فال چای – 31 شهریور

🍵 متولدین فروردین 🍃
 پارو: زحمت کشیدن و دریافت مزد زحمات
 تخم مرغ بزرگ: بخت و اقبال بزرگ
 ریسمان: عمر طولانی – سفر طولانی رفتن و نعمت فراوان بدست آوردن.
 قوری: خادم و خدمتگذار – برای رفع مشکلات و زحمات احتیاج مبرمی به خدمتکار دارید – حادثه ای شگفت آور – زندگی خانوادگی خوشحال و خوشبخت
 دیوار: مانع – دفاع از حریم – وضع و حالتان در زندگی خوب و مستحکم خواهد شد.
 
 
🍵 متولدین اردیبهشت 🍃

 دهان: سخنان نیکو و سودمند شنیدن – دلالت بر خوشی زندگی است – گفتگو – بازگو شدن ناگفته ها
نامه: خبرهای خوش که مدتها انتظارش را می کشید به شما خواهد رسید.
 گندم: روزی حلال و سخاوتمندانه، که با رنج و زحمت بدست آمده است.
 سیب: صاحب فرزند شدن – خیر و خوشی – خبر خوش – برکت – کامل و خوب بودن
 در: کار با ادارات دولتی – کار اداری

 
 
🍵متولدین خرداد 🍃
 

 گوش: نصیحت پذیری – خبرهای تازه
 کشتی: بدست آوردن ثروت مشروع – ارث – مسافرت دریا و سفری خوش – خبری خوب – سفری طولانی
 گربه: نیرنگ و فریب از سوی دوستان – برای شما دوستان خوبی نمیباشند – ریاکار و خائن – طنازی – ظرافت در رفتار – جستن با دقت ، یك شخص دمدمی مزاج
 سیب: صاحب فرزند شدن – خیر و خوشی – خبر خوش – برکت – کامل و خوب بودن
 چتر: احتمالا از طرف همسر یا نامزدتان مورد غضب قرار میگیرید ولی تصمیم آنی نگیرید – به محافظت و ایمنی در برابر مشکلات اشاره دارد.

 
 
🍵متولدین تیر 🍃
 
 میخ: سمبل پایداری و مقاومت – اگر به کار خود واقف هستید آن را رها نکنید – تصمیمی ناعادلانه و یا حقه بازی
 عقرب: جدائی – هرج و مرج – حسادت – رنج و زحمت و تحمل خسارت.
 خط منحنی: دوستان نامناسب – خیانت – دسیسه
 قرص: شفا – بهبودی – بزودی از بیماری و مسمومیت شفا پیدا خواهید کرد – برطرف شدن مشکل
 دهان: سخنان نیکو و سودمند شنیدن – دلالت بر خوشی زندگی است – گفتگو – بازگو شدن ناگفته ها
 
🍵 متولدین مرداد 🍃

 پرستو: خبر خوب – تحول – جهشی که باید در آن محتاط بود.
 گوسفند: زندگی آرام و بی دغدغه – خوشبختی به شمار می آید و ناراحتیها برطرف می شود – به معنای نذر است.
 آهو: همسر با وفا – در سنت عبری و عربی سمبل بی گناهی – زیبایی و کمروئی – در طالع خود همسری باوفا و محبوب دارید که همیشه نگران شماست.
 کشتی: بدست آوردن ثروت مشروع – ارث – مسافرت دریا و سفری خوش – خبری خوب – سفری طولانی
 پروانه: بیش از حد در خیال و اندیشه بر سر می برید که این باعث ضعف شما خواهد شد – ماجرای عشقی معصوم – شادی های روزانه – بلند پروازی – حساس و ظریف بودن – مهربانی – بوالهوسی

 
🍵 متولدین شهریور 🍃

 بیل: بر اثر پشتکار موفقیت نصیب شما خواهد شد، کوشش کنید.
 بالن: توطئه از جانب افرادی – عشق نامناسب
 نان: سمبل سرور و خوشحالی است – برکت – در حد توانائی انفاق کنید مالتان برکت پیدا میکند.
 آب: سرچشمه روشنی و آبادانی است و گشایش و توانائی در مشکلات.
 قارچ: مسافرت به دیار غربت یا به کشورهای دوردست.
 
