متولدین ماه های مختلف چه زمانی عاشق می شوند؟

متولدین ماه ها چـه زمانی عاشق می شوند و ازدواج می کنند؟ با توجه بـه خصوصیات اخلاقی مشترک متولدین ماه هاي مختلف تا حدودی می‌توان شخصیت انها را پیشبینی کرد، اگر چـه هر شخصی خصوصیات منحصر بـه فرد خودرا دارد و نمیتوان تمام متولدین یک ماه یا یکسال را مشابه هم دانست اما برخی خصوصیات نیز مشترک هستند کـه در ادامه با توجه بـه انها درباره زمان عشق ازدواج متولدین ماه ها صحبت میکنیم. با فالوده همراه باشید.

 فروردین: زمانی کـه با فردی نیرومند روبرو شوند

متولدین ماه فروردین بـه هیچ عنوان عاشق افراد ضعیف نمی شوند، بلکه برعکس، قدرت اسـت کـه آن‌ها را جذب می کند. آن‌ها افرادی مستقل هستند کـه میتوانند بـه اسانی برای انجام هر کاری روی پای خودشان بایستند. آن‌ها بلندپروازند و برای رسیدن بـه هدف هایشان اراده بالایی دارند، از این رو بـه دنبال فردی میگردند کـه مانند خودشان یا حتی قویتر از خودشان باشد.
آن‌ها دوست ندارد کـه شریک زندگی شان از مدیر بودن یا دیگر چالش‌هاي زندگی هراس داشته باشد. معلوم نیست کـه آن‌ها کی عاشق میشوند، اما این اتفاق چندان هم دور نیست، زیرا آن‌ها دوست دارند کـه هر چـه سریع‌تر اطراف شان رابا افرادی با انگیزه و قوی پر کنند.

 

اردیبهشت: زمانی کـه با شخصی احساس اسانی کنند

گرچه اردیبهشتی‌ها گاهی لجباز و یک دنده می شوند، اما در کل دیگران دوست دارند کـه با آن‌ها در ارتباط باشند، زیرا درکنار آن‌ها احساس اسانی می کنند. متولدین این ماه، اگر از شرایط اطراف شان راضی نباشند غر نمی زنند، از کنار مشکلات بـه سادگی می‌گذرند و زندگی شان را بر وفق مرادشان پیش میبرند.
بهمین دلیل اسـت کـه دوستان زیادی دارند و همیشه دورشان شلوغ اسـت. آن‌ها افراد اسانی هستند، از این رو بـه دنبال فردی مثل خودشان میگردند کـه با او احساس اسانی کنند. از آنجا کـه دوست ندارند آخرین مجرد‌هاي روی زمین باشند، هر چی سریع‌تر نیمه گم شده شان را پیدا می کنند و مسیر زندگی شان را درکنار او می‌گذرانند.

 

خرداد: زمانی کـه فردی را بیابند کـه همراهشان باشد

خردادی‌ها سرشار از انرژی هستند. آن‌ها از ماجراجویی لذت میبرند و زمانی کـه در پی هدف شان هستند، خوشحال‌ترین افراد روی زمین اند. آن‌ها از تکرار و روزمرگی‌هاي زندگی بیزارند ودر عوض تنوع می خواهند. بهمین دلیل مدام خودشان را در چالش‌هاي مختلف قرار میدهند.
نیمه گم شده شان آن‌ها نیز باید فردی پرانرژی باشد کـه وی را در تمام مراحل زندگی همراهی می کند. گرچه ممکن اسـت کـه آن‌ها با افراد زیادی آشنا شوند، اما عشق زندگی شان رابه سادگی بـه دست نمی‌آورند. انچه آن‌ها را جذب میکند نه زیبایی بلکه همراهی در قدم بـه قدم زندگی اسـت.

