فال چای – 29 مهر

🍵 متولدین فروردین 🍃
 عصا: دیدار خوش – ملاقات با اقوام و دوستان – شنیدن خبر خوش از خویشاوندان – تکیه گاه – یاور – متکی به چیزی بودن
 مستطیل: در فکر خانواده بودن – گرفتاری خانواده – دعوا
 تخم مرغ: در مدت زمان کوتاه صاحب مال و ثروت زیادی خواهید شد – موفقیت و خوشحالی.
 خورشید: روشنی عقل و هوش و دانش است – به استعداد فوق العاده ای میرسید – برکتی بزرگ – حمایت والدین
 خط مستقیم بلند: زندگی طولانی گاهی با برخی مشکلات – مسافرت های سودمند
 
 
🍵 متولدین اردیبهشت 🍃

 صدف: دیدار با دوستان دور دست – شرکت در جشن عروسی – شادی زیاد
 سوزن: دوست و غمخوار – حاجت تان بر آورده خواهد شد و به مراد خواهید رسید.
 شلوغی: شرکت در یک اجتماع
 چتر نجات: برای موفقیت خود مجبورید از خطر بگریزید و مصون بمانید.
 کاسه: رزق و روزی – وضعی مالی رو به بهبود

 
 
🍵متولدین خرداد 🍃
 

 آفتاب: سمبل دانش، هوشیاری و دلالت بر کامل بودن عقل و هوش میباشد.
 تبر: با مشکلات مقابله کنید تا شکست نخورید.
 مستطیل: در فکر خانواده بودن – گرفتاری خانواده – دعوا
 تخت: به سفری بزرگ میروید و به جاه و مقام خواهد رسید و بر دشمنان غالب می شوید.
 دست: دوستی و مهربانی، آن را با مهربانی بپذیرید – توانمندی در عمل – قدرت

 
 
🍵متولدین تیر 🍃
 
 پا: سفری کوتاه در پیش خواهید داشت – پیشروی اهداف – استقامت – حرکت
 زن: رسیدن به کسی که دلتنگ او هستید – شادی
 حوض: علم و دانش، از علم و دانش زیاد بهره مند شدن – علم تان افزونی می یابد.
 پول: نشانه آنست که وقت و انرژی خود را از دست میدهید و از چیزی رنج می برد – مراقب امور مالی خود باشید
 نخود: نشانگر غم و اندوه است، در اثر مقاومت آن را پشت سر خواهید گذاشت.
 
🍵 متولدین مرداد 🍃

 گل: شادی بزرگ – دوستی واقعی – جوان حساس و خجالتی – خوشحالی بزرگ – دوستان شفیق – دختر یا پسر مطلوب
 اردک: سود فراوان بدست آوردن از راه تلاش و کوشش در مدت زمانی کوتاه.
 تخت خواب: ازدواج – گاهی مواقع کسالت – به سفر بزرگی می روید و به جاه و مقامی خواهید رسید و بر دشمنان غالب می شوید.
 شتر مرغ: مسافرتی بیاد ماندنی به خارج از کشور در انتظار شماست ،آماده باشید.
 ستاره: مقام و منزلت – با علما و دانشمندان ملاقات میکنید. بردن در یک مسابقه – درخشش در جمع دوستان – دوست داشتنی بودن – به معنی شانس و خوشبختی است – به انتظار طولانی نیز تعبیر می شود.

 
🍵 متولدین شهریور 🍃

 ماهی: موفقیت و شانس – گاهی خوشحالی کوتاه مدت – پول – سعادت
 سپر: پناه دهنده از امور ناپسند – محافظت شده از جائی.
 صورت انسان: فال خوب – ازدواج
 شلوغی: شرکت در یک اجتماع
 دست های دراز: حماقت – اشتباه – بی اعتقادی
 
 
 
 
🍵 متولدین مهر 🍃
 سه پایه: حیله و نیرنگ – دسیسه – توسل به زور
 دو انسان چهره به چهره: گفتگو و سازگاری در پیش دارید
 خط مستقیم کوتاه: زندگی آرام – خوش و متوسط
 قرص: شفا – بهبودی – بزودی از بیماری و مسمومیت شفا پیدا خواهید کرد – برطرف شدن مشکل
 حوض: علم و دانش، از علم و دانش زیاد بهره مند شدن – علم تان افزونی می یابد.
 
🍵 متولدین آبان 🍃
 کاسه واژگون: درماندگی – فقر – گرفتاری مالی و به سختی روزی به دست آوردن.
 خیمه: تامین مالی – افزایش مال و نعمت – نگران آینده نباشید.
 دست در دست بودن یک زن و مرد: ازدواج – مشارکت
 فرم تخم مرغی: بدست آوردن ثروت بسیار بزودی
 دیگ: صاحب خانه – کدبانوی خانه – خدمتگذار به افراد نیازمند و تهیدست.
 
🍵 متولدین آذر 🍃
 دانه تسبیح: عشق – صاحب بچه شدن – ظرافت
 نیزه: به مسافرت کوتاهی خواهید پرداخت – مسافرت دریائی.
 خط مستقیم کوتاه: زندگی آرام – خوش و متوسط
 مار: سمبل دشمنی است – دشمنی زیرک است که از پشت به انسان حمله می کند – امانت – افترا – خدعه – حسادت – ریای زن یا مرد
 سپر: پناه دهنده از امور ناپسند – محافظت شده از جائی.
 
 
 
🍵 متولدین دی 🍃
 اژدها: با بزرگان و صاحب منصبان و یا با افراد صاحب جاه و مقام ارتباط حاصل میکنید – دشمنی – خشم – کینه قدیمی – احتیاط – هشدار
 پروانه: بیش از حد در خیال و اندیشه بر سر می برید که این باعث ضعف شما خواهد شد – ماجرای عشقی معصوم – شادی های روزانه – بلند پروازی – حساس و ظریف بودن – مهربانی – بوالهوسی
 ترازو: نشانه عدل و انصاف است – از عدل و درستی حکم میکند – رفتن به دادگاه و حل مسئله ای از راه عادلانه
 دست: دوستی و مهربانی، آن را با مهربانی بپذیرید – توانمندی در عمل – قدرت
 ابر باران زا: تغییرات – نزول برکت – گذشتن و عبور از سختیها
 
🍵 متولدین بهمن 🍃
 V (انگلیسی): پیروزی و موفقیت
 اتومبیل: دلیل بر آن باشد که سفری دور و دراز در پیش دارید.
 تخت: به سفری بزرگ میروید و به جاه و مقام خواهد رسید و بر دشمنان غالب می شوید.
 کفش: برای مرد: زن کدبانو و زیبائی میگیرید – برای زن: قوت و نیرومندی می باشد، ارثیه – مهمانی – دریافت خبرهای تعجب انگیز – مهمان ناخوانده – خواستگار
 اره: نشانگر ترک معاشرت با اقوام نزدیک و کناره گیری از آنها وجود دارد.
 
 
🍵 متولدین اسفند 🍃
 سکه: رهائی از فقر و بدبختی – نجات پیدا کردن از قرض و بدهی – خوش شانسی
 حلقه گل: غصه ای که تمام می شود – رهایی از غصه ها
 زن: رسیدن به کسی که دلتنگ او هستید – شادی
 اتومبیل: دلیل بر آن باشد که سفری دور و دراز در پیش دارید.
 چمدان: به مسافرت و گرفتن تصمیمی مهم اشاره می کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تمامی حقوق برای فالوده محفوظ است. © 2024 | توسعه و پشتیبانی توسط رویال کد