فال چای – 4 مهر

🍵 متولدین فروردین 🍃
 چتر نجات: برای موفقیت خود مجبورید از خطر بگریزید و مصون بمانید.
 آتش: از تصمیم گیری عجولانه بپرهیزید، مرور زمان به نفع شما خواهد بود.
 آهو: همسر با وفا – در سنت عبری و عربی سمبل بی گناهی – زیبایی و کمروئی – در طالع خود همسری باوفا و محبوب دارید که همیشه نگران شماست.
 عبادتگاه: نذر – عبادت به جا نیامده – حمایت پروردگار
 صخره: خیر و روزی – مسئله بزرگ قابل حل
 
 
🍵 متولدین اردیبهشت 🍃

 صورت انسان: فال خوب – ازدواج
 سپر: پناه دهنده از امور ناپسند – محافظت شده از جائی.
 تخت خواب: ازدواج – گاهی مواقع کسالت – به سفر بزرگی می روید و به جاه و مقامی خواهید رسید و بر دشمنان غالب می شوید.
 شانه: دوستان ناباب و به ظاهر فریبنده – آنهائی که گمراه می کنند، از ایشان دوری کنید.
 ترازو: نشانه عدل و انصاف است – از عدل و درستی حکم میکند – رفتن به دادگاه و حل مسئله ای از راه عادلانه

 
 
🍵متولدین خرداد 🍃
 

 پرنده: خبر خوش – ملاقاتهای سودمند و شادی بخش – ارمقان خوبی در راه دارید – خبر دهنده بخت و اقبال است.
 پاکت: دریافت خبری شاد – از راه دور خبر مسترت بخشی خواهید شنید.
 خنجر: گرفتاری – کسالت – از دوستان ناباب بپرهیزید.
 نامه: خبرهای خوش که مدتها انتظارش را می کشید به شما خواهد رسید.
 مهر و سجاده: دعا – نذر – نیت خیر

 
 
🍵متولدین تیر 🍃
 
 ساعت: نشان قلب است، معنای احساسات و عواطف انسانی را میدهد.
 سر انسان با دو دست دراز: جسارت – باهوشی – دارای مقام ارجمند
 دیگ: صاحب خانه – کدبانوی خانه – خدمتگذار به افراد نیازمند و تهیدست.
 کتاب: گشایش در کارها – دوست صمیمی و وفادار و دانشمند هرگز اورا ترک نکنید. – تحصیل – تفکر
 مثلث متساوی الاضلاع: موفقیت در امور اقتصادی – ارث بردن
 
🍵 متولدین مرداد 🍃

 نوزاد: رهایی از غصه های کوچک – آرامش خانواده
 استخوان: نشان موضوعی مالی است که معیشت و زندگی شما از طریق آن می گذرد.
 پرچم: ممکن است مشکلاتی در راه باشد. از صحنه خارج نشوید تا به نتیجه برسید.
 بیل: بر اثر پشتکار موفقیت نصیب شما خواهد شد، کوشش کنید.
 بالن: توطئه از جانب افرادی – عشق نامناسب

 
🍵 متولدین شهریور 🍃

 جام: ریخت و پاش – ریخت و پاش کردن از اموال خود در راه دوستان – جمع شدن دوستان قدیمی
 مورچه: نشانگر داشتن پشتکار و دوراندیشی – با حوصله به کارتان ادامه بدهید موفق میشوید – باغیرت بودن – دریافت مزد زحمات
 برج: دعوا – ترس – مقاومت – ناامیدی
 قلم: رفع نگرانی – بزودی نگرانی و دلهره از سر راه شما برداشته خواهد شد.
 آدم: ملاقات کننده ای خواهیدداشت – گاهی ممکن است همراه با اختلاف با اطرافیان باشد.
 
 
 
 
🍵 متولدین مهر 🍃
 جارو: خادم و خدمتکار – مرتفع شدن غم و اندوه – به انتها رسیدن مشقت ها – پشت سر گذاشتن بدی ها
 چادر: حجاب و پوشش است – جای امن و امان مخصوصا برای مسافرت دسته جمعی.
 شهاب: خبرهای غیر منتظره – امیدواری
 قلم: رفع نگرانی – بزودی نگرانی و دلهره از سر راه شما برداشته خواهد شد.
 جام: ریخت و پاش – ریخت و پاش کردن از اموال خود در راه دوستان – جمع شدن دوستان قدیمی
 
🍵 متولدین آبان 🍃
 پلکان: در کار خود ترقی و پیشرفت خواهید کرد و در آن کار استقرار پیدا میکنید.
 انجیر: نشانه غم و غصه ای میباشد که طولانی نخواهد بود.
 گندم: روزی حلال و سخاوتمندانه، که با رنج و زحمت بدست آمده است.
 حلقه گل: غصه ای که تمام می شود – رهایی از غصه ها
 هدهد: خیر – خوشی و رفاه – بزرگی و مقام – پیروزی
 
🍵 متولدین آذر 🍃
 مسواک: مال خود را در راه خویشان و بستگان، بخشش و احسان می کنید.
 حوض: علم و دانش، از علم و دانش زیاد بهره مند شدن – علم تان افزونی می یابد.
 پلکان: در کار خود ترقی و پیشرفت خواهید کرد و در آن کار استقرار پیدا میکنید.
 روباه: فردی حیله گر و فریبنده، نابکار و دروغگو، مواظب باشید.
 ظرف غذا: روزی و برکت – مهمانی
 
 
 
🍵 متولدین دی 🍃
 پول: نشانه آنست که وقت و انرژی خود را از دست میدهید و از چیزی رنج می برد – مراقب امور مالی خود باشید
خط کج: دوستی های ساختگی و ظاهری – دو رویی – فریب
 باز: آسایش – شادی – بشارت دادن – رسیدن به مراد و یافتن مال.
 دهان: سخنان نیکو و سودمند شنیدن – دلالت بر خوشی زندگی است – گفتگو – بازگو شدن ناگفته ها
 پنجه: خطر در کمین است، با دشمنان مدارا کنید و خود را به خطر نیاندازید
 
🍵 متولدین بهمن 🍃
 اتومبیل: دلیل بر آن باشد که سفری دور و دراز در پیش دارید.
 مستطیل: در فکر خانواده بودن – گرفتاری خانواده – دعوا
 صورت انسان: فال خوب – ازدواج
 قفل: موانع – سد – برای رسیدن به مقصود، با سعی و کوشش باید از آنها بگذرید – گرفتاری
 پل: عبور از یک دوره زندگی به دوره ای دیگر – موفقیت در زندگی – رفع غم و غصه ها – حل مسئله ای طولانی.
 
 
🍵 متولدین اسفند 🍃
 ظرف غذا: روزی و برکت – مهمانی
 گردن بند پاره: قهر و جدائی – فاصله
 سنجاب: جمع کردن مایحتاج برای روز مبادا – زرنگی
 چکش: موفقیت در مشکلات – در مشکلات زندگی پیروز و موفق می شوید نگران نباشید.
 مسواک: مال خود را در راه خویشان و بستگان، بخشش و احسان می کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تمامی حقوق برای فالوده محفوظ است. © 2024 | توسعه و پشتیبانی توسط رویال کد