طالع مِری تی تِسْ برای نام های با حرف دوم ” ح،ط،پ،ذ،ل،ج”

طالع بینی مصری مری تی تس: افرادى كه حروف ذكر شده بالا در دومين حرف اسمتان است شما اين ماه طالعى پر از حرف هاى ناگفته دلتان را داريد كه هميشه نتوانسته ايد آن ها را بروز دهيد، شما شخصى دست و دلباز با طرز فكر ساده و خوش بينانه اى بوده ايد اما اين روزها خيلى از فردى كه قبلاً بوده ايد فاصله گرفتيد،گاه گاه دلتان هواى گذشته را ميكند از طرفى دوست داريد زمان به عقب برگردد و كمى حال خوب را تجربه كنيد ، از طرفى زود ازين خواسته منصرف ميشويد و تمايلى به فكرى كه كرده ايد نداريد، اين حالت عجيبى كه درگيرش هستيد بخاطر اثرات مخرب بى مهرى هاى اطرافيان است، هميشه همه را دور هم جمع ميكرديد و از تماشاى گرما و صميميت اطرافيان لذت ميبرديد اما اكنون كسى نيست كه شما را آنطورى كه دلتان ميخواهد از اين شرايط بيرون بياورد، تمام اين ها از ديد مرى تيتس مخفى نمانده و بدون شك او بهترين مشاور شماست، روز ٢٨ اين ماه بهترين زمان براى تخليه بار انرژى منفى براى شماست ، روز ٢٨ خرداد ساعت ٤:٣٠ صبح بيدار باشيد و با خداوند راز و نياز كنيد شما در اين تايم در بهترين مدار انرژى مثبت قرار ميگيريد و ميتوانيد سياهى هاى كه ديگران بر پيكره سفيد و تميز شما انداخته اند را تا حد زيادى پاك كنيد، شما بعد از طلب حال خوب از كائنات و خداوند واقعا تغيير بزرگى را در خود حس ميكنيد، پس با تمام وجود باور داشته باشيد كه خداوند به شما نگاه ويژه اى خواهد داشت

دخترى يا زنى تند اخلاق در نزديكى شماست كه سريعاً نسبت به صحبت هاى شما يا هر شخص ديگرى واكنش هاى خشمگينانه نشان ميدهد ، هم خودتان و هم از اطرافيان بخواهيد بجاى دعوا و بحث با اين شخص بيشتر او را درك كنند و نسبت به پرخاش هاى او واكنش متقابل نشان ندهند، اين دختر يا زن مشكلى در قلب و احساس خود دارد كه تا كنون نتوانسته بيانش كنيد بيشتر گوش شنواى او شويد و از پُر بودن با توجه خود سبكش كنيد.

تعداد ١١٢٢ نفر از افرادى كه حروف ذكر شده بالا در دومين حرف اسمتان است،روزهاى تكرارى را پشت سر ميگذاريد و ازين روند كلافه هستيد، چاره كار بجاى اميد واهى اين است كه بلند شويد و فقط كارى كه بايد انجام دهيد را انجام دهيد، نشستن و خيالبافى كردن شما را به جايى نميرساند، بعضى حرف ها براى شما حكم انرژى مقطعى را دارد، الان كه اين را ميخوانيد شارژ ميشويد ولى فردا فراموشتان ميشود يا برايش انگيزه كافى را نداريد، روز ها را پس از ديگرى طى ميكنيد، كسى نميتواند برايتان كارى كند جز خودتان پس صحبت هاى پر از تلنگر و بيدارى مري تيتس را در اولويت كارهايتان بگذاريد، از انجام دادن كارى كه فكر ميكنيد نترسيد،فقط انجامش دهيد، خداوند به كسى كه تلاش كند هميشه بهترين روزى را ميدهد

تعدادى از افراد از شخصى دردى و زخمى دارند كه روح و قلبشان را آسيب جدي رسانده، اين شخص به شما اوايل وعده و وعيد هاى زيادى ميداد اما اكنون فقط فكر كردن به حرف هايش براي شما جاى تعجب دارد كه مگر ميشود همچين آدمى وجود داشته باشد، او رفيق نيمه راه شما بوده و اگر حواستان به خودتان نباشد و زود به خودتان برنگرديد اثرات مخربى به روى روح شما باقي ميماند.مرى تيتس به شما نويد ميدهد اين اتفاق به خير شما بوده و جاى غصه خوردن وجود ندارد،شما بايد ياد بگيريد كه خودتان دو دست و پا براى حركت و گرفتن داريد و دو چشم و گوش براى ديدن و شنيدن و يك قلب براى لمس كردن، اين جاى شكر ندارد؟خدا را فراموش كرذه ايد؟يادتان رفته كه او به شما عزت و ذلت ميدهد؟از خلق خدا طلب محبت ميكنيد؟ قطعاً در زندگى آدمى هست كه شما را آرام كند به شرطى كه او را خداى خودتان بزرگتر نكنيد و از خداى خود هر چه مصلحتتان است را بخواهيد

