فال چای – 28 شهریور

🍵 متولدین فروردین 🍃
 جعبه: داشتن همسری همدم و معاشر که کمتر ناسازگاری میکند.
 خط منکسر (شکسته): کار های در هم – فقر اقتصادی – بی پولی
 قیچی: جدائی و دوری – بین اقوام و خویشاوندان جدائی انداختن و درواقع اختلاف خانوادگی – به جدایی از معشوق و درگیری با دوستان اشاره دارد.
 گوسفند: زندگی آرام و بی دغدغه – خوشبختی به شمار می آید و ناراحتیها برطرف می شود – به معنای نذر است.
 تخم مرغ بزرگ: بخت و اقبال بزرگ
 
 
🍵 متولدین اردیبهشت 🍃

 مسواک: مال خود را در راه خویشان و بستگان، بخشش و احسان می کنید.
 مرغابی: دعوت به مهمانی و جشن – سمبل پاکی – عشق و سعادت زناشوئی – به مجلس باشکوهی دعوت خواهید شد.
 کاسه: رزق و روزی – وضعی مالی رو به بهبود
 پنجره باز: یك گرفتاری، اما با عاقبت خوش
 سگ: دوستانی مهربان و وفادار – دریافت خبری خوب

 
 
🍵متولدین خرداد 🍃
 

 انجیر: نشانه غم و غصه ای میباشد که طولانی نخواهد بود.
 لکه های روشن: روشنی در فکر و عمل – گشایش – نیکبختی
 فندق: بدست آوردن ثروت و مال از فرد بخیل.
 کاسه واژگون: درماندگی – فقر – گرفتاری مالی و به سختی روزی به دست آوردن.
 تخت خواب: ازدواج – گاهی مواقع کسالت – به سفر بزرگی می روید و به جاه و مقامی خواهید رسید و بر دشمنان غالب می شوید.

 
 
🍵متولدین تیر 🍃
 
 پلکان: در کار خود ترقی و پیشرفت خواهید کرد و در آن کار استقرار پیدا میکنید.
 چکش: موفقیت در مشکلات – در مشکلات زندگی پیروز و موفق می شوید نگران نباشید.
 چنگال: در کسب معاش موفق و نیرومند هستید و بر دشمنان غلبه می کنید مخصوصا بر دوستان ناباب.
 بالن: توطئه از جانب افرادی – عشق نامناسب
 باد برن: دعوا از سر حسادت – اختلاف همسایگی
 
🍵 متولدین مرداد 🍃

 نرده بام: موفقیت و پیروزی – موفقیت شما حتمی است با شکیبائی آن را دنبال کنید – کار زیاد و پیشروی – رسیدن به رفاه اقتصادی – موفقیت اجتماعی – ترقی – تغییر
 کرم: گرفتاری های کوتاه و کوچک، سعی کنید از شرش خلاص شوید.
 چرخ: چرخ به هر شکل و صورتی نشانگر اصل اساسی حیات یعنی تحرک است، مطیع سرنوشت باشید.
 کلید: حل مشکلات – پیروزی بر دشمن قوی و نیرومند – موفقیت همه جانبه- گشایش بخت – راه حلی برای مشکلات
 پول: نشانه آنست که وقت و انرژی خود را از دست میدهید و از چیزی رنج می برد – مراقب امور مالی خود باشید

 
🍵 متولدین شهریور 🍃

 باد برن: دعوا از سر حسادت – اختلاف همسایگی
 آتش افروخته: نشانگر قوت و قدرت است – حاکم و سر پرست.
 نهنگ: خیر و روزی – مسئله بزرگ قابل حل
 پلکان: در کار خود ترقی و پیشرفت خواهید کرد و در آن کار استقرار پیدا میکنید.
 انسان در حال سجده: شکرانه اجابت دعا – دعا برای برآورده شدن حاجتی
 
 
 
