طالع بینی سال 1402 – متولدین اسفند

 

طالع بینی نیمه اول سال 1402 برای متولدین اسفند:

متولدینی که در نامتان حرف های ( ر ) و یا ( ز ) وجود دارد از یک چالشی که مدت ها شما را آزار می داده و درگیرتان کرده بوده خارج می شوید و خدا خدا کردن هایتان به نتیجه می رسد . یک سری از متولدین دهه ۵۰ یا ۶۰ اسفند ماهی بلاتکلیفی های ذهنی زیادی را از گذشته با خود همراه کرده اید که نمی توانید تصمیمات ذهنی تان را جمع بندی کنید و با اینکه افرادی مهربان هستید اما نمی توانید در رابطه احساسی سمت و سویی به رابطه تان بدهید اما لطف الهی شامل حال شرایط تان می شود و در نیمه اول سال از این بلا تکلیفی ها بیرون می آیید و یک قدمی بر می دارید که از روی جسارت شما خواهد بود و شما را در مسیر خوبی قرار می دهد . متولدین سال های ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۷ و ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۲ اسفند ماهی چه خانم و چه آقا یک سال خیلی ایده آل را نسبت به فشارهای سنگین سال گذشته شان خواهید داشت و اگر در زمینه شغلی خود دارای جایگاه و مقام قابل احترامی هستید و عده ای از شما فرمان برداری دارند امسال چند اتفاق مهم را هم در نیمه ابتدایی سال خواهید داشت . تعدادی از خانم های جوان طالع مستعد برای راه اندازی یک استارتاپ در نیم سال اول هستید همین طور خودتان هم خیلی فکرتان روی هزینه کردن مثل سرمایه گذاری و استارت کاری است ولی توصیه طالع به شما فعالیت با یک شریک است در سال جدید شراکت برایتان خوب تعبیر شده است و با کسی که می تواند همپا و هم فکر خوبی برای شما باشد در این زمینه فعالیت کنید تا در شش ماه دوم سال ثمره موفقیت درو کنید .

طلسم کائناتی گشایش و رفع گره های پیچیده

اگر ( س ) یا ( م ) در ابتدای نامتان است و زیر ۳۰ سال سن دارید در یک رابطه از یک بلاتکلیفی بیرون می آیید که شما هم تا حدودی در آن باعث و بانی این فاصله و کدورت شده اید و مقصر بوده اید . یک سری از شاغلین آقای سافند ماهی برج ۳ سال جدید یا شاید هم برج ۴ با یک یا دو آقا در محیط کاری تان جر و بحث و بگو مگو خواهید داشت یا اگر در حال انجام معامله ای هستید ناسازگاری و اختلاف نظر دارید و این موضوع ذهنتان را کمی درگیر می کند . تغییرات بزرگی دارید و از ماه دو تا ماه هفت دارید که به تعبیری گلدن تایم سال ۱۴۰۲ یا همان زمان طلایی شما در سال جدید است و شانس های بی نظیری در خانه شما را می زند . دختر های جوان طالع که زیر ۳۰ سال دارید اگر رابطه کات شده در گذشته داشته اید و می خواهید به رابطه قبل بر گردید روی کارتان بستگی و قفل انداخته اند و باید ابتدا این بستگی را رفع کنید ولی قطع به یقین این رابطه برایتان از سر گرفته می شود و فرد مورد نظرتان جلوی شما مطیع می شود . متولدین اسفند در سال خرگوش خیلی در مرکز انرژی قرار دارید و انگیزه تان برای یک سری کارها بسیار پر خروش و زیاد می شود ولی توصیه می شود راجع به تصمیمات و کارهایتان جار نزنید و اهدافتان را با دیگران در میان نگذارید و خیلی آهسته و با تداوم حرکت کنید چون آهسته حرکت کردن است که برای شما منجر به پیروزی می شود اما اگر خودتان را در مرکز انرژی قرار بدهید ممکن است آن انرژی نتیجه عکس برایتان بدهد و راهتان را ببندد و نتوانید به برگ برنده دلخواهی که دارید برسید .

یک سری از پسران زیر ۳۰ سال اسفند ماهی راه ازدواج و عقد برایتان در نیم سال اول وجود دارد و چهارچوب زندگی برای شما دیده می شود که برای برخی از شما بعد از یک فاصله و دوری یک پیوند و آشتی به وجود می آید و در تکاپوی مدیریت زندگی می افتید . برای تعدادی از متأهلین یک خبر بزرگ در شش ماهه ابتدای سال وجود دارد که برگ برنده مالی را برایتان به همراه دارد و برای یک سری دیگر از متاهلین هم نقل مکان جابجایی راه و سفر تا تابستان ۱۴۰۲ وجود دارد . افرادی که قصد مهاجرت دارید ۱۰۰ در ۱۰۰ در راه سند قانونی این مهاجرت پیروزی دارید و راه برایتان باز است و برخی دیگر از شما راه های تفریحی را تجربه می کنید که برایتان بسیار خیر است . برای متولدین دهه ۸۰ و ۷۰ اسفند ماهی از ۳ ، ۶ اردیبهشت و ۱۴ ، ۲۷ خرداد سال ۱۴۰۲ به یاری خداوند رونق و تغییر تحولات مالی خوبی دیده می شود و راه خوبی برایتان باز می شود و گشایش در کارتان رخ می دهد . برخی از متولدین ( ن ) یا ( ز ) نام طالع دچار یک رخوت و کسالت روحی شده اید و نسبت به برخی خواسته هایتان ناامیدی شده اید و فاصله زیادی ا بین واقعیت و سقف آرزوهایتان می بینید ولی چه خودتان بخواهید و چه نه جرقه ای روشن کننده برایتان تان زده می شود که مثل آتش فشان برای شما درخشش و گرما دارد و دوباره امید در دلتان جوانه می زند .

