طالع مِری تی تِسْ برای نام های با حرف دوم “غ،آ،ظ،ط،ض،ج،ث”

طالع بینی مصری مری تی تس: در ١٥ روز پايانى اين ماه تا اوايل ماه آتى، رابطه و يا حرفى كه براى شما شك و ترديدى در زمان گذشته تا به امروز ايجاد كرده بود ، شفاف مى شود و در دسترس شما قرار خواهد گرفت ، اين موضوع در زمينه عشق براى تعدادى از صاحبين اين طالع منجر به شناخت بيشتر از فرد مقابل تان مى شود كه اگر نسبت به خلق و خوى فرد مورد نظرتان شكى داشته ايد اين شك به يقين تبديل خواهد شد ، اگر براى شما جنبه منفى يا مثبتى داشته باشد مى توانيد با اطمينان ، تصميم قطعى خود را بگيريد .

 برخى از افراد در فضاى مكالمه و گفت و گو از كيفيت مطلوبى برخوردار نيستند ، به اين تعبير كه شما شنونده ى خوبى براى ديگران هستيد اما آنطور كه بايد به صحبت هاى شما عميقاً توجه نمى شود و اين موضوع شما را آزرده خاطر كرده است ، مرى تيتس حقيقتى كه در ماهيت اطرافيان شما است را اينگونه توصيف مى كند ؛ وقت خود را كمتر به اين افراد اختصاص دهيد ، كسانى مى توانند لايق شما باشند كه جنس درد ها و يا افكار شما را تجربه كرده باشند ، وقتى شما از موضوعى صحبت مى كنيد كه مختص راه شماست ، كمتر مى توانيد پيدا كنيد افرادى را كه به سبك شما نزديكتر باشند. براى برخى شاغلين در محيط كار ، ريز بينى فردى كه رابطه خوبى با او نداريد در كارتان در اين ماه مى تواند شما را دچار چالش كارى كند ، سعى كنيد تا حد ممكن از آشكار كردن مسائلى كه مربوط به فضاى كارى شماست خوددارى كنيد.

رضايت خاطر و انرژى مثبت از جانب فردى عزيز در زندگى تان كه از خون او هستيد ( پدر ، مادر ، چه در قيد حيات باشند و يا نباشند )  در اين ماه به خوبى در امورى كه با آن درگير هستيد به شما كمك خواهد كرد ، تعداد زيادى از افراد اين طالع در اين ماه گيرنده ى اتفاقات مثبت هستند .طبق آنچه كه مرى تيتس در طالع اين ماه افراد جوان مشاهده مى كند ، شخصيتى صاحب اعتبار را مى بيند كه هم صحبت او خواهيد شد و اين فرد رفتارهاى شما را عميقاً نظاره خواهد كرد و به شما باور و اطمينان خوبى خواهد داشت ، اين فرد تصميم دارد تا به شما پيشنهادى در زمينه كارى مختص خودتان و يا استعداد درونى تان بدهد ، لازم نيست كه براى تان علامت سوالى شكل بگيرد و يا تعجبى داشته باشيد كه چه علتى مى تواند وجود داشته باشد كه اين شخص به شما پيشنهاد داده ؟، موردى عجيب نخواهيد يافت جز اينكه از خودتان سوال كنيد در زمان گذشته چه تغيير مثبتى داشته ايد كه فردى با اين ويژگى خواهان كارى مشترك با شماست.

فرمول کائناتی جذب عشق و محبت (کلیک کنید)

