فال چای – 26 مهر

🍵 متولدین فروردین 🍃
 سر انسان با دو دست دراز: جسارت – باهوشی – دارای مقام ارجمند
 سوسمار: دشمن نادان – قبل از اینکه خطری برایتان ایجاد کند دوری کنید.
 چکش: موفقیت در مشکلات – در مشکلات زندگی پیروز و موفق می شوید نگران نباشید.
 میز: به معنی یک قرار داد و یا شرکت در یک مهمانی است.
 آتش کوتاه: نزدیک شدن به مقامی والا – در کار بسته شما گشایش ایجاد می شود.
 
 
🍵 متولدین اردیبهشت 🍃

 نان: سمبل سرور و خوشحالی است – برکت – در حد توانائی انفاق کنید مالتان برکت پیدا میکند.
 آب فشان: موفقیت و شادی – در آینده نزدیک موفقیت و شادی نصیب شما خواهد شد.
 هدهد: خیر – خوشی و رفاه – بزرگی و مقام – پیروزی
 نامه: خبرهای خوش که مدتها انتظارش را می کشید به شما خواهد رسید.
 مهر و سجاده: دعا – نذر – نیت خیر

 
 
🍵متولدین خرداد 🍃
 

تپه های منفرد: گرفتاری های موقت – دوستان ناباب
 اتاق: نشانه رحم و شفقت و مهربانی میباشد حتما غافل نشوید.
 گلابی: نجات پیدا کردن از مشکلات مالی – به فکر اندوخته باشید، سهل انگار نباشید.
 کرم: گرفتاری های کوتاه و کوچک، سعی کنید از شرش خلاص شوید.
 قفل: موانع – سد – برای رسیدن به مقصود، با سعی و کوشش باید از آنها بگذرید – گرفتاری

 
 
🍵متولدین تیر 🍃
 
 پاکت: دریافت خبری شاد – از راه دور خبر مسترت بخشی خواهید شنید.
 سپر: پناه دهنده از امور ناپسند – محافظت شده از جائی.
 مستطیل: در فکر خانواده بودن – گرفتاری خانواده – دعوا
 نرده بام: موفقیت و پیروزی – موفقیت شما حتمی است با شکیبائی آن را دنبال کنید – کار زیاد و پیشروی – رسیدن به رفاه اقتصادی – موفقیت اجتماعی – ترقی – تغییر
 ظرف غذا: روزی و برکت – مهمانی
 
🍵 متولدین مرداد 🍃

 زن: رسیدن به کسی که دلتنگ او هستید – شادی
 خط مستقیم بلند: زندگی طولانی گاهی با برخی مشکلات – مسافرت های سودمند
 گاو: فراوانی محصولات – نعمت فراوان بدست آوردن
 قو: سمبل وقار، دوستی، ایمان، – به یک زندگی آرام و بی دغدغه رسیدن – ازدواج با عشق – متانت در رفتار
 دو انسان چهره به چهره: گفتگو و سازگاری در پیش دارید

 
🍵 متولدین شهریور 🍃

 قطار: مسیر زندگی سختی را طی کردن و از اهداف خود بیمناک بودن.
 ریسمان: عمر طولانی – سفر طولانی رفتن و نعمت فراوان بدست آوردن.
 خرگوش: زود رنج – در برابر حادثه سریع خود را میبازید – در واقع شانس خوبی است برای رسیدن به اهداف.
 پلکان: در کار خود ترقی و پیشرفت خواهید کرد و در آن کار استقرار پیدا میکنید.
 نیزه: به مسافرت کوتاهی خواهید پرداخت – مسافرت دریائی.
 
 
 
 
🍵 متولدین مهر 🍃
 مثلث متساوی الاضلاع: موفقیت در امور اقتصادی – ارث بردن
 ماهی: موفقیت و شانس – گاهی خوشحالی کوتاه مدت – پول – سعادت
 سیب: صاحب فرزند شدن – خیر و خوشی – خبر خوش – برکت – کامل و خوب بودن
 چکش: موفقیت در مشکلات – در مشکلات زندگی پیروز و موفق می شوید نگران نباشید.
 فرم تخم مرغی: بدست آوردن ثروت بسیار بزودی
 
🍵 متولدین آبان 🍃
 خرگوش: زود رنج – در برابر حادثه سریع خود را میبازید – در واقع شانس خوبی است برای رسیدن به اهداف.
 قلم: رفع نگرانی – بزودی نگرانی و دلهره از سر راه شما برداشته خواهد شد.
 سیب: صاحب فرزند شدن – خیر و خوشی – خبر خوش – برکت – کامل و خوب بودن
 لامپ: به سوی روشنی و خوشبختی گام بر میدارید – در ازدواج خوشبخت خواهید شد.
 آتش بازی: مشاجره، مشكلات شخصی ناگوار
 
🍵 متولدین آذر 🍃
 شتر: ثروت ماندگار – خیر و برکت – روزی فراوان
 فرم تخم مرغی: بدست آوردن ثروت بسیار بزودی
 موش: ریا کار و زیان بار، با متانت و صبر از شرش خلاص شوید. دشمنی و خیانت – حرفهای زنانه – غیبت – میهمانی های زنانه
 برج: دعوا – ترس – مقاومت – ناامیدی
 آب: سرچشمه روشنی و آبادانی است و گشایش و توانائی در مشکلات.
 
 
 
🍵 متولدین دی 🍃
 فندق: بدست آوردن ثروت و مال از فرد بخیل.
 ساعت: نشان قلب است، معنای احساسات و عواطف انسانی را میدهد.
 پرده: کنجکاو بودن در زندگی – میخواهید از اسرار دیگران با خبر شوید.
 حوض: علم و دانش، از علم و دانش زیاد بهره مند شدن – علم تان افزونی می یابد.
 استخوان: نشان موضوعی مالی است که معیشت و زندگی شما از طریق آن می گذرد.
 
🍵 متولدین بهمن 🍃
 جاده: به اهداف و مقاصدتان میرسید و حاجت تان بر آورده خواهد شد.
 انگشتری: از صاحب مهر و نقش و نشان به شما ثروتی خواهد رسید.
 درخت کاج: موفقیتی مربوط به هنرهای زیبا
 دو انسان چهره به چهره: گفتگو و سازگاری در پیش دارید
 قوری: خادم و خدمتگذار – برای رفع مشکلات و زحمات احتیاج مبرمی به خدمتکار دارید – حادثه ای شگفت آور – زندگی خانوادگی خوشحال و خوشبخت
 
 
🍵 متولدین اسفند 🍃
 چتر: احتمالا از طرف همسر یا نامزدتان مورد غضب قرار میگیرید ولی تصمیم آنی نگیرید – به محافظت و ایمنی در برابر مشکلات اشاره دارد.
 پر: تن پروری – زندگی در ناز و نعمت شما را تن پرور بار آورده است.
 قوری: خادم و خدمتگذار – برای رفع مشکلات و زحمات احتیاج مبرمی به خدمتکار دارید – حادثه ای شگفت آور – زندگی خانوادگی خوشحال و خوشبخت
 هدهد: خیر – خوشی و رفاه – بزرگی و مقام – پیروزی
 سپر: پناه دهنده از امور ناپسند – محافظت شده از جائی.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تمامی حقوق برای فالوده محفوظ است. © 2024 | توسعه و پشتیبانی توسط رویال کد