 

 

تیر: زمانی کـه شریک زندگی ایده‌آل شان را بیابند

متولدین ماه تیر افرادی بـه شدت احساساتی هستند. آن‌ها عاشق خانواده اند و تشکیل زندگی و بچه دار شدن از آرزو‌هاي آنهاست. از آنجا کـه همدلی، صبوری، از خود گذشتگی و عشق ورزی از خصوصیات بارز اخلاقی آنهاست، میتوانند یک شریک زندگی ایده آل و مادر یا پدری نمونه باشند؛ بنابر این زمانی عاشق میشوند کـه بتوانند زندگی مشترک خودرا با عشق شان آغاز کنند .
برای تعداد زیادی از افراد این اتفاق در ۲۵ یا ۲۶ سالگی ودر برخی مواقع دیگر در ۳۰ سالگی رخ می دهد. عاشق شدن متولدین تیزر بستگی بـه فرهنگ و وضع خانوادگی آن‌ها دارد. در هر صورت هر زمان کـه شرایط ازدواج را داشته باشند، دست بکار می شوند.

 

مرداد: وقتی کـه از خوشگذرانی خسته شوند

مردادی‌ها افرادی اجتماعی هستند کـه مدام وقت خودرا در میهمانی بـه سر می برند، افراد جدید را ملاقات میکنند و همیشه مرکز توجه اند. آن‌ها قلب بزرگی دارند، اما بـه این سادگی‌ها عاشق نمی شوند.
عاشقی برای آن‌ها تنها در زمانی رخ می دهد کـه از خوشگذرانی‌هاي دوران جوانی خسته شوند و بـه دنبال یک زندگی باثبات‌تر باشند. آن‌ها دوست ندارند کـه استقلال و آزادی خودرا از دست بدهند، بهمین دلیل در سن بالا عاشق می شوند.

 

شهریور: اگر فردی با استاندارد‌هاي آن‌ها هم خوانی داشته باشد

زمانی کـه صحبت از عشق و عاشقی می شوند، متولدین ماه شهریور استاندار‌هاي سختی برای طرف مقابل شان قائل می شوند. آن‌ها بـه دنبال فردی کامل و هم چیز تمام می گردند.
بهمین دلیل بـه سادگی در دام عاشقی نمی‌افتند. آن‌ها ترجیح میدهند تنها باشند تا این‌کـه با فردی کـه با استاندارد‌هاي آن‌ها شباهت ندارد، وارد رابطه شوند. صبر آن‌ها دراین زمینه زیاد اسـت، اما مطمئن هستند زمانی کـه وارد رابطه شوند، از هر نظر از انتخاب شان راضی و خشنودند.

 

 

مهر: زمانی کـه محبت ببینند

زمان زیادی طول نمی کشد کـه متولدین ماه مهر عاشق شوند، زیرا آن‌ها عشق را بخش مهمی از زندگی شان می دانند کـه بدون آن زندگی شان مفهومی ندارد. آن‌ها عشق را ساده می گیرند، بهمین دلیل تنها کمی محبت از سوی طرف مقابل شان کافی اسـت تا دل خودرا ببازند.انچه آن‌ها را تحت تاثیر قرار می دهد، محبت و رمانتیک بودن اسـت کـه آن‌ها را در رابطه عاطفی بـه زانو در می‌آورد؛ بنابر این مهم نیست کـه هدیه‌اي کـه برای او میخرید ارزان باشد یا گران، در هر صورت انچه برای آن‌ها اهمیت دارد رمانتیک بودن اسـت.

 

آبان: زمانی کـه کسی آن‌ها را درک کند

متولدین آبان دوست دارند کـه حرف هایشان شنیده و بـه همان نسبت درک شود. بهمین دلیل بـه محض این‌کـه احساس کنند طرف مقابل شان آن‌ها را درک نمیکند، مکالمه یا ارتباط شان رابا طرف مقابل، تمام می کنند. زمان برای آن‌ها اهمیت زیادی دارد، بهمین دلیل دوست ندارند کـه لحظه‌اي آنرا اتلاف کنند.
آبانی‌ها زمانی عاشق میشوند کـه احساس کنند طرف مقابل شان بـه خوبی آن‌ها را درک می کند. اگر چـه اینکار از هر شخصی ساخته نیست، اما در نهایت فرد ایده آل در مقابل راهشان قرار میگیرد. در واقع آن‌ها تنها بـه فردی کـه بـه حرف هایشان احترام میگذارند، چراغ سبز نشان می دهند.