افراد متاهل بين رِنج سنى ٢٧ تا ٣٣ رابطه ى جنسى گرمى را در اين ماه باهم خواهند داشت، احتمال باردار شدن ٣٢ زن متاهل وجود دارد پس اگر آمادگى لازم را برايش نداريد حتماً مراقبت هاى لازم را انجام دهيد.در حين مراقبه از كلمه هاى محبت آميز كوتاه استفاده كنيد، سكوت براي رابطه شما سم است و خوب نيست، بيشتر همسرتان را به آغوش بگيريد، به او با اين كار قوت قلب ميدهيد

چند خانم و آقا حقشان اخيراً پايمال شده يا بدهى بالا آورده اند،كمى زمان ميبرد اما الهه ى شانس (باستت) به كمك شما خواهد آمد و شرايط شما را تغيير خواهد داد.

سرفه هاى تك و خشكى ميكنيد كه كمى ذهن شما را درگير كرده جاى نگرانى نيست و به ادامه زندگى فكر كنيد و افكار منفى را به سمت ذهن خود نياوريد چون طبق قانون جذب آن را جذب خواهيد كرد پس مثبت نگرى را ركن اصلى زندگى خود قرار دهيد.

فردى را قبلاً دوست داشته ايد كه اكنون كه به آن فكر ميكنيد از اينكه زمانى براى او وقت ميگذاشتيد پشيمان ميشويد ، حتى تعجب ميكنيد كه چطور اين حس به شما دست داده كه ديگر از ديدن صورت و شنيدن صداى اين شخص ذوق نميكنيد به هرحال هرچه كه هست و هر رفتارى كه با اين شخص ميكنيد مراقب باشيد رفتار تندى نباشد در طالعتان يك جا به جايي جايگاه وجود دارد به اين تعبير كه يا شما يا اين شخص به جايگاه بالاتري خواهيد رفت كه باز هم به سمت هم مى آييد اما اين بار براى تلافى، پس سعى كنيد در راستاى احترام با هم رفتار كنيد.

تعدادى از افرادى كه دومين حرف اسمشان حروف ذكر شده بالاست و اهل موسيقى و آواز هستند، يك پيشرفت در جايگاه هنرى خود خواهند داشت و به زودى در مكانى بزرگ ديده ميشوند چون ظرفيت و لياقتش را از خداوند دريافت كرده اند.

افراد دور و برتان خیلی زرنگ هستندو شما چیزی از این افراد به دست نمی آورید. پول براى شما اولويت دوم يا سوم است و معرفت واخلاق خوب اولوليت اولتان ولى آنها پول دوست هستند و دائم در فکر جمع آوری مال هستند ولی این مال به آنها وفا نمی کند سعی کنید دورى كنيد و خودتان شخصاً زیاد به افراد گرفتار کمک گنید یا مالتان در مسیر خیر قرار بگیرد و شك نكنيد كه شما در جايگاه بالاترى قرار خواهيد گرفت بعضى مواقع یک کم خسیس ميشويد ولى اين هميشگى نيست و دست و دلباز هستيد ولى همان اندكى خساست باعث میشود که خودتان را اذیت کنید پس خرج کنید تا آرامش داشته باشید.

متولدين بارامودا (آبان) ،مسرا(اسفند)، هفيفي(بهمن) كه حروف ذكر شده بالا در دومين حرف اسمتان است در اين روزها بعضی مواقع آرام آرام گریه میکنید و این گریه ها به هر دلیل است ادامه داردو شاید یک مدت طولانی ادامه داشته باشد و این بیشتر به خاطر فکر و خیال و یک غم است که در حال حاضر دارید حرفهایی یا شنیدید یا میشنوید که شنیدن این حرفها یا شما را نگران کرده و یا نگران میکند ولی هی میخواهید بی خیال این حرفها بشوید ولی نمی توانید که این حرفها هر چی هست صحت دارد و باعث نگرانی شما شده است. گاهی با فردی درددل می کنید ولی این فرد آدم زیاد جالبی نیست و در دورویی با شماست و فقط ظاهر خوبی دارد چه تلفنی باشد و چه رودر رو ولی برای درددل کردن فرد مناسبی نیست.