طلسم کائناتی بازگشت عشق 

آقایان دو اسمه طالع که یکی از نام هایتان ( رضا ) است خیلی ذهن باز و فراخی دارید ولی نسبت به اتفاقات کم اهمیت و جزیی یک موضوع کوچک را در ذهن تان چند برابر بزرگ جلوه می دهید و این باعث می شود نا امیدی به شما غالب شود در صورتیکه در کل شما آدمی پیروز و موفقی هستید و بسیار خوش روزی هستید و اگر در لجبازی یا فکر و خیال منفی ورود نکنید راهتان خیلی هموار تر می شود و مسیرتان کوتاه تر می شود . متولدین اسفندی که در گذشته متارکه داشته اید با فرد جدیدی آشنا می شوید که تمایل بیشتر از سمت خودتان است و این شخص در مسیر زندگی شما قرار می گیرد که این فرد دوباره روابط جدید احساسی را برایتان تازه می کند ولی یک سری ترس و گمانه زی هایی دارید که آن را بروز نمی دهید و در دلتان نگه می دارید که توصیه طالع به شما کنار گذاشتن این ترسی است که با خود حمل می کنید چون انرژی خوبی از خودتان ساطع نمی نمی کنید و روی رابطه تان واقعا نتیجه منفی می گذارد . یک سری از متولدین جوان در یکی از برج های ۲ تا ۸ سال جدید یک سورپرایز و برگ برنده مالی یا وسیله ای دارید که شاید مربوط به یک وام یا قرعه کشی بشود و یک سری از افراد هزینه ای را مرتبط با یک وسیله نقلیه انجام می دهید که اگر قصد خرید وسیله ای را دارید حتمی می شود و به آنچه که چند وقتی است نیتش را دارید می رسید ، خیلی چشم و انرژی روی این وسیله دارید و از آنجایی که فرد دست و دلبازی هستید بهتر است این اتفاق را چند مدتی عیان نکنید .

طالع بینی نیمه دوم سال 1402 برای متولدین اسفند:

متولدینی که در ماه اسفند سال جدید ۲۵، ۳۰، ۳۶، ساله می شوید اتفاقات خیلی خوبی برای شما در زمستان و در برج ۱۲ که ماه تولد خودتان هست رقم می خورد که باعث می شود یک زندگی جدیدی را تجربه کنید و ممکن است یک سفر ۲ روزه هم در برج ۹ داشته باشید . اگر خانم ( الف ) یا ( هـ ) نام هستید و متاهل هستید ، همسرتان به شما خیلی علاقه دارد و برای زندگی مشترک تان خیلی تلاش می کند تا شما در رفاه کامل باشید ، قدر این شریک زندگی تان را بدانید چون گاهی اوقات خیلی فراموش کار می شوید و این تلاش ها برایتان عادی جلوه می کند . یک تماس تلفنی با شماره های ۷، ۲ دارید که شما را بسیار ناراحت می کند و چندین روز بابت این تماس حرص می خورید و استرس می گیرید . برخی از متولدین خانم ۲۵ تا ۲۸ ساله این ماه ممکن است از سمت یک خانم قد کوتاه ۵۰ ساله خبر خیلی خوبی دریافت می کنید که این خبر برای شخص شما بسیار خوشحال کننده است‌ اما در نظر داشته باشید که این موضوع را سریعا با اطرافیان خود مطرح نکنید چون به صلاح تان نیست . اگر در اسم یا فامیلی خود حرف ( پ ) یا ( ح ) دارید یه بستگی در کار یا رابطه عاطفی خود دارید و شما را خیلی تحت تاثیر قرار می دهد ، سعی در رفع این بستگی داشته باشید تا ماه های آخر سال ۱۴۰۲ اتفاقات سنگین و ناخواسته ای را شاهد نباشید . از یک رازی که برای یکی از بستگان شما هست مطلع می شوید که شما را خیلی متعجب می کند و چون شما خیلی فرد احساساتی هستید واکنش های زیادی نشان می دهید و بابتش اشک هم می ریزید ، اما خودتان را زیاد غرق این موضوع نکنید چون اعصاب تان ضعیف می شود و متضرر خواهید شد .