 

آذر: زمانی کـه خودشان را بشناسند

متولدین آذر دوست دارند کـه مستقل باشند. آن‌ها از تکیه کردن بـه دیگران بیزارند، بهمین دلیل تن بـه رابطه‌هایي کـه آن‌ها را محدود کند، نمیدهند. آن‌ها عاشق کشف و اکتشاف اند و دوست دارند کـه از محیط اطرافشان چیز‌هاي بیشتری بیاموزند. بـه بیان دیگر، اعتقاد دارند کـه تا خودشان را نشناسند، نمی توانند فرد دیگری را خوشبخت کنند.
بهمین دلیل تنها زمانی کـه بـه خودشناسی کامل برسند، بـه سراغ فرد دیگری در زندگی شان نمیگردند. تا ارزش‌هاي زندگی شان را نشناسند، تا راه‌هاي شاد بودن را نیابند یا از برنامه‌هاي آینده شان آگاه نباشند، دل نمی‌بندند. البته این بدان معنی نیست کـه آذری‌ها دیر عاشق میشوند، اتفاقا از آنجا کـه آن‌ها بـه خوبی از خواسته‌هاي دلشان آگاهند، خیلی زود عشق زندگی شان را پیدا خواهند کرد.

 

متولدین ماه ها چـه زمانی عاشق می شوند

 

دی: زمانی کـه بـه اهداف شان رسیده باشند

دی ماهی‌ها می دانند کـه از زندگی چـه میخواهند، بهمین دلیل برای رسیدن بـه آن‌ها تمام تلاش شان را می کنند. آن‌ها عاشق کار کردن و پول درآوردن هستند بـه طوریکه میتوانند سال‌هاي سال روی یک پروژه کار کنند تا نتیجه آنرا ببینند.
موفقیت در راهی کـه در پیش گرفته اند برای آن‌ها اهمیت زیادی دارد از این رو از انجام کار‌هایي کـه مانع از پیشرفت شان شود، خودداری میکنند. اما پس از آنکه بـه اهداف خود دست یافتند ودر کارشان بـه ثبات رسیدند، بـه دنبال دیگر هدف‌هاي زندگی از جمله پیدا کردن عشق زندگی شان میگردند.

 

بهمن: زمانی کـه هیچ کس انتظارش را ندارد

برای متولدین ماه بهمن مهم نیست کـه دیگران در مورد آن‌ها چـه فکری می کنند. آن‌ها هر کاری کـه از نظر خودشان درست اسـت را انجام میدهند. عشق و عاشقی برای آن‌ها نیز چنین اسـت. آنجا کـه همه ی نگاهها روی متولدین بهمن اسـت تا قلب شان رابه روی فردی بگشایند، آن‌ها هیج کاری نمیکنند.
اما انها، درست آنجایی کـه هیچ کس انتظارش را ندارد! دلشان می‌لرزد و عاشق میشوند. بـه بیان دیگر، بهمنی‌ها دوست دارند دیگران را سورپرایز کنند. اگر می خواهید این افراد را عاشق کنید، نباید بـه آن‌ها فشار آورید، زیرا آن‌ها زیر بار حرف زور نمی روند. در واقع آن‌ها تنها در شرایطی کـه هیچ فشار و اصراری رویشان نباشد، عاشق میشوند.

 

اسفند: زمانی کـه احساس آزادی کنند

فردی کـه اسفندی‌ها عاشق اش میشوند باید آزادی کامل را در اختیارشان قرار دهد. زمانی کـه اسفندی‌ها در محدودیت قرار می گیرند، نمی توانند بـه خوبی عمل کنند بهمین دلیل از این وضعیت گریزانند.
این آزادی نه تنها فیزیکی، بلکه روحی و احساسی نیز اسـت. آن‌ها باید بتوانند انچه در ذهن و دلشان می‌گذرد رابه اسانی بـه زبان آورند. از آنجا کـه متولدین این ماه افرادی خیال پرداز هستند، باید فضای کافی برای رویاپردازی شان داشته باشند.

یک پاسخ به “متولدین ماه های مختلف چه زمانی عاشق می شوند؟”

  1. کیانا گفت:

    اردیبهشت اشتباهه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تمامی حقوق برای فالوده محفوظ است. © 2024 | توسعه و پشتیبانی توسط رویال کد