طالع مِری تی تِسْ برای نام های با حرف دوم “ژ،ی،چ،پ،ص،ه”

طالع بینی مصری مری تی تس فالوده براى افراد اين طالع بهترين ها را در كنار آرامش برايتان از خداوند متعال آرزومند است و اميدواريم همواره با حالى خوب در زندگى قدم برداريد.

برايتان واضح است كه تعدادى از افراد نزديك كه بهترين ها را برايشان فراهم كرديد ، قدر نشناس هستند و در خور شأن شما با شما رفتار نميكنند، و اين موضوع به علت اينكه اين افراد بسيار به شما نزديك هستند برايتان مهمتر ميباشد ، زيرا بيشتر وقت شما با آنها سپرى مى شود، مرى تيتس شما را به درك بالاترى از اين دلگيرى ها مى رساند، قبل از هر چيزى بايد بدانيد كه اين اتفاق فقط مختص شما نيست و اين ذات انسان هاست كه فراموش ميكنند، بهترين ها فراموش مى شوند و كوچكترين تلخى به ياد مى ماند، شما براى اينكه اين ماه از اين افراد به سادگى عبور كنيد بايد تمام كارهايتان را براى آرامش خاطر خودتان و رضايت معبودتان انجام دهيد، وقتى براى خودتان و خداوند قدم بر ميداريد برايتان قدر نشناسى اين افراد اهميت ندارد، در ازاى تمام اين ها شما حمايت كسى را خواهيد داشت كه هيچ انسانى قادر به داشتن قدرت او نيست و آن فرد كسى جز خداوند نيست.

تعدادى از افراد اين طالع تصورات ذهنى از ناشناخته هاى پيش رو دارند و شايد به نوعى ترسى را با خود حمل ميكنند كه هركدام آنها شاخه هاى زيادى دارد ، مرى تيتس به شما اطمينان ميدهد ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﺯ ﭼﯿﺰﻫﺎﯼ ﺯﯾﺎﺩﯼ كه ﻣﯿﺘﺮﺳﯿﺪ ﻭ ﻧﮕﺮﺍنش هستيد، به محض اينكه ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺗﺠﺮﺑﻪ كنيد ديگر ﺗﺮﺳﯽ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ نخواهيد داشت، خيلى از افراد در گذشته همانند شما ﺍﺯ ‏ تنهايى و تنها شدن مى ترسيدند ولى وقتى با آن مواجه شدند ﯾﺎﺩ ﮔﺮفتند ‏خودشان را دوست داشته باشند،خيلى ﺍﺯ انسان ها در گذشته از باختن و شكست هراس داشتند، اما بعد از مواجه شدن با آن فهميدند ‏چيزى كه منجر به شكست شان شد همان تلاش نكردن آنها بود،بسيارى ﺍﺯ آنها از ‏ﺩﺭﺩ ‏كشيدن واهمه داشتند اما بعد از حس كردن درد روحشان رشد كرد و دركشان بالاتر رفت، بسيارى از انسان هايى كه الان زنده نيستند زمانى ﺍﺯ ‏ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ شان مى ترسيدند،ولى وقتى زمانش رسيد فهميدند توان تغيير دادن و بهتر كردن آن را داشته اند ، حتى خيلى از مخاطبين اين طالع امروز از گذشته خود ترس دارند كه مبادا كسى از اشتباه هاى قبل آنها با خبر شود اما وقتى زمانش برسد مى فهمند كه گذشته شان قدرت آسيب زدن به آنها را نداشته بلكه خودشان به خودشان آسيب زده اند ، تمام اين ترس ها به زبان مرى تيتس براى بسيارى از شما مخاطبين اين طالع ، ترسيدن از تغيير كردن و  ناشناخته هاست، پس هرگز فراموش نكنيد ، ترسى نداشته باشيد و به دل اتفاقات پيش رويتان بزنيد.