 
 
 
🍵 متولدین مهر 🍃
 آتش کوتاه: نزدیک شدن به مقامی والا – در کار بسته شما گشایش ایجاد می شود.
 تبر: با مشکلات مقابله کنید تا شکست نخورید.
 دست در دست بودن یک زن و مرد: ازدواج – مشارکت
 میمون: زیرکی – موزیگری – شیطنت – جستن از خطر
 فشنگ: مواظب اعمال و رفتار خود باشید – یکدندگی نکنید – صبور باشید.
 
🍵 متولدین آبان 🍃
 آهو: همسر با وفا – در سنت عبری و عربی سمبل بی گناهی – زیبایی و کمروئی – در طالع خود همسری باوفا و محبوب دارید که همیشه نگران شماست.
 نیزه: به مسافرت کوتاهی خواهید پرداخت – مسافرت دریائی.
 مار: سمبل دشمنی است – دشمنی زیرک است که از پشت به انسان حمله می کند – امانت – افترا – خدعه – حسادت – ریای زن یا مرد
 پیمانه: نظم و نظام در کارها داشتن، راستی و درستی با مردم است. مخصوصا در معامله انصاف را رعایت میکنید.
 درخت: فراوانی – پیروزی در بازی – گشاده دستی – شانس در بخت آزمایی
 
🍵 متولدین آذر 🍃
 صخره: خیر و روزی – مسئله بزرگ قابل حل
 کمان: فرزندی نیکو از خویشان و اطرافیان به دنیا می آید، فرزندی پسر – به دست آوردن موفقیت به سختی – به مشقت نیز تعبیر می شود.
 مسواک: مال خود را در راه خویشان و بستگان، بخشش و احسان می کنید.
 آتش بازی: مشاجره، مشكلات شخصی ناگوار
 جارو: خادم و خدمتکار – مرتفع شدن غم و اندوه – به انتها رسیدن مشقت ها – پشت سر گذاشتن بدی ها
 
 
 
🍵 متولدین دی 🍃
 قلب: روابط عاطفی
 میز: به معنی یک قرار داد و یا شرکت در یک مهمانی است.
 قفل: موانع – سد – برای رسیدن به مقصود، با سعی و کوشش باید از آنها بگذرید – گرفتاری
 پر: تن پروری – زندگی در ناز و نعمت شما را تن پرور بار آورده است.
 سر انسان با دو دست دراز: جسارت – باهوشی – دارای مقام ارجمند
 
🍵 متولدین بهمن 🍃
 مار: سمبل دشمنی است – دشمنی زیرک است که از پشت به انسان حمله می کند – امانت – افترا – خدعه – حسادت – ریای زن یا مرد
 پرستو: خبر خوب – تحول – جهشی که باید در آن محتاط بود.
 انگشتری: از صاحب مهر و نقش و نشان به شما ثروتی خواهد رسید.
 آتش افروخته: نشانگر قوت و قدرت است – حاکم و سر پرست.
 بطری: به فکر سلامتی خود باشید – جرو بحث نکنید.
 
 
🍵 متولدین اسفند 🍃
 مسواک: مال خود را در راه خویشان و بستگان، بخشش و احسان می کنید.
 چراغ: کدبانوی منزل است – زندگی خوش و راحتی داشتن – آسایش.
 دو انسان پشت به پشت: دلخوری از موضوعی – رنجیده خاطر شدن
 فرم تخم مرغی: بدست آوردن ثروت بسیار بزودی
 آدم: ملاقات کننده ای خواهیدداشت – گاهی ممکن است همراه با اختلاف با اطرافیان باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تمامی حقوق برای فالوده محفوظ است. © 2024 | توسعه و پشتیبانی توسط رویال کد