فال چای – 8 مهر

🍵 متولدین فروردین 🍃
 بالن: توطئه از جانب افرادی – عشق نامناسب
 دست در دست بودن دو مرد: رسیدن به سازگاری – توافق
 کلید: حل مشکلات – پیروزی بر دشمن قوی و نیرومند – موفقیت همه جانبه- گشایش بخت – راه حلی برای مشکلات
 صندلی: محبت و دلگرمی – از طرف دوستان به شما محبت میشود و هدیه گرانبهایی دریافت خواهید کرد – بهتر شدن کارها از هر نظر – ارتقا در کار – ریاست
 مار: سمبل دشمنی است – دشمنی زیرک است که از پشت به انسان حمله می کند – امانت – افترا – خدعه – حسادت – ریای زن یا مرد
 
 
🍵 متولدین اردیبهشت 🍃

 سر انسان با دو دست دراز: جسارت – باهوشی – دارای مقام ارجمند
 نرده بام: موفقیت و پیروزی – موفقیت شما حتمی است با شکیبائی آن را دنبال کنید – کار زیاد و پیشروی – رسیدن به رفاه اقتصادی – موفقیت اجتماعی – ترقی – تغییر
 پا: سفری کوتاه در پیش خواهید داشت – پیشروی اهداف – استقامت – حرکت
 صورت انسان: فال خوب – ازدواج
 چشم: بینائی – چشمانی هستند که از اطراف مواظب اعمال و رفتار شما می باشند – حسادت و چشم خوردن

 
 
🍵متولدین خرداد 🍃
 

 حلقه هایی كه نقطه هایی در میانشان است: میل به داشتن فرزند تحقق مییابد.
 پا: سفری کوتاه در پیش خواهید داشت – پیشروی اهداف – استقامت – حرکت
 صخره: خیر و روزی – مسئله بزرگ قابل حل
 حصار: در بند قرار گرفتن – جای امن – چند صباحی احتیاط کنید.
 سکه: رهائی از فقر و بدبختی – نجات پیدا کردن از قرض و بدهی – خوش شانسی

 
 
🍵متولدین تیر 🍃
 
 انجیر: نشانه غم و غصه ای میباشد که طولانی نخواهد بود.
 گوسفند: زندگی آرام و بی دغدغه – خوشبختی به شمار می آید و ناراحتیها برطرف می شود – به معنای نذر است.
 اتاق: نشانه رحم و شفقت و مهربانی میباشد حتما غافل نشوید.
 صدف: دیدار با دوستان دور دست – شرکت در جشن عروسی – شادی زیاد
 ابر: خداوند به شما علم و حکمت عطا می فرماید و مردم از علمتان بهره مند خواهند شد – ممکن است مشکلاتی در کارتان پیش بیاید
 
🍵 متولدین مرداد 🍃

 داس: با رنج و زحمت، مالی یا نعمتی را بدست آوردن – درو کردن.
 شتر مرغ: مسافرتی بیاد ماندنی به خارج از کشور در انتظار شماست ،آماده باشید.
 پرده: کنجکاو بودن در زندگی – میخواهید از اسرار دیگران با خبر شوید.
 بیل: بر اثر پشتکار موفقیت نصیب شما خواهد شد، کوشش کنید.
 سکه: رهائی از فقر و بدبختی – نجات پیدا کردن از قرض و بدهی – خوش شانسی

 
🍵 متولدین شهریور 🍃

 کفش: برای مرد: زن کدبانو و زیبائی میگیرید – برای زن: قوت و نیرومندی می باشد، ارثیه – مهمانی – دریافت خبرهای تعجب انگیز – مهمان ناخوانده – خواستگار
 سوسمار: دشمن نادان – قبل از اینکه خطری برایتان ایجاد کند دوری کنید.
 آسیاب: نشانگر جنگ و دعوا و دشمنی میباشد – با کسی به نزاع بر خواهید خواست.
 شتر: ثروت ماندگار – خیر و برکت – روزی فراوان
 سپر: پناه دهنده از امور ناپسند – محافظت شده از جائی.
 
