فال نستراداموس – 9 مهر

 
🔮✨متولدین فروردین ✨🔮
توصیه های کلیدی:

اگر متأهل هستید، روابطتان با همسرتان به‌وضوح آرام تر خواهد شداجازه‌ندهید فرزندانتان از شما دور شوند و به‌دنبال برقراری ارتباطی صمیمانه‌با آن ها باشید. ممکن است چنان درگیر منافع خود باشید که‌متوجه‌شخصی که‌در نزدیکی شما به‌حمایتتان نیاز دارد نشوید.

 

📝 نستراداموس به تو می گوید:

تو طبعی آتشین داری و زود تحت تاثیر قرار می‌گیری. باید احساسات خود را كنترل كنی و به دور از هر گونه تنش و اضطراب تصمیم بگیری تا موفق شویبه زودی گره‌ای از كارهای تو باز می‌شود و موقعیت مالی خوبی پیدا خواهی كرد. اگر در كنار كار و تلاش، دعا و نیایش با قلبی پاك صورت گیرد، حتما به نتیجه مطلوب خواهی رسید.
 
 
 
🔮✨متولدین اردیبهشت ✨🔮
توصیه های کلیدی:
مراقب سخنان خود باشید، در غیر این صورت ممکن است با شخص محبوب خود درگیری داشته‌باشید. از انتقادهای سازنده‌استقبال کنید و از آن ها برای پیشرفتتان بهره‌ببرید. با توجهات مؤثری که‌نسبت به‌سلامتی تان داشتید، وضعیتتان بهبود خواهد یافت.
📝 نستراداموس به تو می گوید:

اتفاقاتی پیش می‌آید كه تو را وسوسه می‌كند تا دست به كارهای غلط و اشتباه بزنی. كاملا باید مراقب باشی و در همه حال دوراندیشی خود را حفظ كنی. باید مراقب باشی، بازیچه این و آن نشوی.نوسانات مالی تو را عصبی و ناراحت خواهد كرد. باید برخود مسلط باشی و به دنبال راهی بگردی. البته این نوسانات ناپایدارند و به زودی حل خواهند شد.
 
 
 
 
🔮✨ متولدین خرداد ✨🔮
توصیه های کلیدی:
اجازه‌ندهید درگیری ها و دغدغه‌های کاری باعث دور شدن شما از خانواده‌و عزیزانتان شود. ممکن است از نظر عاطفی احساس ضعف و ناراحتی داشته‌باشید، برای برطرف کردن این شرایط با معشوق خود به‌گفتگو بپردازید.
📝 نستراداموس به تو می گوید:
پس از یك دوره ناراحتی و تنهایی، اكنون وارد مرحله تازه‌ای از زندگی شده‌ای و با شخصی آشنا می‌شوی كه بعضی از رویاهای شیرین تو را به واقعیت نزدیك می‌كند و تو را شاد و خرم می‌كند.همیشه به دنبال چیزهای غیرممكن هستی و همین تو را خسته می‌كند. نمی‌دانی كه حتی یك موفقیت كوچك به تو انرژی خاصی می‌دهد كه برای هفته‌ها و ماهها شارژ خواهی بود. پس به دنبال آن موفقیت كوچك باشراست گفته‌اند كه دنیا دو روز است. یك روز به نفع تو و یك روز به ضرر تو! پس باید در روزهایی كه كارها به نفع تو جریان دارد آنقدر تلاش كنی و موفق شوی تا در روزهای دیگر دچار ضرر و ركود نشوی.
 
 
🔮✨ متولدین تیر✨🔮
توصیه های کلیدی:
شما از روابطی فوق العاده‌با همکاران و دوستانتان بهره‌مند هستید. 
 
اگر از درد کمر و ستون فقرات رنج می‌برید از بلند کردن اجسام سنگین خودداری کنید. اگر دست از شک و تردید خود برداشته‌و شروع به‌انجام اقدامات خود کنید، امروز روز بسیار عالی برای شما خواهد بود. 
 
📝 نستراداموس به تو می گوید:

گیرم كه شانس در خانه تو را بزند و بپرسد كه چه می‌خواهی؟ وقتی تو خود هنوز به این نرسیده‌ای كه هدف تو در زندگی چیست، دیگران چه كمكی می‌توانند به تو بكنند! از چیزهایی كه تو را آشفته می‌كند فاصله بگیر. باید آرامش و اطمینان لازم را داشته باشی. ارداه قوی‌تر از هر مانعی برتر و نیرومندتر است. خود را برای روزهای بهتری‌ آماده كن.راه‌های زیادی برای بهبود وضعیت اقتصادی پیش پای تو گذاشته شده. باید از بین همه این راه‌ها. بهترین آن را انتخاب كرد. همیشه در ابتدای كار، آخر آن را در نظر داشته باش.
 
