس كنيد ، اين روزها اطرافتان پر از شعار شده و دوستان و نزديكانتان يا در افسردگى هستند و يا در حال تقليد كردن و شعار دادن ، از مثال بالا دور نشويم ؛ با تكرار و تلقين مى شود تغييراتى ايجاد كرد ، اما مقطعى است و زود هم فراموش مى شود ، شما بايد ريشه اى بر روى خودتان اقدام كنيد ، اين همان كليد طلائى خوشبختى و موفقيت است كه از مصر باستان و مرى تيتس اعظم به دست شما توسط تيم فالوده مى رسد ، رسيدن به اين نقطه كه شما بايد در سخت ترين شرايط خوش بخت باشيد ، شما بايد از خوردن يك جرعه آب احساس خوش بختى كنيد تا مراحل بالاتر ، تمرين لازم است نه تلقين بيش از حد ، تلقين در كنار تمرين موثر است اما همه چيز نيست ، قبل از هر چيزى ببينيد واقعا چقدر درونتان تضاد وجود دارد ، خودتان را از معرض نظر دادن به ديگران دور كنيد ، شما خودتان بيش تر از هر كسى نياز به نظر هاي خودتان در رابطه با خودتان داريد ، نيازى نيست كسى را اصلاح كنيد يا حس كنيد با نظر دادن به اطرافيان مى توانيد زندگى آنها را بهتر كنيد ، مرى تيتس به شما اطمينان مى دهد با اين تفكر خودتان بيشتر از همه متضرر مى شويد ، يك بار زندگى مى كنيد ، درست زندگى كنيد ، براى خودتان زندگى كنيد ، رسيدن به اين نقطه و انجام اين كار ها با حس و حال خوب برايتان آرامش روح را به همراه خواهد آورد ، ايرادى ندارد اگر بارها تمرين بكنيد كه به اين درجه برسيد اما بنا به اتفاقى فراموش كنيد حرص بخوريد يا عصبانى شويد ، مهم اين است كه دست از تلاش برنداريد،مرى تيتس مى گويد اگر به درك معنوى بالايى برسيد متوجه خواهيد شد كه اتفاقاً اين يك نكته مهم و مثبت است و شما اينگونه نقطه ضعف هايتان را كه باعث مى شود به آرامش واقعى نرسيد را بهتر مى شناسيد و مى توانيد سريع تر بفهميد شما از كجا شكننده تر هستيد و خودتان را تقويت كنيد.

فرمول کائناتی گشایش کار و افزایش رزق و روزی (کلیک کنید)

تعداد زيادى از زن هاى صاحب اين طالع شكست را در روابط عاطفى خود تجربه كرده اند ، مرى تيتس شما را از كالبد زمينى تان خارج مى كند و كمى بالاتر از جايى كه هستيد قرارتان مى دهد ، آنچه كه از ماهيت هر زن مشخص است سراسر لطافت و ويژگى هايى است كه نمى توان در جنس مذكر ديد ، در اين موضوع كه شما با محبت ديدن از جنس مخالف رشد ويژه اى مى كنيد شكى نيست ، اما شما تشنه محبت نيستيد ، بسيارى از شما اين روزها متوجه نيستيد كه رفتارهايتان چگونه است ، آنچه كه در طالع زن هاى صاحبين اين طالع اعم از مجرد تا متأهل توسط مرى تيتس مشاهده مى شود ، همين بى توجهى به اين موضوع است كه به اندازه كافى به خودتان احترام نمى گذاريد ، اينكه يك زن يا دختر خودش را وقف خانواده اش و يا فرزندان و همسرش كند اتفاق بدى نيست و دقيقا بيانگر همان جمله ى بالاست كه شما سراسر وجودتان از لطافت و مهربانى است اما دليل نمى شود كه جايگاه شما را به زير بكشد و شما را در درجه ى پايين ترى قرار دهد ، جاى اين دو موضوع را باهم اشتباه نگيريد ، خوبى بيش از حد شما باعث مى شود تا سو استفاده گران اطرافتان حس كنند كه شما بنده ى آنها هستيد ، تمام آنچه كه اين ماه مرى تيتس با علائم و نشانه هايش در طالع شما زنان اين بخش با حرف دوم ذكر شده بالا مى خواهد بگويد ، فراموش شدن جايگاه شماست ، طبق تعبير مفسر مرى تيتس اين موضوع فقط شامل ايران نمى شود ، اين روزها در هر جاى دنيا زنان بيش از گذشته جايگاه خود را فراموش كرده اند ، آزادى و برابرى حقوق مسلم هر انسان است ، اما برابرى بين جنسيت ها هرگز رعايت نشده با اينكه شايد در نگاهتان بسيارى از زن ها جايگاه بهترى داشته باشند اما باز هم نگاه هاى افراد سو استفاده گر از زن يك كالا براى كسب درآمد  در تمام دنيا را ساخته ، خودتان را وقف كسى كنيد كه شما را يك ابزار براى رفع نياز هاى جنسى اش نكند ، خودتان را وقف كسى كنيد كه شما را براى رسيدن به اهدافش دست مايه بردگى نكند ، شما صاحب كرامت هستيد ، آزاد باشيد ، آزاد فكر كنيد ولى خودتان را وارد قفس هايى كه نامرئى هستند نكنيد ، شما صاحب روح پاك هستيد و اين روح نبايد هر انرژى سياهى را در خود جذب كند.