تعدادى از افراد اين طالع بيش از حد به ديگران اهميت مى دهيد و در كارهاى خود تاخير ايجاد ميكنيد و براى ديگران عجله مى كنيد، اين رفتار براى شما كارساز نيست، اگر هميشه براى هر شخصى در دسترس باشيد هرگز جايگاه واقعى و مناسبى براى خود تعريف نمى كنيد و ديگران را از خودتان متوقع مى كنيد، خيلى از مواقع رد كردن درخواست هاى اطرافيان بسيار به شما كمك ميكند تا وقت مناسبى را براى خودتان اختصاص دهيد ، وقتى شما در اكثر مواقع نمى توانيد به خودتان برسيد ، روزهاى شما صرف خدمت اضافى به سايرين مى شويد، ٣٠ اين ماه بهترين زمان براى شروع كردن به اهميت دادن به خودتان است، مرى تيتس برايتان روز هاى خوبى را مى بيند و با آمدن ماه جديد مى توانيد جسارت لازم براى نه گفتن به درخواست هاى بيش از حد ديگران را به دست آوريد.در گفتن حرف هايتان در اين ماه هوشيار باشيد و شفاف و صريح صحبت كنيد، ذهن افراد قدر برداشت هاى مختلف از حرف شما را دارد پس طورى منظورتان را بگوييد كه جاى سوال و فكر اضافى براى سايرين وجود نداشته باشد.

تعدادى از افراد در اين طالع ارتباط هاى بيهوده اى را با برخى اشخاص ادامه مى دهيد و اين ماه بهترين زمان براى شناخت افراد مناسب است كه قصد دارند در ادامه شما را همراهى كنند، ارتباط شما از شروع ماه جديد بايد برعكس باشد، به اين معنى كه همانطور ماه آينده پديدار مى شود، شما نيز خود را پنهان كنيد، طبق نوشته هاى معبر مرى تيتس، اجازه بدهيد ٤٠ روز به مدت يك چله از ارتباط شما با دوستانتان كمرنگ تر بشود ، و آنهايى كه از شما بى خبر مى مانند را بخاطر بسپاريد ، همينطور كسانى كه جوياى حال شما مى شوند را با رفتار دلگرم كننده از احوالات خود با خبر كنيد، اين غربال گرى در اطرافيانتان محسوب مى شود و چيزى است كه مدت ها به آن نياز داشتيد

مرى تيتس در طالع شما مشاهده ميكنيد، فردى كه با آن درد و دل مى كنيد ، آنطور كه بايد به حرف هايتان اهميت نمى دهد ، از او نرنجيد و سعى كنيد نگاه بهترى داشته باشيد ، او خودش هم مشكلاتى را دارد كه بيشتر فكرش درگير آنهاست و نمى تواند براى شما شنونده خوبى باشد، شايد اين موضوع به شما كمك كند طى هم صحبتى هاى بيشتر با اين فرد ، رابطه عميق تر و جديدترى را پيش ببريد كه تا اكنون به آن توجه نمى كرديد.

تعدادى از افراد اين طالع ، بيش از حد وقت خود را صرف توضيح امورات خود به نزديكان مى كنند طبق آنچه كه مرى تيتس مشاهده ميكند ، انرژى هايى كه به سختى جمع مى كنيد اينگونه با صحبت هاى بيهوده هدر مى روند، بايد قوانين جديدى را تعريف كنيد و فقط مسائل واجب و مهم را در صورت نياز براى شخص يا اشخاصى كه دوستشان داريد بيان كنيد، نكته جالب و عجيب در طالع شما اين است كه نشان مى دهد شخصيت غالب شما درونگراست و اين روزها بخاطر تنش ها و فشار هايى كه متحمل هستيد بيشتر انرژى تان تحليل رفته و اتفاقات را شرح مى دهيد انگار كه كاسه صبر شما لبريز شده ولى همين موضوع بايد براى شما چراغ هايى را روشن كند كه نسبت به مديريت خودتان آگاه باشيد.

آزيرس (الهه عشق آفرينى) و ايسيس (الهه ميل جنسى) در طالع متاهلين درست در يك نقطه قرار گرفته اند و اين نشان دهنده گرماى رابطه جنسى و عاطفى است، كلمات محبت آميز و نوازش همسرتان بسيار بر گرماى رابطه عاطفى شما اضافه خواهد كرد ، در رابطه متاهلين اين طالع فعاليت عشقى مشاهده مى شود بهتر است با بيان جملاتى مثل ، دوستت دارم يا ابراز دلگرمى و داشتن تكيه گاه يا با بروز احساس خوب داشتن و حتى با خريد يك هديه به رابطه تان قدرت بيشتر و عشق عميق ترى بدهيد، بهترين روز هاى اين ماه و ماه آينده براى روابط جنسى ٢١، ٢٧، ٩ مى باشد.