 
🍵 متولدین مهر 🍃
 شمشیر: مبارزه با دشمن – سعی کنید مدارا کنید و خود را به خطر نیاندازید.
 خرگوش: زود رنج – در برابر حادثه سریع خود را میبازید – در واقع شانس خوبی است برای رسیدن به اهداف.
 عبادتگاه: نذر – عبادت به جا نیامده – حمایت پروردگار
 پیمانه: نظم و نظام در کارها داشتن، راستی و درستی با مردم است. مخصوصا در معامله انصاف را رعایت میکنید.
 پنجه: خطر در کمین است، با دشمنان مدارا کنید و خود را به خطر نیاندازید
 
🍵 متولدین آبان 🍃
 چنگال: در کسب معاش موفق و نیرومند هستید و بر دشمنان غلبه می کنید مخصوصا بر دوستان ناباب.
 حلقه شکسته: ناامیدی، شکست خوردن یا بهم خوردن نامزدی یا خواستگاری.
 صدف: دیدار با دوستان دور دست – شرکت در جشن عروسی – شادی زیاد
 بشکه: دعوت به مهمانی و جشن و سرور – شب نشینی با شکوه – عروسی
 شانه: دوستان ناباب و به ظاهر فریبنده – آنهائی که گمراه می کنند، از ایشان دوری کنید.
 
🍵 متولدین آذر 🍃
 چشم: بینائی – چشمانی هستند که از اطراف مواظب اعمال و رفتار شما می باشند – حسادت و چشم خوردن
 تپه های منفرد: گرفتاری های موقت – دوستان ناباب
 کوه: از بین رفتن موانع سخت و یا تحقق یافتن آرزوها
 جناغ: رسیدن به آرزوی دیرینه – پیدا کردن دوستان خوب و صمیمی – رسیدن به معشوق.
 پرنده: خبر خوش – ملاقاتهای سودمند و شادی بخش – ارمقان خوبی در راه دارید – خبر دهنده بخت و اقبال است.
 
 
 
🍵 متولدین دی 🍃
 آدم: ملاقات کننده ای خواهیدداشت – گاهی ممکن است همراه با اختلاف با اطرافیان باشد.
 خروس: نشانگر شهوت و غرور است – نوید و مژده – کاری خیر
 دامن: رنج و اندوه در برابر عشق – ناامیدی – در مقابل عشق پایداری به خرج بدهید تا موفق شوید.
 استخوان: نشان موضوعی مالی است که معیشت و زندگی شما از طریق آن می گذرد.
 صخره: خیر و روزی – مسئله بزرگ قابل حل
 
🍵 متولدین بهمن 🍃
 آب: سرچشمه روشنی و آبادانی است و گشایش و توانائی در مشکلات.
 مار: سمبل دشمنی است – دشمنی زیرک است که از پشت به انسان حمله می کند – امانت – افترا – خدعه – حسادت – ریای زن یا مرد
 هواپیما: مسافرت طولانی و دلپذیری خواهید داشت – نشانگر راه سریعی است به هدف – سفری ناگهانی – رو به راه شدن کارها – راه دور – خبر از مسافر
 حوض: علم و دانش، از علم و دانش زیاد بهره مند شدن – علم تان افزونی می یابد.
 قرص: شفا – بهبودی – بزودی از بیماری و مسمومیت شفا پیدا خواهید کرد – برطرف شدن مشکل
 
 
🍵 متولدین اسفند 🍃
 چتر نجات: برای موفقیت خود مجبورید از خطر بگریزید و مصون بمانید.
 تاج: یک میراث و یا موفقیتی بزرگ است – در یک دعوا فاتح شدن
 کاسه: رزق و روزی – وضعی مالی رو به بهبود
 اتومبیل: دلیل بر آن باشد که سفری دور و دراز در پیش دارید.
 شانه: دوستان ناباب و به ظاهر فریبنده – آنهائی که گمراه می کنند، از ایشان دوری کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تمامی حقوق برای فالوده محفوظ است. © 2024 | توسعه و پشتیبانی توسط رویال کد