فال چای – 28 مهر

🍵 متولدین فروردین 🍃
 سیب: صاحب فرزند شدن – خیر و خوشی – خبر خوش – برکت – کامل و خوب بودن
 چاقو: طلاق و جدائی – بهم خوردن رابطه عشقی یا زناشوئی – قطع ارتباط – درگیری و دعوا – دعوای غیر منطقی – خشونت
 گردن بند: عشق و نامزدی و شروع آن – خبرهای خوش
 قفل و کلید: پیدایش راه حل – ازدواج
 لامپ: به سوی روشنی و خوشبختی گام بر میدارید – در ازدواج خوشبخت خواهید شد.
 
 
🍵 متولدین اردیبهشت 🍃

 نرده بام: موفقیت و پیروزی – موفقیت شما حتمی است با شکیبائی آن را دنبال کنید – کار زیاد و پیشروی – رسیدن به رفاه اقتصادی – موفقیت اجتماعی – ترقی – تغییر
 انار: اگر مرد مجرد هستید، صاحب زنی خوش سیما خواهید شد، در غیر اینصورت فرزندی خوش چهره در طالع شماست.
 مگس: نشان مردم فرومایه است، از طرف آنها اذیت میشوید، با دور اندیشی رفع مزاحمت کنید.
 طاووس: شكوه و جلال – تجمل – چیزی كه موجب افتخار شود – فخ فروشی – غرور
 حلقه شکسته: ناامیدی، شکست خوردن یا بهم خوردن نامزدی یا خواستگاری.

 
 
🍵متولدین خرداد 🍃
 

 خط منکسر (شکسته): کار های در هم – فقر اقتصادی – بی پولی
 انار: اگر مرد مجرد هستید، صاحب زنی خوش سیما خواهید شد، در غیر اینصورت فرزندی خوش چهره در طالع شماست.
 خانه: ایجاد یک زندگی و رو به راه بودن کارها – ازدواجی خوشحال کننده – زندگی خانوادگی خوش – تندرستی – سعادت
 اسب سوار: فرد تازه ای در زندگی – خبر خوش – نامزدی – برطرف شدن دلتنگی و آرزوها – مهمان – دوستی
 میمون: زیرکی – موزیگری – شیطنت – جستن از خطر

 
 
🍵متولدین تیر 🍃
 
 چتر: احتمالا از طرف همسر یا نامزدتان مورد غضب قرار میگیرید ولی تصمیم آنی نگیرید – به محافظت و ایمنی در برابر مشکلات اشاره دارد.
 بیل: بر اثر پشتکار موفقیت نصیب شما خواهد شد، کوشش کنید.
 کلید: حل مشکلات – پیروزی بر دشمن قوی و نیرومند – موفقیت همه جانبه- گشایش بخت – راه حلی برای مشکلات
 دست: دوستی و مهربانی، آن را با مهربانی بپذیرید – توانمندی در عمل – قدرت
 انگور: بیش از حد انتظار به شما خیر و نعمت میرسد، اصراف نکنید.
 
🍵 متولدین مرداد 🍃

 پر: تن پروری – زندگی در ناز و نعمت شما را تن پرور بار آورده است.
 بطری: به فکر سلامتی خود باشید – جرو بحث نکنید.
 نعل: نشانگر محاصره دوستان به ظاهر دوست می باشد، راه نجات برایتان باز است – گاهی به معنی سفر است
 دو انسان پشت به پشت: دلخوری از موضوعی – رنجیده خاطر شدن
 قطار: مسیر زندگی سختی را طی کردن و از اهداف خود بیمناک بودن.

 
🍵 متولدین شهریور 🍃

 نامه: خبرهای خوش که مدتها انتظارش را می کشید به شما خواهد رسید.
 جام: ریخت و پاش – ریخت و پاش کردن از اموال خود در راه دوستان – جمع شدن دوستان قدیمی
 سپر: پناه دهنده از امور ناپسند – محافظت شده از جائی.
 حلقه شکسته: ناامیدی، شکست خوردن یا بهم خوردن نامزدی یا خواستگاری.
 سوزن: دوست و غمخوار – حاجت تان بر آورده خواهد شد و به مراد خواهید رسید.
 