در ضمن بيشتر در اين ماه به خود شناسى رجوع كنيد ، شما لايق تغييراتى بزرگتر هستيد و با توجه به سن تان فرصت هاى زيادى براى رشد و رسيدن به آرامش و زندگى ايده آلى كه مد نظر داريد خواهيد داشت ، آينده درخشان شما در صورت بهتر شدن و رشد افكارتان ، تضمينى خواهد بود.در بخش كلى سلامت ، اين ماه از وضعيت خوبى برخوردار هستيد ، مورد مهم در بخش سلامت اين است كه بايد در اين ماه از انجام كارهاى ناگهانى و يا حمل وسيله اى سنگين بى مهابا خوددارى كنيد ، نواحى مفصلى شما احتمال آسيب پذيرى بالايى دارند و يا حتى مى توان به قسمت كمر اشاره كرد كه مى تواند شما را با بى رعايتى دچار دردسر كند.عشق در آسمان مجردين اين طالع ، همانند ستاره اى چشمك زن قابل درك خواهد بود به اين معنى كه نمى توانيد اطمينان داشته باشيد كه اين ستاره يا همان عشق به طور ثابت قابل ديد باشد ، شايد باشد و شايد هم خاموش شود ، اگر فردى را مى شناسيد كه از عشق او به خودتان اطمينان داريد ، در اين ماه گاهى حس مى كنيد اين شخص پيش قدم خواهد شد و طبق افكار شما در اين راه مصمم است و حسش را به شما بروز خواهد داد و گاهى هم حس مى كنيد ، اين ها تصوراتى بيش نيست و اين شخص حسى به شما ندارد و اين شما هستيد كه به اين فكر دامن زده ايد .

 توصيه مرى تيتس به شما اين است كه اين ماه را زياد سخت نگيريد ، چه باشد و چه نه ، شما تمركز خود را بر سر مسائل حقيقى تر بگذاريد ، عشق پيش آمدى است كه بايد خودش پا پيش بگذارد و نبايد آن را جست و جو كرد .روزهاى ٢٩ ، ٣١ اين ماه و ١١ ماه آينده بهترين زمان براى تخليه بار انرژى منفى شماست و در اين روزها مى توانيد آن كارى كه شما را به آرامش مى رساند را انجام دهيد.افرادى كه در رابطه هستند و يا متأهل هستند ، در اين ماه از آرامش توأم با نوسانى برخوردار هستند ، اين موضوع شما را اذيت نخواهد كرد ، اگر كدورتى باشد در زمان كوتاهى بر طرف مى شود ، اگر قهرى باشد زود هم به آشتى تبديل مى شود ، و اين چنين مواردى كه زمان ناپايدار و كوتاهى دارند ، فرد مقابل تان در حقيقت عشق واقعى به شما دارد ، اينكه در ابرازش توانسته موفق باشد يا نه به تلاش او بستگى دارد اما عشق او به شما حقيقى است و از بودن در كنار شما آرامش واقعى دارد از اختلاف نظر ها با او نگران نباشيد ، رابطه هميشه اين چنين موارد اعم از تلخى و شيرينى را دارد و بايد در لحظات دشوار كمتر سخت گيرى كرد .

 

اگر متولد مسرا (اسفند)، بارام هات(مهر) یا اَمشیر (شهریور) هستيد ،یک تماس تلفن غیرمنتظره دارید کا این تماس باعث خنده و شادی شما میشود طوری که شنیدن این اخبار به شما آرامش میدهد و از یک دلشوره و استرس بیرون می‌آیید. خبر بارداری می‌شنوید که خیلی تعجب میکنید. از فردی دور هستید و جدا هستید ولی فکرتان خیلی درگیرِ هم هست و به همدیگر زیاد فکر میکنید هر چقدر که خودتان به آن فرد فکر میکنید او هم به فکرتان است. چند تا کار برای شما جفت و جور میشود که با تصمیم‌گیری خودتان است و این تصمیم خیلی پربار است. اگر قصد دارید فردی را از زندگی‌تان کنار بگذارید و از روی لجبازی است فعلا دست نگه‌دارید چون بعد از این لجبازی پشیمان میشوید و افسوس میخورید. ضربه‌های زیادی در زندگی خوردید و از آینده در وحشت هستید و می‌ترسید ولی آینده خوبی در انتظارتان است.

