فال چای – 5 مهر

🍵 متولدین فروردین 🍃
 کفش: برای مرد: زن کدبانو و زیبائی میگیرید – برای زن: قوت و نیرومندی می باشد، ارثیه – مهمانی – دریافت خبرهای تعجب انگیز – مهمان ناخوانده – خواستگار
 دست در دست بودن یک زن و مرد: ازدواج – مشارکت
 عبادتگاه: نذر – عبادت به جا نیامده – حمایت پروردگار
 سر انسان با دو دست دراز: جسارت – باهوشی – دارای مقام ارجمند
 چمدان: به مسافرت و گرفتن تصمیمی مهم اشاره می کند.
 
 
🍵 متولدین اردیبهشت 🍃

 قارچ: مسافرت به دیار غربت یا به کشورهای دوردست.
 دیوار: مانع – دفاع از حریم – وضع و حالتان در زندگی خوب و مستحکم خواهد شد.
 آتش کوتاه: نزدیک شدن به مقامی والا – در کار بسته شما گشایش ایجاد می شود.
 پیمانه: نظم و نظام در کارها داشتن، راستی و درستی با مردم است. مخصوصا در معامله انصاف را رعایت میکنید.
 حوض: علم و دانش، از علم و دانش زیاد بهره مند شدن – علم تان افزونی می یابد.

 
 
🍵متولدین خرداد 🍃
 

 سکه: رهائی از فقر و بدبختی – نجات پیدا کردن از قرض و بدهی – خوش شانسی
 شتر: ثروت ماندگار – خیر و برکت – روزی فراوان
 گوسفند: زندگی آرام و بی دغدغه – خوشبختی به شمار می آید و ناراحتیها برطرف می شود – به معنای نذر است.
 ابرو: نیت پاک، آراستگی و دینداری در شما به حد کمال میباشد.
 ماه: عشق و نامزدی – ازدواج – با همسری خوش سیما و صاحب مقام، ازدواج میکنید – گاهی ناراحتی روحی و روانی

 
 
🍵متولدین تیر 🍃
 
 بشکه: دعوت به مهمانی و جشن و سرور – شب نشینی با شکوه – عروسی
 برج: دعوا – ترس – مقاومت – ناامیدی
 خط مستقیم کوتاه: زندگی آرام – خوش و متوسط
 پرده: کنجکاو بودن در زندگی – میخواهید از اسرار دیگران با خبر شوید.
 ابر: خداوند به شما علم و حکمت عطا می فرماید و مردم از علمتان بهره مند خواهند شد – ممکن است مشکلاتی در کارتان پیش بیاید
 
🍵 متولدین مرداد 🍃

 بشکه: دعوت به مهمانی و جشن و سرور – شب نشینی با شکوه – عروسی
 برج: دعوا – ترس – مقاومت – ناامیدی
 خط مستقیم کوتاه: زندگی آرام – خوش و متوسط
 پرده: کنجکاو بودن در زندگی – میخواهید از اسرار دیگران با خبر شوید.
 ابر: خداوند به شما علم و حکمت عطا می فرماید و مردم از علمتان بهره مند خواهند شد – ممکن است مشکلاتی در کارتان پیش بیاید

 
🍵 متولدین شهریور 🍃

 قیچی: جدائی و دوری – بین اقوام و خویشاوندان جدائی انداختن و درواقع اختلاف خانوادگی – به جدایی از معشوق و درگیری با دوستان اشاره دارد.
 لب: نشانگر قرابت و خویشی است – از زخم زبان ها نهراسید – احترام و عزت پیدا می کنید.
 پنجره باز: یك گرفتاری، اما با عاقبت خوش
 حلقه: خواستگاری – ازدواج – خوشبخت شدن در دوران زندگی و زناشوئی – انجام یك معامله – خواستگاری و نامزدی
 میز: به معنی یک قرار داد و یا شرکت در یک مهمانی است.
 