 
 
 
🍵 متولدین مهر 🍃
 چادر: حجاب و پوشش است – جای امن و امان مخصوصا برای مسافرت دسته جمعی.
 عقرب: جدائی – هرج و مرج – حسادت – رنج و زحمت و تحمل خسارت.
 لوبیا: صاحب فرزندان زیادی می شوید و هرکدام به عزت و شهرت می رسند.
 گل: شادی بزرگ – دوستی واقعی – جوان حساس و خجالتی – خوشحالی بزرگ – دوستان شفیق – دختر یا پسر مطلوب
 شتر مرغ: مسافرتی بیاد ماندنی به خارج از کشور در انتظار شماست ،آماده باشید.
 
🍵 متولدین آبان 🍃
 موش: ریا کار و زیان بار، با متانت و صبر از شرش خلاص شوید. دشمنی و خیانت – حرفهای زنانه – غیبت – میهمانی های زنانه
 استخوان: نشان موضوعی مالی است که معیشت و زندگی شما از طریق آن می گذرد.
 اتاق: نشانه رحم و شفقت و مهربانی میباشد حتما غافل نشوید.
 آتش کوتاه: نزدیک شدن به مقامی والا – در کار بسته شما گشایش ایجاد می شود.
 تبر: با مشکلات مقابله کنید تا شکست نخورید.
 
🍵 متولدین آذر 🍃
 پول: نشانه آنست که وقت و انرژی خود را از دست میدهید و از چیزی رنج می برد – مراقب امور مالی خود باشید
 چغندر: دچار یک گرفتاری می شوید ولی زود بر طرف خواهد شد.
 نان: سمبل سرور و خوشحالی است – برکت – در حد توانائی انفاق کنید مالتان برکت پیدا میکند.
 بادام: رزق و روزی و نعمت است که با دردسر و دعوا بدست می آید – طالع خوش
 تخت خواب: ازدواج – گاهی مواقع کسالت – به سفر بزرگی می روید و به جاه و مقامی خواهید رسید و بر دشمنان غالب می شوید.
 
 
 
🍵 متولدین دی 🍃
 حلقه: خواستگاری – ازدواج – خوشبخت شدن در دوران زندگی و زناشوئی – انجام یك معامله – خواستگاری و نامزدی
 بار و اندوخته: پس انداز
 آتش افروخته: نشانگر قوت و قدرت است – حاکم و سر پرست.
 چتر: احتمالا از طرف همسر یا نامزدتان مورد غضب قرار میگیرید ولی تصمیم آنی نگیرید – به محافظت و ایمنی در برابر مشکلات اشاره دارد.
 دهان: سخنان نیکو و سودمند شنیدن – دلالت بر خوشی زندگی است – گفتگو – بازگو شدن ناگفته ها
 
🍵 متولدین بهمن 🍃
 گلابی: نجات پیدا کردن از مشکلات مالی – به فکر اندوخته باشید، سهل انگار نباشید.
 شتر: ثروت ماندگار – خیر و برکت – روزی فراوان
 کوه: از بین رفتن موانع سخت و یا تحقق یافتن آرزوها
 کمان: فرزندی نیکو از خویشان و اطرافیان به دنیا می آید، فرزندی پسر – به دست آوردن موفقیت به سختی – به مشقت نیز تعبیر می شود.
 خورشید: روشنی عقل و هوش و دانش است – به استعداد فوق العاده ای میرسید – برکتی بزرگ – حمایت والدین
 
 
🍵 متولدین اسفند 🍃
 نوزاد: رهایی از غصه های کوچک – آرامش خانواده
 شانه: دوستان ناباب و به ظاهر فریبنده – آنهائی که گمراه می کنند، از ایشان دوری کنید.
 انگور: بیش از حد انتظار به شما خیر و نعمت میرسد، اصراف نکنید.
 حلقه گل: غصه ای که تمام می شود – رهایی از غصه ها
 چراغ: کدبانوی منزل است – زندگی خوش و راحتی داشتن – آسایش.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تمامی حقوق برای فالوده محفوظ است. © 2024 | توسعه و پشتیبانی توسط رویال کد