فرمول کائناتی افزایش مهر و محبت شریک عاطفی (کلیک کنید)

در طالع تعدادی از دختران که حرف دوم اسمشان حروف ذکر شده بالاست ، طبق مشاهدات مری تیتس فردی دیده می شود که با شما در خصوص زندگی صحبت های جدی و مهمی کرده، سعی کنید بهتر این فرد را بشناسید، شاید تا کنون بارها مورد ابراز محبت از طرف این شخص قرار گرفته باشید اما آنچه که مشاهده می شود اینست که این فرد در خصوص گذشته شما دو دل است و در ذهن خود خیلی به این موضوع فکر میکند، سعی کنید با توجه بیشتر به رفتارهای این فرد شرایط را طوری پیش ببرید که اگر حرف ناگفته ای دارد با شما بزند ، اجازه ندهید اگر از گذشته شما نگران بود ، به شما برای زندگی مشترک فکر کند زیرا این شخص به بلوغ فکری نرسیده و درگیر عواطف و احساسات کمتر از سن خودش میباشد همینطور تعدادی دیگر از خانم های این طالع در رابطه ای که هستید طرف مقابلتان  خیلی ایراد گیر است و شما را در رفتارهای اشتباه بیشتر مقصر خطاب میکند، سعی کنید کارهای لازم در رابطه انجام دهید تا این طرز دیدگاه از بالا به پایین به شما نباشد و نگاه و فکر برابر در رابطه تان برقرار باشد، مری تیتس زندگی را با گذشت کردن و بزرگی روح برای شما زیبا تر میبیند اما این به این معنی نیست که فقط شما باید چشم پوشی کنید در این حالت رابطه یک طرفه ای را تجربه خواهید کرد.

در قسمت روابط این ماه برخی والدین اختلاف سلیقه با فرزندتان بیش تر از قبل بزرگ شده ، در این باره مری تیتس شما را موظف می بیند تا برخی از سخت گیری های خود را در خصوص نظر و تحمیل آن به فرزندتان کنار بگذارید، مری تیتس در گذشته به شما این توصیه را گوش زد کرده بود اما شما بی توجهی نشان دادید و به همین علت گره های متعددی در ارتباط با فرزند خود دارید، دوری و بحث بسیار به شما نزدیک است، موضع خودتان را پایین بیاورید و هم پای فرزند خود گام بردارید تا اگرخطری او را تهدید کرد شما حمایتش کرده باشید. همینطور چند خانم متاهل در این ماه در سایه مسخنت قرار گرفته اند و باردار خواهند شد، در طالع این فرزند روشنی دیده می شود و آینده درخشانی را برایش توصیف میکند، همچنین با آمدن این فرزند داموتف (الهه روزی دهنده) در مدت طولانی رزق زندگی شما را بیشتر گسترش خواهد داد.

فرمول کائناتی افزایش رزق و روزی (کلیک کنید)

تعدادی از متولدین فائوفی (اردیبهشت) ؛ امشیر (شهریور) و بارام هات (مهر) پشتکار خوبی دارید به خصوص اگر آقا هستید و پیگیر کاری هستید با همین پشتکار ادامه بدهید به هدفتان می رسید ولی به شرطی که با همین پشتکار ادامه بدهید.تعدادی از افرادی که در رابطه احساسی هستند پیامی احساسی دارید از عشقتان است که از این تلفن هم تعجب می کنید و هم خوشحال می شوید. قصد انجام کاری را دارید و می خواهید در اوایل یک یا دو ماه آتی یک حرکتی بکنید یا یک قدم جدید بردارید که این قدم روشن و پربار است و اگر به یک شروع فکر می کنید یا می خواهید کار جدیدی را شروع کنید حتی اگر این شروع، شروع زندگی باشد بسیار عالی است و به خواسته هایتان می رسید و آرامش خوبی از این بابت نصیب متولدین این سه ماه می شود. خبری خوش و مهم برای شما در راه است که هر لحظه ممکن است این خبر را دریافت کنید و شاد شوید. 

