فال چای – 25 مهر

🍵 متولدین فروردین 🍃
 نامه: خبرهای خوش که مدتها انتظارش را می کشید به شما خواهد رسید.
 کت: گرمی – عشق و محبت
 اتاق: نشانه رحم و شفقت و مهربانی میباشد حتما غافل نشوید.
 انگشتری: از صاحب مهر و نقش و نشان به شما ثروتی خواهد رسید.
 هواپیما: مسافرت طولانی و دلپذیری خواهید داشت – نشانگر راه سریعی است به هدف – سفری ناگهانی – رو به راه شدن کارها – راه دور – خبر از مسافر
 
 
🍵 متولدین اردیبهشت 🍃

 گردن بند: عشق و نامزدی و شروع آن – خبرهای خوش
 پنجره باز: یك گرفتاری، اما با عاقبت خوش
 نعل: نشانگر محاصره دوستان به ظاهر دوست می باشد، راه نجات برایتان باز است – گاهی به معنی سفر است
 انار: اگر مرد مجرد هستید، صاحب زنی خوش سیما خواهید شد، در غیر اینصورت فرزندی خوش چهره در طالع شماست.
 شانه: دوستان ناباب و به ظاهر فریبنده – آنهائی که گمراه می کنند، از ایشان دوری کنید.

 
 
🍵متولدین خرداد 🍃
 

 پرده: کنجکاو بودن در زندگی – میخواهید از اسرار دیگران با خبر شوید.
 مثلث متساوی الاضلاع: موفقیت در امور اقتصادی – ارث بردن
 سر انسان با دو دست دراز: جسارت – باهوشی – دارای مقام ارجمند
 صدف: دیدار با دوستان دور دست – شرکت در جشن عروسی – شادی زیاد
 کفتار: نشانگر پلیدی و ناپاکی، فریب و نیرنگ است – دزدی و چپاول – مواظب اموالتان باشید.

 
 
🍵متولدین تیر 🍃
 
 خط مستقیم کوتاه: زندگی آرام – خوش و متوسط
 تپه های منفرد: گرفتاری های موقت – دوستان ناباب
 تخت: به سفری بزرگ میروید و به جاه و مقام خواهد رسید و بر دشمنان غالب می شوید.
 مار: سمبل دشمنی است – دشمنی زیرک است که از پشت به انسان حمله می کند – امانت – افترا – خدعه – حسادت – ریای زن یا مرد
 ابر: خداوند به شما علم و حکمت عطا می فرماید و مردم از علمتان بهره مند خواهند شد – ممکن است مشکلاتی در کارتان پیش بیاید
 
🍵 متولدین مرداد 🍃

 شتر مرغ: مسافرتی بیاد ماندنی به خارج از کشور در انتظار شماست ،آماده باشید.
 خرگوش: زود رنج – در برابر حادثه سریع خود را میبازید – در واقع شانس خوبی است برای رسیدن به اهداف.
 پارو: زحمت کشیدن و دریافت مزد زحمات
 جام: ریخت و پاش – ریخت و پاش کردن از اموال خود در راه دوستان – جمع شدن دوستان قدیمی
 خط مستقیم کوتاه: زندگی آرام – خوش و متوسط

 
🍵 متولدین شهریور 🍃

 تخم مرغ: در مدت زمان کوتاه صاحب مال و ثروت زیادی خواهید شد – موفقیت و خوشحالی.
 مار: سمبل دشمنی است – دشمنی زیرک است که از پشت به انسان حمله می کند – امانت – افترا – خدعه – حسادت – ریای زن یا مرد
 باز: آسایش – شادی – بشارت دادن – رسیدن به مراد و یافتن مال.
 پیمانه: نظم و نظام در کارها داشتن، راستی و درستی با مردم است. مخصوصا در معامله انصاف را رعایت میکنید.
 گلابی: نجات پیدا کردن از مشکلات مالی – به فکر اندوخته باشید، سهل انگار نباشید.
 
