فال نستراداموس – 15 شهریور

 
🔮✨متولدین فروردین ✨🔮
نشان های کلیدی:

آرامش خانواده

عشق و عاطفه

رهایی از غصه های کوچک

شکستن

📝 نستراداموس به تو می گوید:
قصد و نيتت خوبست به زودي كارهايت سر و سامان ميگيرد تا چهل روز ديگر چنان گشايشي در كارت پيدا ميشود كه انتظارش را نداري . تغييرات مثبتي در زندگيت در پيش داري . خيلي زود از غم و رنج رها ميشوي و به نشاط و شادماني دست پيدا ميكني اليته اراده ي تو هم در اين امر دخيل ميباشد.

 
 
🔮✨متولدین اردیبهشت ✨🔮
نشان های کلیدی:
خبر گرفتن
دشمنی و خیانت
سود و بهره
حسادت و چشم خوردن
📝 نستراداموس به تو می گوید: هر نيت و قصدي كه داري بر آورده خواهد شد ، چه مادي و چه معنوي . به زودي پول ، ملك يا مقامي به دست مي آوري . كسي قصد صدمه زدن به شما را دارد ، موفق نمي شود ولي مراقب باش چون آدم حيله گري است اگر چيزي را از دست داده اي دوباره به دست مي اوري اگر قصد انجام كاري داري ،دودل نباش ،آن كار را انجام بده چون به مقصود مي رسي
 
 
 
 
🔮✨ متولدین خرداد ✨🔮
نشان های کلیدی:
میراث
سند و ملک 
تفاهم
فامیل دوستی
📝 نستراداموس به تو می گوید: بهتر است از اين خواسته و نيتي كه داري منصرف شوي تا آسيبي متوجه تو نشود فعلا بهتر است دست به كاري نزني چون در موقعيت خوبي نيستي به زودي اين موقعيت نيز تغيير خواهد كرد . تو هم دوست و هم دشمن زياد خواهي داشت . بايد مراقب آنها باشي تا در كارت فتنه نكنند. اگر كسي تو را نصيحتي كرد آن را بپذير.
 
 
🔮✨ متولدین تیر✨🔮
نشان های کلیدی:
قطع ارتباط
درگیری و دعوا
مهمانی
دریافت خبرهای تعجب انگیز
 
نستراداموس به تو می گوید:
طالعت نيكست با توكل به خداوند به خواسته ات مي رسي تغييراتي در پيش داري به خداوند توكل كن تا زودتر به مقصود برسي . به همه اعتماد نكن . چيزي يا خبري به تو ميرسد كه ممكن است خيلي با ارزش نباشد . ولي تو را خوشحال ميكند، آينده ي روشني داري ،براي رسيدن به آن راه زيادي نمانده اما بايد مراقب اعمال و رفتارت باشي.
 
 
🔮✨متولدین مرداد ✨🔮
نشان های کلیدی:
دشمنی بزرگ
شادی
قدرت و موفقیت
مهمان
دوستی

📝 نستراداموس به تو می گوید: در اين زمان طالعت خوب نيست بهتر است از قصد و نيت خود منصرف شوي كسي قصد فريب دادن تو را دارد مراقب باش فريب او را نخوري نمي تواني همه را دوست خود بداني بعضي ها افكار فتنه انگيز دارند اگر كسي نصيحتي به تو كرد آن را بپذير تا صدمه نبيني اگر قصد انجام كاري داري چند روزي صبر كن تا شرايط بهتر شود.

 
 
🔮✨ متولدین شهریور ✨🔮
نشان های کلیدی:
فراوانی
پیروزی در بازی
بیهوده بودن سرمایه گذاری
📝نستراداموس به تو می گوید: به آنچه نيت كرده اي ميرسي آما بايد منتظر بماني . ارز اعمال بد دوري كن تا از غم و رنج در امان بماني . از فكر بد و پول حرام دوري كن ، خداوند روزي تو را به تو حواله كرده است . به زودي يك خبر خوشحال كننده به تو ميرسد كه تغييراتي در زندگي تو به وجود مي آورد اگر در همه ي امور به خداوند توكل كني به مقصودت مي رسي.
 