 

تعدادی از متولدین هاتور ( خرداد) ، هنت هاوج (دی) و تخ (فروردین) :دنبال یک کاری مالی هستید یا این کار مالی ارث است یا این کار وام است یا طلب از کسی است به هر حال برای این کار مالی زیاد دوندگی کردید یا می کنید و خیلی وقت است درگیرش هستید ولی تا آخر سه ماه پایانی سال انشالله به دست شما می رسد و چند تا از برنامه ها و نقشه های مالی شما جفت و جور می کند فقط پیگیر باشید و فرصت را از دست ندهید. اگر آقا هستید خانواده دوست هستید و با عشقتان در این ایام روزهای خوب و پرخاطره دارید و از بودن در کنار عشقتان دلگرم هستید و از این که او را دارید به خودتان می بالید و احساس غرور می کنید. اگر دختر یا پسر دم بخت دارید یک شرایط ازدواج برای این فرد فراهم می شود یا خودتان مجرد هستید و دم بخت هستید به هر حال این شرایط فراهم می شود ولی چه خودتان باشید چه فرزند دم بخت شما باشد این خواستگاری خوب است و وصلت با این خانواده پربار است فقط بستگی به جواب و پاسخ خودتان برای این ازدواج دارد. 

 

تعدادی از متولدین بشنس (آذر) ، هفیفی (بهمن) و تیر ( کاهرکا) :روزهای ۸ و ۹ و ۱۰ و ۱۱  ماه آینده روزهای خوبی برایتان خواهد بود و در یک جایی یا هستید یا می روید که در این مکان خوشحال هستید و این روزها را به شادی سپری می کنید خبرچین و فضول زیاد دارید و همه می خواهند از کارهایتان سر در بیاورند و دنبال سرنخ و آتو از شما هستند پس مراقب باشید و احتیاط داشته باشید. با کسی که به شما نزدیک است چند تا جر و بحث دارید که کارتان به ناراحتی کشیده می شود و این فرد با شما لجبازی زیادی می کند سعی کنید سکوت کنید و اصلا زیاد اهمیت ندهید تا به جنگ و نزاع کشیده نشود.مجردین این سه ماه وارد رابطه احساسی خوبی خواهید شد که حفظ و نگه داشتن این رابطه بستگی به اخلاق شما دارد سعی کنید در حفظ رابطه سخت گیری های بیش از حد را کنار بگذارید.فردی درجه یک که خیلی دوستش داشتید مانند پدربزرگ یا پدر و مادر و … که اکنون زنده نیستند و اسیر خاک هستند، خیلی شما را یاد میکنند، برای آرامش روحشان کاری خیری به نیت آنها انجام دهید، دعای خیر این عزیزان همواره بدرقه زندگی شما خواهد بود

 

تعدای از متولدین مسرا (اسفند) و طوبه (مرداد) و بارامودا (آبان) : اگر کنار گذاشتن فردی را دارید که در اسم یا فامیل این فرد حروف (ر) یا (ز) یا (ژ) دارد این کار را بکنید حتی اگر عشقی باشد چون کنار گذاشتن این فرد به نفع شما خواهد بود پس حتما اگر دودل هستید و دچار تردید هستید انجام بدهید و دست از دست دست کردن بردارید. اگر از آینده ترس یا وحشت دارید آینده خوبی دارید فقط خودتان این حس را دارید این حس به خاطر ضربه های مکرری است که خوردید فقط به خداوند توکل کنید و جواب بدهید ازدواج خواهید داشت.خبر مالی خوبی به شما خواهد رسید و شما را از چند موضوع بی نیاز می کند، شما فردی خوش روزی هستید ولی اگر در کارتان گره افتاده بخاطر این است که انرژی های منفی زیادی شما را احاطه کرده اند پس سعی کنید با تخلیه بار انرژی منفی و ستایش خداوند این گره را باز کنید.

 

شما فالوده ای عزیز اگر ابهامی در مورد این طالع بینی داشتید

میتوانید از طریق آیدی زیر با ما در ارتباط باشید.

Faaloodehadmin

راهنمای طالع بینی مصری مری تی تس

طالع بینی مصری مری تی تس

طالع بینی مصری مری تی تس

طالع بینی مصری مری تی تس

4 پاسخ به “طالع مِری تی تِسْ برای نام های با حرف دوم “ژ،ی،چ،پ،ص،ه””

 1. Bahare گفت:

  Merci mesle hamishe aali

 2. نوری زاده گفت:

  سلام و درود
  من نمیتونم با ادمین متصل بشم برای سوالاتی که برام پیش اومده میتونید راهنماییم کنید؟؟

 3. 😔😔😔😔 گفت:

  😔😔😔😔😔😔

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تمامی حقوق برای فالوده محفوظ است. © 2024 | توسعه و پشتیبانی توسط رویال کد