فال نستراداموس – 27 شهریور

 
🔮✨متولدین فروردین ✨🔮
نشان های کلیدی:

تعهدات
قرارداد
ازدواج
توافق

📝 نستراداموس به تو می گوید:

 لجبازیت، تو را از دیگران متمایز می‌سازد و تو بشدت از آن راضی هستی. اما این لجبازی‌ها دوست و یا همسرت را آزار می‌دهد. یک شادمانی غیرمترقبه در راه داری. ترس یا تردیدی که مدتی ذهن و فكرت را مشغول كرده بود، به زودی برطرف خواهد شد و تو به آرامش می‌رسی.
 
 
 
🔮✨متولدین اردیبهشت ✨🔮
نشان های کلیدی:
چرخیدن در یک سیکل یا چرخه
طلا و جواهرات
چیزی قابل پیش بینی
📝 نستراداموس به تو می گوید:

 اگر مراقب نباشی یك دوستی ساده به زودی برایت دردسر ساز می‌شود و در نهایت این جسم و روح توست كه آسیب می‌بیند. بهتر است این روزها بیش از حد احساساتت را جریحه‌دار نكنی.مراقب باش. پس‌انداز بانكی تو سیر نزولی پیدا كرده و هر روز كمتر می‌شود. با این روش تا چند ماه دیگر وضعیت بدی خواهی داشت. در برخی از برنامه‌هایت تجدید نظر كن.
 
 
 
 
🔮✨ متولدین خرداد ✨🔮
نشان های کلیدی:
بحث و جدل
ورزش و سرگرمی
تمرین دادن
مذاکره
📝 نستراداموس به تو می گوید:
اگر بدانی به دنبال چه هستی و هدفت را مشخص كنی به راحتی به آن می‌رسی. انرژیت را در راه تحقق خواسته‌هایت بكار بگیر و روزی كه موفق شوی از خودت راضی و خوشنود خواهی بود.اگر بدانی به دنبال چه هستی و هدفت را مشخص كنی به راحتی به آن می‌رسی. انرژیت را در راه تحقق خواسته‌هایت بكار بگیر و روزی كه موفق شوی از خودت راضی و خوشنود خواهی بود.درست است كه شرایط مالی نگران كننده به نظر می‌رسد اما این مساله نباید تو را دچار وحشت كند و میدان را خالی كنی. این بحران هم با موفقیت تو به پایان می‌رسد.
 
 
🔮✨ متولدین تیر✨🔮
نشان های کلیدی:
تنبیه و مجازات
خشم و عصبانیت
سرزنش خود
فعالیت بدنی
 
📝 نستراداموس به تو می گوید:
 روابط اجتماعی خود را باید گسترش داد. داشتن یك رابطه سالم و گسترده تو را در انتخاب دوست یا همسر یاری می‌كند. منزوی بودن خصوصیات انسانهای شكست‌خورده و مایوس است.اوضاع اقتصادی چندان مناسب نیست. بهتر است مسئولیت هر كاری را كه انجام می‌دهی بپذیری. باید ببینی كجای كار ایراد دارد و در رفع آن بكوشی تا دوباره اوضاع اقتصادی روبراه شود.
 
 
🔮✨متولدین مرداد ✨🔮
نشان های کلیدی:
شانسی کوتاه مدت
ریسک
امید
بدست آوردن فرصتی
📝 نستراداموس به تو می گوید:
 آرزوهای دور و دراز تو وقتی تحقق می‌یابد كه از همین حالا دست به كار شوی. سعی كن روابط خود را با او بیشتر كنی و به سطح خوبی برسانی و او را در جریان برنامه‌های خود قرار دهی.پس از موفقیتی مالی كه بدست آوردی، در زمینه كاری، پیشرفت و ترقی خوبی خواهی كرد. ممكن است دیگران در این باره به تو حسادت كنند اما تو سرت به كار خودت باشد.

 
 

 

 
🔮✨ متولدین شهریور ✨🔮
نشان های کلیدی:
وقوع چیزی غیر منتظره
خوش بینی
شادی
روشنفکری
 
📝نستراداموس به تو می گوید:
 رابطه با فردی تو را آزار می‌دهد. بهتر است هر چه زودتر خود را از شر او خلاص كنی. همیشه در پی كسی باش كه تو را كامل كند نه اینكه موجب سقوط و نزول تو شود.حواست را جمع کن چون همین روزها شانس در خانه‌ات را به صدا درمی‌آورد. مشکل ذهنت را مشغول كرده كه به خوبی و خوشی تمام می‌شود. یک نفر از اعضای سالمند خانواده در مسئله مهمی كمكت می‌كند. در سطح كاری ممكن است تماس‌های مهمی برقرار شود كه در پی آن موقعیت بهتری نصیب تو خواهد شد. پس با هشیاری و تلاش بیشتر باید روزهای خوبی را از لحاظ اقتصادی بوجود آوری.
 