 
🔮✨ متولدین مهر ✨🔮
نشان های کلیدی:

مسافرت

میراث و سود

سفری طولانی

خبری خوب

📝 نستراداموس به تو می گوید: طالعت روشن است . تشويش را از خودت دور كن . كارها بر وفق مراد تو خواهد شد اگر چيزي را از خدا طلب كردي به آن مي رسي . اگر قصد سفر و يا انجام معامله اي داري ، آن را انجام بده برايت سودبخش است.

 
 
🔮✨ متولدین آبان ✨🔮
نشان های کلیدی:
برطرف شدن دلتنگی
شرکت در یک اجتماع
جوان حساس
سفر و مسافرت
📝 نستراداموس به تو می گوید: در چند روز آينده خبر خوشي به تو ميرسد يك طلب سوخته و يا يك چيز گم شده را به دست مي آوري . كارها بر وفق مراد تو خواهد بود سود يا پول زيادي نصيبت ميشود . با دوستان خوب مشورت كن ، چون از راهنمايي آنها سود خواهي برد مال حلال خوبي به دست مي آوري قدر آن را بدان و شكر خدا كن . ميتواني از آن به افراد مستحق احسان كني تا اجر معنوي نصيبت شود.
 
 
 
 🔮✨متولدین آذر ✨🔮
نشان های کلیدی:

حادثه ای شگفت آور
خوشبختی
خوشحالی
رفع نحسی

📝 نستراداموس به تو می گوید: از خصومت دست بردار اگر قصد انجام كاري ناصواب داري ، يا فكري بد در سر داري از آن دست بردار . از كسي كه چشماني كبود و رنگي سرخ دارد دوري كن . كسي از تو رنجور شده بايد از او دلجويي كني . اگر خواسته و آرزويي داري تا ده روز آينده به آن ميرسي .

 
 
🔮✨ متولدین دی ✨🔮
نشان های کلیدی:
درگیری و دعوا
نوید و مژده
کاری خیر
خبر گرفتن
📝 نستراداموس به تو می گوید: طالعت روشن است . تشويش را از خودت دور كن . كارها بر وفق مراد تو خواهد شد اگر چيزي را از خدا طلب كردي به آن مي رسي . اگر قصد سفر و يا انجام معامله اي داري ، آن را انجام بده برايت سودبخش است.
 
 
 
🔮✨ متولدین بهمن  ✨🔮
نشان های کلیدی:
لذت و عشق
محدودیت

سواستفاده
زنی حسود
📝 نستراداموس به تو می گوید: به آنچه نيت كرده اي ميرسي آما بايد منتظر بماني . ارز اعمال بد دوري كن تا از غم و رنج در امان بماني . از فكر بد و پول حرام دوري كن ، خداوند روزي تو را به تو حواله كرده است . به زودي يك خبر خوشحال كننده به تو ميرسد كه تغييراتي در زندگي تو به وجود مي آورد اگر در همه ي امور به خداوند توكل كني به مقصودت مي رسي.
 
 
🔮✨ متولدین اسفند ✨🔮
نشان های کلیدی:
خطری زودگذر
جا به جایی
پشت سر گفتن
افزایش روزی
📝 نستراداموس به تو می گوید: طالعت نشانگر صحت و سلامت و گشايش در رزق و روزي براي توست اگر قصد سفر داري ،يا قصد جابجايي و نقل مكان داري و يا قصد داري تغيير شغل بدهي به آنها عمل كن ، به نفع تو خواهد بود غيبت ديگران را نكن و به كار خود مشغول باش تا آنچه را خداوند مصلحت ميداند براي تو پيش بيايد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تمامی حقوق برای فالوده محفوظ است. © 2024 | توسعه و پشتیبانی توسط رویال کد