 
 
🔮✨متولدین مرداد ✨🔮
توصیه های کلیدی:
شما با درایت و مهارت خود میتوانید وضعیت نا امید کننده‌و پیچیده‌حال را مدیریت کنید ؛ از شایعات دوری کنید ، زیرا فقط باعث بیهوده‌گذرندان وقت شما میشود. در خانه‌ناسازگاری نکنید و از کلمات مضر اجتناب کنید ؛امروز ممکن است با کسانی آشنا شوید که‌روابط قوی دارند و پر نفوذ میباشند پس حتما از آنها استفاده‌کنید.
📝 نستراداموس به تو می گوید:
مسائلی در زندگی عاطفی‌ات اتفاق می‌افتد كه نباید در مورد آن سهل انگاری كرد. باید با عقل و منطق و بدور از احساسات با این مشكل برخورد كنی تا به سرعت مشكل حل شود.شهرت و ثروت خوب است به شرطی كه تو را بنده خود نكند. در غیر این صورت بلایی خانمان سوز خواهد بود كه تو را به سرزمین ناشناخته پرتاب می‌كند. در همه حال فروتنی را تجربه كن.

 
 
🔮✨ متولدین شهریور ✨🔮
توصیه های کلیدی:
به‌حس ششم خود در انجام معاملات مالی اعتماد کنید.برخورداری از مهارت های مذاکره، باعث موفقیت شما در انجام پروژه‌های کاری تان خواهد شدبه‌جایگاه‌و توانایی های خود در هر تیمی ایمان داشته‌باشید و بدانید که‌موفقیت از آن شما است.  
 
 
 
📝نستراداموس به تو می گوید:
 در این اوضاع درهم برهم، تصمیم‌گیری دشوار خواهد بود. باید كمی حوصله كنی تا همه چیز مرتب شود سپس می‌توانی با چشمان باز برای زندگی و آینده‌ات تصمیم بگیری و به پیامدهای آن بیاندیشی. نباید انتظار داشته باشی در وضعیت اقتصادیت تغییری ایجاد شود. آینده دستاورد تلاش و همت توست بنابراین كسی كه به خود زحمت نمی‌دهد و امروز كاری نمی‌كند، نمی‌تواند توقع روزهای بهتری را داشته باشد.
 
 
 
🔮✨ متولدین مهر ✨🔮
توصیه های کلیدی:
مشکلات مالی تان به‌زودی پایان خواهد پذیرفت و سود قابل توجهی کسب خواهید کرد. برای حل سوءتفاهمات و دلخوری های به‌وجود آمده‌در روابطتان با عزیزان، پیش قدم شوید. از هر فرصت به‌وجود آمده‌برای ارتقاء وضعیت فعالیتان بهره‌ببرید تا پیشرفت کنید.

📝 نستراداموس به تو می گوید:
احساس می‌كنی تصمیم تو به اراده و اختیار دیگران بستگی دارد. این موضوع می‌تواند آزاردهنده باشد اما اگر تفاهمی كه وجود دارد همچنان باقی بماند، مشكلی پیش نمی‌آید. با وجود مشكلات و موانعی كه در وضعیت اقتصادیت ایجاد شده، تو باید همچنان بكوشی تا پیشرفت كنی. در این صورت است كه نتیجه می‌گیری و به خواسته‌هایت می‌رسی.

 

 

🔮✨ متولدین آبان ✨🔮
توصیه های کلیدی:
این روزها تمایل بیشتری به‌همبستگی و نوع دوستی خواهید داشت. از درگیر کردن خود به‌کار بیش از حد خودداری کنید و هر کاری را در زمان مناسب خود انجام دهید. این روزها روابط عاطفی در زندگی تان برجسته‌خواهد شد. 
 
📝 نستراداموس به تو می گوید:

از مورد محبت قرار گرفتن در این روزها تعجب نكن و سعی كن نهایت استفاده را از آن ببری. اگر فال خود را بصورت روزانه دنبال كرده باشی متوجه خواهید شد كه این ایام رو به پایان است و تا سال دیگر باید منتظر بمانی.فعلا از اماكن شلوغ پرهیز كن. در شلوغی افكارت به هم خواهد ریخت و این روزهایی است كه نیاز به فكر كردن داری و از دست خواهد رفت. فكر كن.به خودت دروغ نگو. این روزها واقعا به پول احتیاج داری و به بدست آوردن آن توجهی نمی‌كنی. سهل انگاری در این زمینه جبران ناپذیر است. بیشتر دقت كن.
 
 
 
 
 🔮✨متولدین آذر ✨🔮
توصیه های کلیدی:
سعی کنید به‌خاطر موفقیت های کسب کرده‌در روزهای اخیر به‌خودتان مغرور نشده‌و تکبر نورزید. داشتن نگرش مثبت از اهمیت بالایی برخوردار است و در راه‌رسیدن به‌اهدافتان کمک زیادی به‌شما خواهد کرد. برای پیشرفت کردن در حوزه‌های تخصصی زندگی تان از افراد با تجربه‌مشورت بخواهید.
 