 

اين موضوع همان جمله ى بالا است كه مرى تيتس به شما گفت ، شما با محبت ديدن رشد بهترى مى كنيد اما هرگز تشنه محبت نيستيد ، دنيايى كه در آن زندگى مى كنيد از تعاريف هاى زيادى پر شده ، هر كسى تئورى اى را بيان مى كند و آن را به يك باور تبديل مى كند ، شما دنبال روى راه كسى نباشيد و راه خودتان را برويد ، اگر براى افرادى كه دوستشان داشتيد دوندگى كرديد ولى بى توجهى ديديد خودتان را سرزنش نكنيد ، خودتان را هم از فرصت هاى عاطفى ديگر محروم نكنيد ، به خودتان افتخار كنيد كه شهامت و جسارت بيشترى از خيلى ها داشته ايد ، اگر آنطور كه بايد به شما احترام نمى گذارند خودتان را برده ى آنها نكنيد ، شما قدرت مند هستيد ، ايستادگى كنيد و افرادى كه خيال بد دارند را يك قدم به عقب هدايت كنيد. در صحبت هايتان خودتان را كوچك نشمريد ، از طرفى غرور بيش از حد هم نداشته باشيد ، يك اعتدال ظريف زنانه و البته قرص و محكم از شما ، شما را به درجات بهترى از زندگى هدايت خواهد كرد ، فراموش نكنيد شما زياد شكست خورديد اما هنوز زنده ايد و بدون هيچ كسى هم توانسته ايد زندگى كنيد ، حالا وقت آن است كه زندگى تان را با انرژى بهترى پيش ببريد و هر موقعيت عاطفى برايتان پيش آمد قبل از انتخاب و تن دادن به هر شرايطى بفهميد كه جايگاه شما كجاست و شخصى كه به شما نزديك مى شود چقدر هم فركانس شماست و مى تواند شما را خوشبخت كند.

تعدادى از افراد جوان صاحب اين طالع مدتی است که ایده ای در سرتان دارید .که برای به فعل و حركت درآوردنش تعلل مى كنيد. باید اين را بدانيد که هیچ معجزه ای در توقف كردن و خیال پردازی در حالت لمیده اتفاق نمی افتد. مرى تيتس به شما مى گويد كه آستين هايتان را بالا بزنيد و از انرژی ای که در طالع این ماه شما مشاهده مى شود استفاده كنيد. شما توانایی و پتانسیل این مسائل را داريد که به لطف پيشرفتى كه بكنيد منبع کار و فعالیت برای آدمهای دیگر هم بشويد و بتوانيد راه رزق و روزى را براى سايرين فراهم كنيد. فقط باید شروع كنيد و ایده هايتان را برای ارائه به سايرين پیش ببريد. مهم اينجاست كه شما اين مرحله را از سر بگذرانيد. همیشه اولین قدم سخت ترین قدم است. در اواسط ماه از مشورت كردن با سايرين هم بهره مند شويد ولی لطفا قبل انتخاب تان فكرتان را خوب  کار بى اندازيد و حواستان را به خوبى جمع كنيد که گوش دادن به نظر دوستان بى خرد یا افراد نادان توان اين را دارد كه شما را چند قدم به عقب ببرد.