 
 
 
🍵 متولدین مهر 🍃
 میخ: سمبل پایداری و مقاومت – اگر به کار خود واقف هستید آن را رها نکنید – تصمیمی ناعادلانه و یا حقه بازی
 خط منکسر (شکسته): کار های در هم – فقر اقتصادی – بی پولی
 اتاق: نشانه رحم و شفقت و مهربانی میباشد حتما غافل نشوید.
 قفل: موانع – سد – برای رسیدن به مقصود، با سعی و کوشش باید از آنها بگذرید – گرفتاری
 قطار: مسیر زندگی سختی را طی کردن و از اهداف خود بیمناک بودن.
 
🍵 متولدین آبان 🍃
 تپه های منفرد: گرفتاری های موقت – دوستان ناباب
 مستطیل: در فکر خانواده بودن – گرفتاری خانواده – دعوا
 ساعت: نشان قلب است، معنای احساسات و عواطف انسانی را میدهد.
 سر انسان با دو دست دراز: جسارت – باهوشی – دارای مقام ارجمند
 تاج: یک میراث و یا موفقیتی بزرگ است – در یک دعوا فاتح شدن
 
🍵 متولدین آذر 🍃
 چراغ: کدبانوی منزل است – زندگی خوش و راحتی داشتن – آسایش.
 مربع: میراث و سود را توضیح می دهد – خانه تازه – سعادت – بشارت و شادی – شور عشق
 ستاره: مقام و منزلت – با علما و دانشمندان ملاقات میکنید. بردن در یک مسابقه – درخشش در جمع دوستان – دوست داشتنی بودن – به معنی شانس و خوشبختی است – به انتظار طولانی نیز تعبیر می شود.
 هدهد: خیر – خوشی و رفاه – بزرگی و مقام – پیروزی
 اردک: سود فراوان بدست آوردن از راه تلاش و کوشش در مدت زمانی کوتاه.
 
 
 
🍵 متولدین دی 🍃
 پروانه: بیش از حد در خیال و اندیشه بر سر می برید که این باعث ضعف شما خواهد شد – ماجرای عشقی معصوم – شادی های روزانه – بلند پروازی – حساس و ظریف بودن – مهربانی – بوالهوسی
 انگور: بیش از حد انتظار به شما خیر و نعمت میرسد، اصراف نکنید.
 پارو: زحمت کشیدن و دریافت مزد زحمات
 جناغ: رسیدن به آرزوی دیرینه – پیدا کردن دوستان خوب و صمیمی – رسیدن به معشوق.
 بادام: رزق و روزی و نعمت است که با دردسر و دعوا بدست می آید – طالع خوش
 
🍵 متولدین بهمن 🍃
 بسته: رهائی از گرفتاری – نگرانی به مرور زمان بر طرف خواهد شد.
 حلقه هایی كه نقطه هایی در میانشان است: میل به داشتن فرزند تحقق مییابد.
 شاخ: موفقیت مالی – دست پیدا کردن به مال و نعمت فراوان
 جارو: خادم و خدمتکار – مرتفع شدن غم و اندوه – به انتها رسیدن مشقت ها – پشت سر گذاشتن بدی ها
 قلم: رفع نگرانی – بزودی نگرانی و دلهره از سر راه شما برداشته خواهد شد.
 
 
🍵 متولدین اسفند 🍃
 لکه های روشن: روشنی در فکر و عمل – گشایش – نیکبختی
 آفتاب: سمبل دانش، هوشیاری و دلالت بر کامل بودن عقل و هوش میباشد.
 چمدان: به مسافرت و گرفتن تصمیمی مهم اشاره می کند.
 چاقو: طلاق و جدائی – بهم خوردن رابطه عشقی یا زناشوئی – قطع ارتباط – درگیری و دعوا – دعوای غیر منطقی – خشونت
 شلوغی: شرکت در یک اجتماع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تمامی حقوق برای فالوده محفوظ است. © 2024 | توسعه و پشتیبانی توسط رویال کد