 
 
 
🍵 متولدین مهر 🍃
 آفتاب: سمبل دانش، هوشیاری و دلالت بر کامل بودن عقل و هوش میباشد.
 تپه های منفرد: گرفتاری های موقت – دوستان ناباب
 عصا: دیدار خوش – ملاقات با اقوام و دوستان – شنیدن خبر خوش از خویشاوندان – تکیه گاه – یاور – متکی به چیزی بودن
 موش: ریا کار و زیان بار، با متانت و صبر از شرش خلاص شوید. دشمنی و خیانت – حرفهای زنانه – غیبت – میهمانی های زنانه
 نوزاد: رهایی از غصه های کوچک – آرامش خانواده
 
🍵 متولدین آبان 🍃
 چکش: موفقیت در مشکلات – در مشکلات زندگی پیروز و موفق می شوید نگران نباشید.
 چتر نجات: برای موفقیت خود مجبورید از خطر بگریزید و مصون بمانید.
 حلقه: خواستگاری – ازدواج – خوشبخت شدن در دوران زندگی و زناشوئی – انجام یك معامله – خواستگاری و نامزدی
 سر انسان با دو دست دراز: جسارت – باهوشی – دارای مقام ارجمند
 گربه: نیرنگ و فریب از سوی دوستان – برای شما دوستان خوبی نمیباشند – ریاکار و خائن – طنازی – ظرافت در رفتار – جستن با دقت ، یك شخص دمدمی مزاج
 
🍵 متولدین آذر 🍃
 آتش فشان: در مقابل عشق کنترل خود را حفظ کنید ، در غیر اینصورت این عشق مشکلات شما را بیشتر میکند.
 انسان در حال سجده: شکرانه اجابت دعا – دعا برای برآورده شدن حاجتی
 اره: نشانگر ترک معاشرت با اقوام نزدیک و کناره گیری از آنها وجود دارد.
 گندم: روزی حلال و سخاوتمندانه، که با رنج و زحمت بدست آمده است.
 تیر و کمان: تعهدی میکنید تا مردم را به آن وسیله از واقعیت دور کنید!
 
 
 
🍵 متولدین دی 🍃
 سوزن: دوست و غمخوار – حاجت تان بر آورده خواهد شد و به مراد خواهید رسید.
 مثلث متساوی الاضلاع: موفقیت در امور اقتصادی – ارث بردن
 پاکت: دریافت خبری شاد – از راه دور خبر مسترت بخشی خواهید شنید.
 حصار: در بند قرار گرفتن – جای امن – چند صباحی احتیاط کنید.
 سد: موانع و دفاع در برابر هیجانات و مشکلات به وجود آمده
 
🍵 متولدین بهمن 🍃
 اتاق: نشانه رحم و شفقت و مهربانی میباشد حتما غافل نشوید.
 چتر نجات: برای موفقیت خود مجبورید از خطر بگریزید و مصون بمانید.
 بطری: به فکر سلامتی خود باشید – جرو بحث نکنید.
 صورت انسان: فال خوب – ازدواج
 تپه های منفرد: گرفتاری های موقت – دوستان ناباب
 
 
🍵 متولدین اسفند 🍃
 خانه: ایجاد یک زندگی و رو به راه بودن کارها – ازدواجی خوشحال کننده – زندگی خانوادگی خوش – تندرستی – سعادت
 تیر و کمان: تعهدی میکنید تا مردم را به آن وسیله از واقعیت دور کنید!
 پرده: کنجکاو بودن در زندگی – میخواهید از اسرار دیگران با خبر شوید.
 قلب: روابط عاطفی
 شمع: شادی و سرور به خانه شما روی می آورد – محقق شدن یك آرزو – دریافت كمكی از ماورا – قابلیت عمل كردن به یك قول – بر آورده شدن حاجت – نذر و نیاز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تمامی حقوق برای فالوده محفوظ است. © 2024 | توسعه و پشتیبانی توسط رویال کد