 مشاهدات مرى تيتس اين ماه در قسمت متأهلين اين طالع مى گويد كه تعدادى از شما در موقعیتی قرار خواهيد گرفت که عشق و مهر وجود دارد اما انگار نیست. به تعبير ديگرى تصوير پر رنگى دارد اما در حقيقت عملكرد كمرنگى دارد كه بايد بر روى اين نقطه كار كنيد و فعاليت و عملكرد عاطفى رابطه تان را بالا ببريد.افراد جوان اين طالع اين روزها سردرگمى هاى را تجربه مى كنند كه شايد كلافه شان كرده باشد مرى تيتس به شما مى گويد كه با دلتان رو راست باشيد و مساله ها و سنگینی شان را صادقانه ارزیابی كنيد.از اينكه زود نظرتان را در مورد هر چيزى بيان كنيد خوددارى كنيد ، اگر اين اتفاق افتاد خودتان را سرزنش نكنيد اقتضاى سن شما اينگونه است كه با بيان برخى حرف ها خودتان را بيشتر به چشم بياوريد اما فراموش نكنيد كه اينگونه نمى توانيد دليل اصلى اتفاقات را بفهميد و مسائل را بهتر درك كنيد و هميشه يك سردرگمى و كمبود در وجودتان حس مى شود.

فرمول کائناتی جذب عشق و محبت (کلیک کنید)

آنچه در طالع برخى ار متولدين ديده مى شود اين است كه اواسط ماه را با حس های در هم آمیخته ای آغاز می كنيد. به نظر می آيد که پیچیدگی مسائل پيرامونتان شما را در لحظاتی مى تواند به ترس یا حالتى مشابه ترس بكشاند. درست است که برای خودتان راه های زیادی متصور مى شويد اما در انتهاى ذهنتان مى دانيد که هر چیزی بر ميداريد چیزهای زیاد دیگری را روى زمین رها می كنيد . از این که آغوشتان و يا به عبارتى بهتر توانتان برای در برگرفتن همه خواسته هايتان كوچك است احساس خوشايندى نداريد. اما با رفتن به ابتداى ماه آتى خصوصيت اجتماعی و خوش بین روحتان به شما کمک مى كند که خودتان را از یک نقطه كوچك در كائنات بزرگتر ببينيد و اين همان اتفاق خوبى است كه شما لازم داريد و مرى تيتس به شما اطمينانش را مى دهد. با اتفاقات ساده ای يادتان می افتد که همان قدر که آدمهایی هستند که دست شما را بگیرند و به شما كمك كنند شما هم برای دیگران حامی بوده ايد و هستيد  و دقيقا این تبادل انسانی به دل شما آرامش عجيبى را مى دهد. با رسیدن به اواسط ماه آتى حالتان از این مرحله هم گذر مى كند. آنچه كه در طالع شما مشاهده مى شود مهر عميق خالصی براى شما دیده مى شود هر چند که ممكن است این مهر را از جایی که انتظارش را داريد دریافت نكنيد. حواستان باشد که برای به صلح رسيدن تان با دنیا باید از داشتن خواسته های غیر منعطف کوتاه بیایيد و یاد بگيريد که از داده هاى خداوند لذت ببريد و شاکر باشيد.

اگر متولد بارام هات (مهر)،هفیفی (بهمن) و یا طوبه (مرداد)هستید نظر آپیس (الهه راستگویی و صداقت) بر شما افتاده است.فردى دلبستگی به شما دارد و این فرد از ته دل شما را دوست دارد یا خودتان با اطلاع و با خبر هستید یا اگر بی خبر هستید بدانید که فردی از لحاظ احساسی عاشقانه شما را دوست دارد شاید مغرور باشد و نشان ندهد ولی به هر حال این علاقه هست حتی اگر این فرد غرور داشته باشد و از شما پنهان کند چند قطره اشک تک تک ريختيد که این گریه به خاطر یک گرفتگى بوده و این حالت به خاطر یک شخص است که شما دوستش دارید و نگرانی و استرس های زیادی متحمل شده ايد یک شکست به تازگی خوردید که خیلی بعد از این شکست حس ناخوشايندى داشتید یا این ضربه را احتمالش وجود دارد كه بخوريد به هر حال اگر پیش نیامده مراقب باشید. اگر می خواهید یک حرکت عشقی یا یک قدم عشقی بردارید برای کسی که دوستش دارید فعلا صبر کنید و دست نگه دارید چون این قدم به نفع تان نیست و شاید از کرده تان پشیمان بشوید. 