متولدين هنت هاوج(دى) ،هاتور(خرداد) و امشير (شهريور) كه حروف دوم اسمتان مطابق حروف ذكر شده بالاست، یک مریضی چند روزه یا خودتان دارید یا فردی که خیلی به شما نزدیک است و دوا و طبيب خواهید داشت شايد حتى با صحبت آرام شويد.به زودی مهمانى به منزل شما می آيد و با شما دیدار دارد که از دیدین این فرد شاد و خوشحال میشوید. یک قطع رابطه دارید يا داشتيد که به دنبال دلیلش هستید ولی پیدا نمی کنید و فردی ناخواسته با شما رابطه اش را قطع میکند که شما سرگردان میشوید. اگر متاهل هستید چندتا بحث بر سر خانواده تان با همسرتان دارید که شما را به فكر فرو ميبرد و این بحثها شاید بخاطر یک سری حرف دروغ باشد كه توسط فاميلتان به گوش همسرتان رسيده

متولدين طوبه (مرداد) ، فائوفى(ارديبهشت) ،كاهركا (تير) كه حروف نامبرده بالا در حرف دوم اسم شماست؛به یک جمع شاد و خوب دعوت میشوید که در این جمع به شما خوش میگذرد و با افراد فامیل يا دوستان خود دورهمی خلوت دارید. یک فرد در حال دروغ گفتن به شماست و اگر به او اعتماد دارید و یا اعتماد کردید یک خانم است دائم به شما دروغ می گوید ولی در ظاهر با شما رفتار بسیار خوب دارد طوری که خودتان باورتان نمی شود و شاید با این فرد سرسفره هم نشست و برخاست داشتيد و در منزل شما رفت و آمد داشته ولی به شما بى وفايى میکند وبه شما میخندد و ممکن است گاهی برای شما بستگی و شر انجام بدهد پس خیلی حواستان به این فرد باشد و خیلی به شما یا زندگی شما نزدیک است و دائم از شما و زندگی شما با خبر است یا توسط خودتان یا همسرتان به هر حال مراقب باشید ولی خود شما زیاد این فرد را قبول دارید و به او اعتماد دارید و این فرد از فامیل یا بستگان نیست نسبتش با شما غریبه است شاید یک دوست خانوادگی باشد.

متولدين تخ(فروردين) ، بشنس(آذر)، بارام هات (مهر) كه حروف ذكر شده بالا در دوم اسمتان است،روزهای ٢٢ اين ماه و ١٠ ماه آينده روزهای خوبی برای شماست و اتفاقاتی شما را خوشحال میکند. یک قدم برای شخصى كه اعتقاد به آن داريد برمیدارید که اجر و پاداش آن را زود خواهید دید و احساس خوبی از این بابت پیدا میکنید. چندتا حرص و ناراحتی دارید که این حرص ها در وجود خودتان است و شما را کلافه و عصبی میکند و این به خاطر رفتار و عمل یک فرد نزدیک به شماست و اعصابتان را خرد میکند. اگر در چشم انتظاری هستید فعلا هستید و چیزی فرق نخواهد کرد. مجردین به زودی فردی وارد زندگیشان میشود و یک آشنایی تازه با فردی دارند که روی این فرد زود تصمیم گیری نکنیدو سعی کنید بیشتر این فرد را یشناسید. چندتا اختلافات روز به روز شدیدتر میشود و ممکن است باعث یک جدایی یا قهر یا دوری بشود پس جلوى اختلافى كه الان داريد را بگيريد

شما فالوده ای عزیز اگر ابهامی در مورد این طالع بینی داشتید

میتوانید از طریق آیدی زیر با ما در ارتباط باشید.

Faaloodehadmin

راهنمای طالع بینی مصری مری تی تس

طالع بینی مصری مری تی تس

طالع بینی مصری مری تی تس

طالع بینی مصری مری تی تس

2 پاسخ به “طالع مِری تی تِسْ برای نام های با حرف دوم ” ح،ط،پ،ذ،ل،ج””

  1. Melika گفت:

    ❤️❤️❤️❤️❤️Thank you

  2. علی نجفی گفت:

    بسیار عالی ادمین محترم و دوست خوب و مهربونم واقعا تشڪر بابت تڪ تڪ زحماتت و تشڪر بابت تڪ تڪ پستات ڪه هم اینستاگرام و هم سایت رو واقعا گلریزون ڪردی با ڪارات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تمامی حقوق برای فالوده محفوظ است. © 2024 | توسعه و پشتیبانی توسط رویال کد