طلسم کائناتی افزایش رزق و روزی

یک سری از متولدین خانمی که در یک رابطه عاطفی هستید مدتی است که رابطه شما رو به سردی رفته است و دلتان بابت این موضوع خیلی گرفته و فکر مشغولی دارید و از اینکه این رابطه تمام شود خیلی احساس ترس می کنید اما این ترس و اضطراب شما باطل است و نگرانش نباشید ، طی چند قرار ملاقات باهم صحبت خواهید کرد و مشکلات را برطرف می کنید و رابطه تان به قبل بر می گردد . یک عادت خیلی بد دارید که ممکن است این عادت بد ، غذایی یا رفتاری باشد که سعی کنید این این عادت را کنار بگذارید همین طور یک سری از متولدین اسفندی دست به یک تغییر ظاهری اندامی همراه با رژیم می زنید که خیلی به چشم اطرافیان تان می آیید و تا چند ماه ریتم خوبی را برای خودتان حفظ می کنید . برخی از متولدین شاغل در اواخر برج ۶ یا ۷ سال جدید دو شغله خواهید شد و پیشنهاد کاری می شود که بسیار پربار بوده و این پیشنهاد همیشه برای شما غیر ممکن بوده است ، این پیشنهاد را قبول کنید و خداوند را بابت این اتفاق خوب شاکر باشید . اگر ( و ) نام هستید و زیر ۳۲ سال دارید در طالع تان انرژی منفی از سمت فردی وجود دارد و شما خواسته یا نا خواسته دل او را شکسته اید ، دست از غرور داشتن برای این شخص بردارید و سعی کنید از این شخص طلب حلالیت کنید تا این انرژی منفی از طالع شما دفع شود و ختم به خیر شود چون شاید دیر بشود و نتایج نا خوشایندی برایتان شکل بگیرد . برخی متولدین خانم این ماه ، با یک آقایی دیدار دارید که دیدن این فرد به شما آرامش عجیبی می دهد و گفتگو های بسیار خوبی با این فرد دارید و به شما قولی می دهد که این قول صد در صد برای شما عملی می شود . ممکن است درد معده در نیم سال دوم شما را آشفته کند ولی به آن اهمیتی نمی دهید ، کار شما اشتباه است و باید برای درمان این درد حتما اقدام کنید . برخی از متولدین آقا طی چند ماه آینده با یک مسافری که از راه دور می آید دیدار دارید ک بسیار برای شما خوشحال کننده است چون مدت زیادی دلتنگ و نگران این شخص بودید .

طلسم کائناتی از بین بردن دعا،بستگی و جادو

برخی از خانم های کوتاه قامت این طالع ، مدتی هست که دلتان از بابت موضوعی شکسته است و خیلی اشک می ریزید ممکن است این ناراحتی و دل شکستگی شما از جانب همسرتان باشد که شما را درک نمی کند اما نگران نباشید ، به زودی این موضوع برای شما حل می شود و یک غافلگیری از سمت همسرتان برای شما اتفاق می افتد که آرامش خاطر پیدا می کنید . یک خبر می شنوید که برایتان شک و تردید زیادی ایجاد می کند ولی زیاد فکر و خیال نکنید چون عاقبت خوبی دارد و آنچه که به صلاح شماست حتما اتفاق می افتد . یک پرونده باز که مالی یا کاری است ،چندین وقت است شما را درگیر خودش کرده است، در برج ۹ یا ۱۰ سال پیش رو به اتمام می رسانید و از این بابت خیلی احساس سبکی می کنید . ممکن است در پاییز امسال خبر غم انگیزی بشنوید که به خود شما یا خانواده شما ارتباطی ندارد اما خیلی تحت تاثیر این خبر قرار می گیرید و برای مدت کوتاهی احساس افسردگی می کنید .برخی از متاهلین این ماه که قصد بچه دار شدن دارید و بسیار تردید دارید و فکر و خیال زیادی دارید و به افکار منفی روی این تصمیم بیشتر فکر می کنید و اطمینانی از اتفاقات مثبت آن ندارید ، ولی اگر تصمیم تان برای این کار قطعی باشد،همه چیز را می توانید به خوبی کنترل کنید و درب های رحمت به روی زندگی تان گشوده خواهد شد . یک آقای درشت هیکلی که از اطرافیان نزدیک شما است مدتی راجع به شما با دیگران خیلی صحبت می کند و روی آن ها با حرف های دروغ خود تاثیر می گذارد که این موضوع شما را خیلی ناراحت و عصبی می کند و مدتی شما را از زندگی روزمره خود دور می کند ، بهترین کار این است که به این شخص هیچ توجهی نکنید و او را تا حدی که ممکن است از زندگی شخصی خود دور کنید .

برای گرفتن فال شخصی به  آیدی زیر در تلگرام پیام دهید:

  faaloodehadmin

 

برای تهیه مجرب ترین و موثر ترین فرمول ها و طلسم های کائناتی(لوح جلیل،جذب عشق،باطل سحر و بستگی،بازگشت معشوق،مربع اعظم،افزایش رزق و روزی و…) وارد سایت زیر شوید:

Kaenati.com 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تمامی حقوق برای فالوده محفوظ است. © 2024 | توسعه و پشتیبانی توسط رویال کد