اگر متولد بشنس (آذر)، تخ (فروردین) یا مسرا (اسفند)هستید، نظر آزیرس (الهه عشق آفرینی)بر شما افتاده است.اگر متاهل هستید پس از مدت ها احساس خوشايندى از ابراز محبت همسرتان خواهيد داشت و اين حس كاملاً درست و پاك است و شرايط رابطه شما عاشقانه تر خواهد شد. به یک جابجایی فکر می کنید و اعصابتان خرد می شود این جابجایی هر چی هست خوب است فقط خودتان حال و حوصله این تغییر را ندارید و دپرس شده اید و بی حوصله و کسل هستید سعی کنید مثبت فکر کنید و خودتان را از این شرایط بیرون بیاورید. زود رنج و حساس شده اید و از کوچکترین مسئله ای بهم می ریزید. بن بست های فکری زیادی دارید و فكرتان ناراحت و مشغول است. چند تا ملاقات دارید چه مجرد هستید احساسی است و چه در رابطه هستید این دیدارها احساسی است و عشق است و بعد از این دیدارها و گفتگوها از این بحران بیرون می آید. یک پول برای شما در راه است و به زودی به دست شما می رسد و سریع هم این پول خرج و پوچ می شود اما به شادی یا در راه خوشحالی خرج می شود.

اگر متولد  هاتور (خرداد)، هنت هاوج (دی) و یا بارامودا (آبان)هستید، نظر ماعات (الهه حقیقت) بر شما افتاده است.خبری اداری یا قانونی دارید که خیلی وقت است انتظار این خبر را برای این کار اداری یا از مسیر اداری یا قانونی می کشید ولی از این انتظار بیرون می آیید و خنده و شادی با این خبر دارید. اگر شاغل هستید و دنبال پست و مقام هستید اگر پشتکار داشته باشید به این پست و مقام در مسیر شغلی تان خواهید رسید فقط کمر همت ببندید و پیگیر باشید صددرصد موفق خواهید شد. از دست یک فرد دی ماهی حرص زیاد می خورید و گاهی می خواهید این فرد دی ماهی را خفه کنید ولی چاره ای جز سکوت ندارید. یک برنامه سفر خارج از کشور در سر داريد که برای راهی شدن به این مسافرت خیلی فكرها داريد یا شاید چند تا جر و بحث هم داشته باشید ولی به هر حال به زودى راهى می شوید و این مسافرت خارج را می روید اما خیلی به شما خوش می گذرد.

اگر متولد کاهرکا(تیر) ،فائوفی (اردیبهشت) یا امشیر (شهریور)هستید، نظر داموتف (الهه روزی دهنده) بر شما می افتد و یک سری از افراد این سه ماه هم در مسیر بارداری قرار می گیرند و احتمال باردار شدن را دارند. اگر قصد آوردن فرزند جدید دارید که باردار می شوید و این بارداری خوب است. اگر قصدش را ندارید احتمال بارداری دارید به هر حال مراقب باشید اگر صاحب فرزند متولد بهمن هستید یک برنامه تولد برای فرزندتان دارید که بر سر دو راهی برای این جشن یا تولد قرار دارید که انجام بدهید یا نه ولی انجام دادن این کار خیر است. در یکی از شبهای این ماه دلتان می شکند و با بغض و گریه یک دعایی می کنید یا برای خودتان یا برای شخصی که این دعا مستجاب می شود و حاجت روا می شوید. مجردهای این ماه چند تا جر و بحث و لج بازی با عشقشان دارند که اصلا این لج بازیها به نفعتان نیست پس هر چی کوتاه بیایید و سکوت پیشه کنید بهتر است و زودتر موضوعات و مشکلات بین شما حل خواهد شد.

 

فروشگاه فالوده (برای دیدن همه محصولات کلیک کنید)

 

شما فالوده ای عزیز اگر ابهامی در مورد این طالع بینی داشتید

میتوانید از طریق آیدی زیر با ما در ارتباط باشید.

Faaloodehadmin

راهنمای طالع بینی مصری مری تی تس

طالع بینی مصری مری تی تس

طالع بینی مصری مری تی تس

طالع بینی مصری مری تی تس

3 پاسخ به “طالع مِری تی تِسْ برای نام های با حرف دوم ” الف،ج،غ،ض،ژ،ذ،ح””

  1. tahereh گفت:

    چقدر خوب حرف دلم و گفته انگار که از غوغای درونم خبر داری

  2. حانیه گفت:

    مثل همیشه عالی 👌

  3. سلنا گفت:

    Weخیلی پیچیده و مبهم بود در واقع یجور نصیحت بود نه پیش گویی….

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تمامی حقوق برای فالوده محفوظ است. © 2024 | توسعه و پشتیبانی توسط رویال کد