 
 
🔮✨ متولدین مهر ✨🔮
نشان های کلیدی:

شور و هیجان
یک ملاقات اتفاقی
پولی غیر منتظره
خواب آشفته

 

📝 نستراداموس به تو می گوید:
عشق است كه به انسان بال پرواز می‌دهد. عشق تو را از این زندگی واقعی و روزمره جدا می‌كند و به فضای جدیدی می‌برد كه پر از هیجان و امید است. بدون امید و عشق زندگی معطل می‌ماند. پس به زندگی عاطفی‌ات تكانی بده.برای رسیدن به هدفها باید با افراد با تجربه در زمینه مسائل اقتصادی، مشورت كنی. یکی دو مشکل مالی کوچک در راه است كه بزودی برطرف خواهد شد. باید به جای فكر به مسائل كوچك به آینده‌ات امیدوار باشی.

 

 

 
🔮✨ متولدین آبان ✨🔮
نشان های کلیدی:
خود فرد مورد نظر (اگر مرد است)
شریک، شوهر یا نامزد فرد مورد نظر
تاثیر مهم یک مرد در زندگی
رفتارهای مردانه
📝 نستراداموس به تو می گوید:

 خویشتنداری و صبر لازم است. باید حوصله به خرج دهی تا این وضعیت تغییر كند. دست به كاری نزن كه عاقبت روشنی ندارد. در این صورت دچار شكست و ناكامی می‌شوی.دوران پرتنش و اضطرابی فرامی‌رسد. اما كسی كه ریشه در اعماق خاك داشته باشد، از طوفان نمی‌ترسد. به زودی اوضاع اقتصادیت دوباره روبراه می‌شود فقط باید استقامت داشته باشی و به خودت اعتماد كنی.
 
 
 
 
 🔮✨متولدین آذر ✨🔮
نشان های کلیدی:

سردرگمی
غم و غصه
شرایط سخت و پیچیده

📝 نستراداموس به تو می گوید: 
ايمانت را قوي كن آنچه را كه آرزو و انتظار داري از خداوند طلب كن . به زودي كارهايت سر و سامان ميگيرد و به مرادت ميرسي . البته با همت و اراده ي خودت . از آنچه كه ميترسي ، در امان هستي به خداوند توكل كن.از چيزي دلخور يا غمگين هستي . فكرش را از سر ت بيرون كن . در روزي به رويت گشوده است به زودي از يكي از خويشان چيزي به تو ميرسد متواضع باش و تكبر را كنار بگذار . در چند روز آينده خبر خوشي به تو ميرسد .

 

 
🔮✨ متولدین دی ✨🔮
نشان های کلیدی:
عدم اطمینان
مردی بالغ با موهای قهوه ای
قضاوت سخت و پیچیده
فردی باهوش
📝 نستراداموس به تو می گوید:

اگر قصد سفر داري برو زيرا هم موجب شادي خودت و هم دوستان و آشنايان ميشود . به زودي كارها بر وفق مراد تو ميشود.اگر بيمار هستي به زودي سلامت خود را باز مي يابي و از سلامت و تندرستي بر خوردار ميشوي. به زودي زندگي خوبي با خانواده ات خواهي داشت در كار و معامله سود خوبي نصيب تو ميشود يكي از كساني كه به او نيكي ميكني به تو بدي ميكند . اما از كار خود پشيمان ميشود

 
 
 
 
🔮✨ متولدین بهمن  ✨🔮
نشان های کلیدی:
یک دشمن
تقلب
خیانت
بدگویی

📝 نستراداموس به تو می گوید:
اگر مسافري داري به زودي باز ميگردد اگر كسي از نزديكانت در زندان باشد به زودي آزاد ميشود اگر خواسته اي داري به زودي بر آورده ميشود از كارهاي بد حذر كن و در انجام كارهاي خير پيش قدم باش به خاطر انجام يك كار خوب و خير بر سر زبانها ميافتي . از جايي كه انتظار نداري پول يا چيزي به شما ميرسد پس خداوند را شكر گذار باش

 
 
 
 
🔮✨ متولدین اسفند ✨🔮
نشان های کلیدی:
توافق
انعطاف پذیری
فردی خودخواه
فردی بد اندیش

📝 نستراداموس به تو می گوید:

طالعت خوب است و نيتت بر آورده مي شود اما نبايد عجله كني ،بلكه بايد صبور باشي تا عاقبت اوضاع بر وفق مراد تو گردد . به زودي گشايشي در كارت پيدا ميشود اگر قصد فروش چيزي را داري صبر كن چون به نفع تو نخواهد بود . اگر منتظر رسيدن خبر از جانب كسي هستي ،به زودي خبري از او به تو ميرسد و از آن خبر شاد ميشوي هيچ تشويشي به دل راه نده ،زيرا در آينده ي نزديك همه چيز به نفع تو تغيير خواهد كرد
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تمامی حقوق برای فالوده محفوظ است. © 2024 | توسعه و پشتیبانی توسط رویال کد