فال چای – 25 شهریور

🍵 متولدین فروردین 🍃
 حلقه: خواستگاری – ازدواج – خوشبخت شدن در دوران زندگی و زناشوئی – انجام یك معامله – خواستگاری و نامزدی
 چنگال: در کسب معاش موفق و نیرومند هستید و بر دشمنان غلبه می کنید مخصوصا بر دوستان ناباب.
 بسته: رهائی از گرفتاری – نگرانی به مرور زمان بر طرف خواهد شد.
 تیر و کمان: تعهدی میکنید تا مردم را به آن وسیله از واقعیت دور کنید!
 شلوار: آبرو و حیثیت – سعی کنید خود را حفظ کنید در غیر این صورت مشکلات شما دوچندان می شود.
 
 
🍵 متولدین اردیبهشت 🍃

 پنجره باز: یك گرفتاری، اما با عاقبت خوش
 جاده: به اهداف و مقاصدتان میرسید و حاجت تان بر آورده خواهد شد.
 آفتاب: سمبل دانش، هوشیاری و دلالت بر کامل بودن عقل و هوش میباشد.
 خورشید: روشنی عقل و هوش و دانش است – به استعداد فوق العاده ای میرسید – برکتی بزرگ – حمایت والدین
 موش: ریا کار و زیان بار، با متانت و صبر از شرش خلاص شوید. دشمنی و خیانت – حرفهای زنانه – غیبت – میهمانی های زنانه

 
 
🍵متولدین خرداد 🍃
 

 مار: سمبل دشمنی است – دشمنی زیرک است که از پشت به انسان حمله می کند – امانت – افترا – خدعه – حسادت – ریای زن یا مرد
 آب: سرچشمه روشنی و آبادانی است و گشایش و توانائی در مشکلات.
 کلید: حل مشکلات – پیروزی بر دشمن قوی و نیرومند – موفقیت همه جانبه- گشایش بخت – راه حلی برای مشکلات
 خانه: ایجاد یک زندگی و رو به راه بودن کارها – ازدواجی خوشحال کننده – زندگی خانوادگی خوش – تندرستی – سعادت
 نان: سمبل سرور و خوشحالی است – برکت – در حد توانائی انفاق کنید مالتان برکت پیدا میکند.

 
 
🍵متولدین تیر 🍃
 
 سپر: پناه دهنده از امور ناپسند – محافظت شده از جائی.
 گل: شادی بزرگ – دوستی واقعی – جوان حساس و خجالتی – خوشحالی بزرگ – دوستان شفیق – دختر یا پسر مطلوب
درخت کاج: موفقیتی مربوط به هنرهای زیبا
 اسب: نشانگر یک آرزو می باشد، به خصوص به مژده ای در مورد عشق اشاره می کند (فردی وارد زندگیتان می شود) – تغییرات در وضع زندگی
 مورچه: نشانگر داشتن پشتکار و دوراندیشی – با حوصله به کارتان ادامه بدهید موفق میشوید – باغیرت بودن – دریافت مزد زحمات
 
🍵 متولدین مرداد 🍃

 زن: رسیدن به کسی که دلتنگ او هستید – شادی
 شهاب: خبرهای غیر منتظره – امیدواری
 پول: نشانه آنست که وقت و انرژی خود را از دست میدهید و از چیزی رنج می برد – مراقب امور مالی خود باشید
 چتر نجات: برای موفقیت خود مجبورید از خطر بگریزید و مصون بمانید.
 نامه: خبرهای خوش که مدتها انتظارش را می کشید به شما خواهد رسید.

 
🍵 متولدین شهریور 🍃

 باز: آسایش – شادی – بشارت دادن – رسیدن به مراد و یافتن مال.
 انسان در حال دعا کردن: دعای خیر والدین یا عزیزی – بر آورده شدن حاجت
 بالن: توطئه از جانب افرادی – عشق نامناسب
 جاده: به اهداف و مقاصدتان میرسید و حاجت تان بر آورده خواهد شد.
 دست در دست بودن دو مرد: رسیدن به سازگاری – توافق
 
 
 
 
🍵 متولدین مهر 🍃
 چراغ: کدبانوی منزل است – زندگی خوش و راحتی داشتن – آسایش.
 چاقو: طلاق و جدائی – بهم خوردن رابطه عشقی یا زناشوئی – قطع ارتباط – درگیری و دعوا – دعوای غیر منطقی – خشونت
 زن: رسیدن به کسی که دلتنگ او هستید – شادی
 جاده: به اهداف و مقاصدتان میرسید و حاجت تان بر آورده خواهد شد.
 بار و اندوخته: پس انداز
 
🍵 متولدین آبان 🍃
 بادام: رزق و روزی و نعمت است که با دردسر و دعوا بدست می آید – طالع خوش
 لوبیا: صاحب فرزندان زیادی می شوید و هرکدام به عزت و شهرت می رسند.
 باد برن: دعوا از سر حسادت – اختلاف همسایگی
 صخره: خیر و روزی – مسئله بزرگ قابل حل
 چادر: حجاب و پوشش است – جای امن و امان مخصوصا برای مسافرت دسته جمعی.
 
🍵 متولدین آذر 🍃
 پلنگ: دشمن قوی و تواناست، خیال دارد ضربه ناگهانی بزند.
 خرچنگ: بد اخلاقی – کینه توزی – فرومایگی – احتیاط را از دست ندهید.
 انجیر: نشانه غم و غصه ای میباشد که طولانی نخواهد بود.
 گندم: روزی حلال و سخاوتمندانه، که با رنج و زحمت بدست آمده است.
 تیر و کمان: تعهدی میکنید تا مردم را به آن وسیله از واقعیت دور کنید!
 
 
 
🍵 متولدین دی 🍃
 خط مشخص و واضح: موفقیت آمیز بودن موضوع و پروژه
 دست در دست بودن دو مرد: رسیدن به سازگاری – توافق
 دامن: رنج و اندوه در برابر عشق – ناامیدی – در مقابل عشق پایداری به خرج بدهید تا موفق شوید.
 بادام: رزق و روزی و نعمت است که با دردسر و دعوا بدست می آید – طالع خوش
 صخره: خیر و روزی – مسئله بزرگ قابل حل
 
🍵 متولدین بهمن 🍃
 پر: تن پروری – زندگی در ناز و نعمت شما را تن پرور بار آورده است.
 سه پایه: حیله و نیرنگ – دسیسه – توسل به زور
 پرستو: خبر خوب – تحول – جهشی که باید در آن محتاط بود.
 تخم مرغ بزرگ: بخت و اقبال بزرگ
 صخره: خیر و روزی – مسئله بزرگ قابل حل
 
 
🍵 متولدین اسفند 🍃
 حلقه گل: غصه ای که تمام می شود – رهایی از غصه ها
 ابرو: نیت پاک، آراستگی و دینداری در شما به حد کمال میباشد.
 قطار: مسیر زندگی سختی را طی کردن و از اهداف خود بیمناک بودن.
 دیگ: صاحب خانه – کدبانوی خانه – خدمتگذار به افراد نیازمند و تهیدست.
 قایق: بالا رفتن از ناهمواری ها و رسیدن به معشوق – عشق و دوستی.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تمامی حقوق برای فالوده محفوظ است. © 2024 | توسعه و پشتیبانی توسط رویال کد