فرمول کائناتی احضار و بازگشت عشق (کلیک کنید)

اگر متولد هنت هاوج (دی) ، بارامودا (آبان) یا فائوفی (اردیبهشت) هستيد ،اگر وسیله نقلیه دارید و قصد فروش اين وسيله را داريد اين امر براى شما ممكن مى شود و برخى از متولدين اين سه ماه كه در تلاش براى تهيه وسيله نقليه مى باشند اين وسيله را در مدت زمان كوتاهى خواهند خريد و برايتان مبارك است. آینده خوبی دارید و به یک قدرت بزرگ میرسید و اسب مراد را سوار میشوید و به خواسته‌هایتان در آینده میرسید فقط خودتان دچار دودلی و تردید هستید و از آینده میترسید. اگر قصد رفتن از كشور دارید یا میخواهید بروید خوب است و آینده خوبی دارید ولی خودتان عاطفی هستید و از لحاظ عاطفی و دوری از اطرافیان و بستگان اذیت میشوید ولی خوشبخت هستید. افرادی که دنبال کار یا شغل هستند و ناامید شده‌اند این کار را به دست می‌آورید یا پیشنهاد کار دارید و یک قرارداد کاری برای شما بسته میشود. از دست یک آقا با موى كم پشت یک دلخوری برای چند وقت در پیش دارید مراقب باشید.مجردين فرصتى براى شروع خواهند داشت.

 

اگر متولد هاتور (خرداد)، هفیفی(بهمن)، یا طوبه(مرداد) هستيد ،سفر هوایی دارید که برای رفتن به این سفر یک برنامه‌ریزی میکنید و راهی میشوید. از دست یک محمد نام یک رنجش و ناراحتی دارید که دلتان میگیرد زياد با او همراه نشويد.از چند دست‌بستگی در اين ماه به لطف خداوند خارج مى شويد . اگر مجرد هستید و آقا هستید فردی به شما علاقه دارد و دائم جاسوسی شما را میکند و گاهی کارهای شر برای شما انجام میدهد و بستگی در کارتان می‌اندازد خیلی مراقب باشید میخواهد شما را به دست بیاورد ولی خود شما  تمایلی به این فرد ندارید. تعریف زیادی از شما میشود و افراد زیادی خوبی شما را میگویند و حرف خوب شما را میزنند. اگر مجرد هستید و قصد ازدواج دارید این ازدواج خوب است یا در شرایط ازدواج قرار گرفتید خوب است با مشورت و تحقیق بله را بگویید. جابجایی دارید که این جابجایی یک دفعه میشود طوری که خودتان باورتان نمیشود ولی این جابجایی خیر و مثبت است.از يك تلفن كه شماره 6 دارد خوش خبر خواهيد بود و خبرى را دريافت مى كنيد كه مدت هاست منتظر آن بوده ايد.

 

 

اگر متولد تخ (فروردین) ، بشنس (آذر) یا کاهرکا (تیر) هستید ،یک فرد رضا نام را زیر پا می‌گذارید و به هر دلیل هست برای شما مثبت است و به نفعتان است چون این فرد گاه گاه با شما دورویی میکند و ظاهر خوبی با شما دارد. یک خوشحالى تلفنى دارید که مربوط به مسائل مالی یا مسائل کاری شماست و خیلی از این تلفن خوشحال میشوید. با فردی در زندگی‌تان که حرف ( ن ) در اسم خود دارد یک دیدار و ملاقات مهم دارید که این دیدار اگر هم احساسی باشد ثمره خوبی دارد و به یک خواسته در این ملاقات میرسید. به یک مهمانی دعوت میشوید که خیلی به شما خوش میگذرد و بگو بخند زیادی دارید و خاطره خوشی از این مهمانی دارید. یک بحث و درگیری خانوادگی دارید اگر مجرد هستید با خانواده است اگر متاهل هستید با همسرتان است به هر حال این جر و بحث هست ولی اگر نشود بهتر است. یک کادوی غیرمنتظره دریافت میکنید که از دریافت این هدیه خوشحال میشوید. علامت سئوال‌های زیادی در زندگی شماست و به دنبال دلیل هستید برای شرایطی که در حال حاضر در آن قرار دارید. یک گره به زودی از زندگی شما باز میشود که باز شدن این گره خواست و یاری خداوند است.

شما فالوده ای عزیز اگر ابهامی در مورد این طالع بینی داشتید

میتوانید از طریق آیدی زیر با ما در ارتباط باشید.

Faaloodehadmin

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تمامی حقوق برای فالوده محفوظ است. © 2024 | توسعه و پشتیبانی توسط رویال کد