📝 نستراداموس به تو می گوید: 

رفته رفته درهای تازه‌ای به روی تو گشوده خواهد شد. كسی پیدا می‌شود كه بدون هیچ چشم‌داشتی حاضر می‌شود به تو كمك كند. این كمك‌ها را باید ارج نهاد و راه موفقیت خود را هموار كرد.اگر خطایی در حق تو كرده‌اند، آن را ببخش و فراموش كن. گذشت در حق دیگران به تو سینه‌ای فراخ و قلبی بزرگ می‌دهد كه می‌توان خوبی‌های زیادی را در آن ذخیره كرد و از آنها برخوردار شد. اگر درست نگاه كنی این هم نوعی شادی است. رفته رفته به ثروت و قدرت دست خواهی یافت. از نظر اقتصادی و سیاسی پیشرفت‌های چشمگیری خواهی داشت. اما این پیشرفت توام با دردسرهایی خواهد بود كه باید تحمل كرد.
 

 

 
🔮✨ متولدین دی ✨🔮
نشان های کلیدی:
از آن جایی که‌تحمل شرایط دشوار مالی برایتان سخت است، بهتر است فکر شده‌تر هزینه‌کنید و از ولخرجی کردن خودداری کنید. در روابط عاشقانه‌خود، از تحت فشار قرار دادن معشوقتان خودداری کنید. از افرادی که‌در برخورد با شما با احترام و مؤدبانه‌رفتار نمی کنند دوری کنید.
📝 نستراداموس به تو می گوید:

 این خوب است كه به دنبال حقیقت باشی اما از آنجایی كه بعضی اوقات حقیقت تلخ است ممكن است تو را ناراحت كند. پس كلا از خیرش بگذر و موقعیت‌های دیگری را امتحان كن.بهتره در كارهای تجاری به سود بیندیشی و از خیال‌پردازی دست برداری مطمئنا نتیجه بهتری خواهی گرفت چون منطقی بررسی كردی. یك طرح تازه بهت پیشنهاد می‌شه كه اگر درست ازش استفاده كنی، به نفع تو خواهد بود.

 
 
 
 
🔮✨ متولدین بهمن  ✨🔮
توصیه های کلیدی:
اگر متأهل هستید، به‌دنبال عمیق کردن روابطتان باشید و وقت بیشتری را به‌بودن در کنار همسرتان اختصاص دهید. این روزها خلاقیتتان افزایش خواهد یافت و پیشرفت چشمگیری در حرفه‌خود خواهید داشت. محکم باشید و در رویارویی با مشکلات پیش بینی نشده‌به‌دنبال یافتن راه‌حل مناسب باشید.

📝 نستراداموس به تو می گوید:
این روزها با واقعیت فاصله گرفتی. لازم است دوباره پاهای خود را بر روی زمین واقعی بگذاری. خیلی خوب است كه آدم آرزوهایی داشته باشد اما باید مراقب باشی كه این آرزوها و خواسته‌ها به صلاحت باشد و به صورت رویا و خواب و خیال نباشد.یكی از خواسته‌ها و یا آرزوهایت برآورده می‌شود. به مناسبتی دوست و یا دوستان تازه‌ای پیدا می‌كنی.بد نیست یه كم دست از خساستت برداری و حداقل واسه خودت یه چیزی بخری!! همه چیز توی زندگی كه پول نیست. چیزهای مهمتری هم هست. اگر دو، سه تا هدیه هم واسه دوستان یا خانواده‌ات بخری اتفاقی نمی‌افته و پولت تموم نمی‌شه!

 
 
 
 
🔮✨ متولدین اسفند ✨🔮
توصیه های کلیدی:
به‌دنبال عمیق تر کردن روابطتان با دوستان خود باشید و قدر آن ها را بدانید. اجازه‌ندهید دیگران از هر اقدامی برای ناراحت کردن شما استفاده‌کنند و از مهربانی و متانت شما سوءاستفاده‌کنند. حتی در صورت متضرر شدن در انجام فعالیت های مالی، سعی کنید روحیه‌خود را حفظ کرده‌و اعتماد به‌نفس خود را از دست ندهید.
 

📝 نستراداموس به تو می گوید:

از خودخواهی فاصله بگیر تا شانس و اقبال جرات كند به تو نزدیك شود!! سعی كن دیگران را هم در زندگی‌ات شریك كنی و راهی برای دوستی و رفاقت بیابی. از نظر اقتصادی وضعیت تو بد نیست. با این حال چاله‌هایی وجود دارد كه باید آنها را پر كرد تا زندگی بتواند روند سالم و مشخص داشته باشد. راه‌اندازی در پیش است و باید خود را برای آن آماده كرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تمامی حقوق برای فالوده محفوظ است. © 2024 | توسعه و پشتیبانی توسط رویال کد