فال چای – 27 شهریور

🍵 متولدین فروردین 🍃
 فشنگ: مواظب اعمال و رفتار خود باشید – یکدندگی نکنید – صبور باشید.
 صورت انسان: فال خوب – ازدواج
 پا: سفری کوتاه در پیش خواهید داشت – پیشروی اهداف – استقامت – حرکت
 خرس: دشمن بدطینت، احمق و تند خو – از این خصلتها دوری کنید – تکیه گاه – یاور- متکی به کسی یا چیزی
 انار: اگر مرد مجرد هستید، صاحب زنی خوش سیما خواهید شد، در غیر اینصورت فرزندی خوش چهره در طالع شماست.
 
 
🍵 متولدین اردیبهشت 🍃

 صندلی: محبت و دلگرمی – از طرف دوستان به شما محبت میشود و هدیه گرانبهایی دریافت خواهید کرد – بهتر شدن کارها از هر نظر – ارتقا در کار – ریاست
 آتش کوتاه: نزدیک شدن به مقامی والا – در کار بسته شما گشایش ایجاد می شود.
 چادر: حجاب و پوشش است – جای امن و امان مخصوصا برای مسافرت دسته جمعی.
 قرص: شفا – بهبودی – بزودی از بیماری و مسمومیت شفا پیدا خواهید کرد – برطرف شدن مشکل
 بالن: توطئه از جانب افرادی – عشق نامناسب

 
 
🍵متولدین خرداد 🍃
 

 چرخ: چرخ به هر شکل و صورتی نشانگر اصل اساسی حیات یعنی تحرک است، مطیع سرنوشت باشید.
 هواپیما: مسافرت طولانی و دلپذیری خواهید داشت – نشانگر راه سریعی است به هدف – سفری ناگهانی – رو به راه شدن کارها – راه دور – خبر از مسافر
 بار و اندوخته: پس انداز
 دو انسان چهره به چهره: گفتگو و سازگاری در پیش دارید
 سوزن: دوست و غمخوار – حاجت تان بر آورده خواهد شد و به مراد خواهید رسید.

 
 
🍵متولدین تیر 🍃
 
 آفتابه: راستی و استواری و پایداری و عمر طولانی کردن و یا خدمتگزاری گروهی را کردن.
 خنجر: گرفتاری – کسالت – از دوستان ناباب بپرهیزید.
 مثلث متساوی الاضلاع: موفقیت در امور اقتصادی – ارث بردن
 حلقه شکسته: ناامیدی، شکست خوردن یا بهم خوردن نامزدی یا خواستگاری.
 ماه: عشق و نامزدی – ازدواج – با همسری خوش سیما و صاحب مقام، ازدواج میکنید – گاهی ناراحتی روحی و روانی
 
🍵 متولدین مرداد 🍃

 گل: شادی بزرگ – دوستی واقعی – جوان حساس و خجالتی – خوشحالی بزرگ – دوستان شفیق – دختر یا پسر مطلوب
 حوض: علم و دانش، از علم و دانش زیاد بهره مند شدن – علم تان افزونی می یابد.
 خط مستقیم بلند: زندگی طولانی گاهی با برخی مشکلات – مسافرت های سودمند
 ماهی: موفقیت و شانس – گاهی خوشحالی کوتاه مدت – پول – سعادت
 خرس: دشمن بدطینت، احمق و تند خو – از این خصلتها دوری کنید – تکیه گاه – یاور- متکی به کسی یا چیزی

 
🍵 متولدین شهریور 🍃

 دیوار: مانع – دفاع از حریم – وضع و حالتان در زندگی خوب و مستحکم خواهد شد.
 فندق: بدست آوردن ثروت و مال از فرد بخیل.
 نهنگ: خیر و روزی – مسئله بزرگ قابل حل
 لب: نشانگر قرابت و خویشی است – از زخم زبان ها نهراسید – احترام و عزت پیدا می کنید.
 مگس: نشان مردم فرومایه است، از طرف آنها اذیت میشوید، با دور اندیشی رفع مزاحمت کنید.
 