 
 
 
🍵 متولدین مهر 🍃
 قیچی: جدائی و دوری – بین اقوام و خویشاوندان جدائی انداختن و درواقع اختلاف خانوادگی – به جدایی از معشوق و درگیری با دوستان اشاره دارد.
 لب: نشانگر قرابت و خویشی است – از زخم زبان ها نهراسید – احترام و عزت پیدا می کنید.
 پنجره باز: یك گرفتاری، اما با عاقبت خوش
 حلقه: خواستگاری – ازدواج – خوشبخت شدن در دوران زندگی و زناشوئی – انجام یك معامله – خواستگاری و نامزدی
 میز: به معنی یک قرار داد و یا شرکت در یک مهمانی است.
 
🍵 متولدین آبان 🍃
 تخم مرغ بزرگ: بخت و اقبال بزرگ
 کفش: برای مرد: زن کدبانو و زیبائی میگیرید – برای زن: قوت و نیرومندی می باشد، ارثیه – مهمانی – دریافت خبرهای تعجب انگیز – مهمان ناخوانده – خواستگار
 نیزه: به مسافرت کوتاهی خواهید پرداخت – مسافرت دریائی.
 پرده: کنجکاو بودن در زندگی – میخواهید از اسرار دیگران با خبر شوید.
 پرچم: ممکن است مشکلاتی در راه باشد. از صحنه خارج نشوید تا به نتیجه برسید.
 
🍵 متولدین آذر 🍃
 پر: تن پروری – زندگی در ناز و نعمت شما را تن پرور بار آورده است.
 چمدان: به مسافرت و گرفتن تصمیمی مهم اشاره می کند.
 سنجاب: جمع کردن مایحتاج برای روز مبادا – زرنگی
 زنگوله: بگو مگو – دعوا و مرافعه – بگو مگو با اقوام و خویشان، صبور باشید.
 پنجره باز: یك گرفتاری، اما با عاقبت خوش
 
 
 
🍵 متولدین دی 🍃
 دیگ: صاحب خانه – کدبانوی خانه – خدمتگذار به افراد نیازمند و تهیدست.
 عبادتگاه: نذر – عبادت به جا نیامده – حمایت پروردگار
 کفش: برای مرد: زن کدبانو و زیبائی میگیرید – برای زن: قوت و نیرومندی می باشد، ارثیه – مهمانی – دریافت خبرهای تعجب انگیز – مهمان ناخوانده – خواستگار
 ابر باران زا: تغییرات – نزول برکت – گذشتن و عبور از سختیها
 دست در دست بودن یک زن و مرد: ازدواج – مشارکت
 
🍵 متولدین بهمن 🍃
 مگس: نشان مردم فرومایه است، از طرف آنها اذیت میشوید، با دور اندیشی رفع مزاحمت کنید.
مربع: میراث و سود را توضیح می دهد – خانه تازه – سعادت – بشارت و شادی – شور عشق
 جام: ریخت و پاش – ریخت و پاش کردن از اموال خود در راه دوستان – جمع شدن دوستان قدیمی
 پنجه: خطر در کمین است، با دشمنان مدارا کنید و خود را به خطر نیاندازید
 نامه: خبرهای خوش که مدتها انتظارش را می کشید به شما خواهد رسید.
 
 
🍵 متولدین اسفند 🍃
 مورچه: نشانگر داشتن پشتکار و دوراندیشی – با حوصله به کارتان ادامه بدهید موفق میشوید – باغیرت بودن – دریافت مزد زحمات
 جارو: خادم و خدمتکار – مرتفع شدن غم و اندوه – به انتها رسیدن مشقت ها – پشت سر گذاشتن بدی ها
 تخم مرغ بزرگ: بخت و اقبال بزرگ
 کاسه: رزق و روزی – وضعی مالی رو به بهبود
 جناغ: رسیدن به آرزوی دیرینه – پیدا کردن دوستان خوب و صمیمی – رسیدن به معشوق.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تمامی حقوق برای فالوده محفوظ است. © 2024 | توسعه و پشتیبانی توسط رویال کد