 
 
 
🍵 متولدین مهر 🍃
 اسب سوار: فرد تازه ای در زندگی – خبر خوش – نامزدی – برطرف شدن دلتنگی و آرزوها – مهمان – دوستی
 قفل و کلید: پیدایش راه حل – ازدواج
 دست های دراز: حماقت – اشتباه – بی اعتقادی
 آدم: ملاقات کننده ای خواهیدداشت – گاهی ممکن است همراه با اختلاف با اطرافیان باشد.
 فندق: بدست آوردن ثروت و مال از فرد بخیل.
 
🍵 متولدین آبان 🍃
 نان: سمبل سرور و خوشحالی است – برکت – در حد توانائی انفاق کنید مالتان برکت پیدا میکند.
 آفتابه: راستی و استواری و پایداری و عمر طولانی کردن و یا خدمتگزاری گروهی را کردن.
 آب: سرچشمه روشنی و آبادانی است و گشایش و توانائی در مشکلات.
 خط منکسر (شکسته): کار های در هم – فقر اقتصادی – بی پولی
 دود: گرفتاری – مشکلات – سختی
 
🍵 متولدین آذر 🍃
 لوبیا: صاحب فرزندان زیادی می شوید و هرکدام به عزت و شهرت می رسند.
 سوسمار: دشمن نادان – قبل از اینکه خطری برایتان ایجاد کند دوری کنید.
 انگشتری: از صاحب مهر و نقش و نشان به شما ثروتی خواهد رسید.
 فشنگ: مواظب اعمال و رفتار خود باشید – یکدندگی نکنید – صبور باشید.
 دست: دوستی و مهربانی، آن را با مهربانی بپذیرید – توانمندی در عمل – قدرت
 
 
 
🍵 متولدین دی 🍃
 چرخ: چرخ به هر شکل و صورتی نشانگر اصل اساسی حیات یعنی تحرک است، مطیع سرنوشت باشید.
 دانه تسبیح: عشق – صاحب بچه شدن – ظرافت
 کاسه: رزق و روزی – وضعی مالی رو به بهبود
 اردک: سود فراوان بدست آوردن از راه تلاش و کوشش در مدت زمانی کوتاه.
 پلنگ: دشمن قوی و تواناست، خیال دارد ضربه ناگهانی بزند.
 
🍵 متولدین بهمن 🍃
 پنجره باز: یك گرفتاری، اما با عاقبت خوش
 باز: آسایش – شادی – بشارت دادن – رسیدن به مراد و یافتن مال.
 کتاب: گشایش در کارها – دوست صمیمی و وفادار و دانشمند هرگز اورا ترک نکنید. – تحصیل – تفکر
 قیچی: جدائی و دوری – بین اقوام و خویشاوندان جدائی انداختن و درواقع اختلاف خانوادگی – به جدایی از معشوق و درگیری با دوستان اشاره دارد.
 شلوار: آبرو و حیثیت – سعی کنید خود را حفظ کنید در غیر این صورت مشکلات شما دوچندان می شود.
 
 
🍵 متولدین اسفند 🍃
 قیچی: جدائی و دوری – بین اقوام و خویشاوندان جدائی انداختن و درواقع اختلاف خانوادگی – به جدایی از معشوق و درگیری با دوستان اشاره دارد.
 صندلی: محبت و دلگرمی – از طرف دوستان به شما محبت میشود و هدیه گرانبهایی دریافت خواهید کرد – بهتر شدن کارها از هر نظر – ارتقا در کار – ریاست
 قرص: شفا – بهبودی – بزودی از بیماری و مسمومیت شفا پیدا خواهید کرد – برطرف شدن مشکل
 نرده بام: موفقیت و پیروزی – موفقیت شما حتمی است با شکیبائی آن را دنبال کنید – کار زیاد و پیشروی – رسیدن به رفاه اقتصادی – موفقیت اجتماعی – ترقی – تغییر
 پرچم: ممکن است مشکلاتی در راه باشد. از صحنه خارج نشوید تا به نتیجه برسید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تمامی حقوق برای فالوده محفوظ است. © 2024 | توسعه و پشتیبانی توسط رویال کد