فال چای – 24 شهریور

🍵 متولدین فروردین 🍃
 چوب: نفاق و دوروئی است، مراقب باشید
 ابرو: نیت پاک، آراستگی و دینداری در شما به حد کمال میباشد.
 درخت کاج: موفقیتی مربوط به هنرهای زیبا
 نهنگ: خیر و روزی – مسئله بزرگ قابل حل
 دست در دست بودن یک زن و مرد: ازدواج – مشارکت
 
 
🍵 متولدین اردیبهشت 🍃

 اژدها: با بزرگان و صاحب منصبان و یا با افراد صاحب جاه و مقام ارتباط حاصل میکنید – دشمنی – خشم – کینه قدیمی – احتیاط – هشدار
 قو: سمبل وقار، دوستی، ایمان، – به یک زندگی آرام و بی دغدغه رسیدن – ازدواج با عشق – متانت در رفتار
 خط کج: دوستی های ساختگی و ظاهری – دو رویی – فریب
 قفل و کلید: پیدایش راه حل – ازدواج
 چراغ: کدبانوی منزل است – زندگی خوش و راحتی داشتن – آسایش.

 
 
🍵متولدین خرداد 🍃
 

* میمون: زیرکی – موزیگری – شیطنت – جستن از خطر
* آتش بازی: مشاجره، مشكلات شخصی ناگوار
* جارو: خادم و خدمتکار – مرتفع شدن غم و اندوه – به انتها رسیدن مشقت ها – پشت سر گذاشتن بدی ها
* اسب: نشانگر یک آرزو می باشد، به خصوص به مژده ای در مورد عشق اشاره می کند (فردی وارد زندگیتان می شود) – تغییرات در وضع زندگی
* مورچه: نشانگر داشتن پشتکار و دوراندیشی – با حوصله به کارتان ادامه بدهید موفق میشوید – باغیرت بودن – دریافت مزد زحمات

 
 
🍵متولدین تیر 🍃
 
 سوزن: دوست و غمخوار – حاجت تان بر آورده خواهد شد و به مراد خواهید رسید.
 چراغ: کدبانوی منزل است – زندگی خوش و راحتی داشتن – آسایش.
 پل: عبور از یک دوره زندگی به دوره ای دیگر – موفقیت در زندگی – رفع غم و غصه ها – حل مسئله ای طولانی.
 زنبور: شخص مزاحم – از آدم پست و فرومایه آزار دیدن.
 قرص: شفا – بهبودی – بزودی از بیماری و مسمومیت شفا پیدا خواهید کرد – برطرف شدن مشکل
 
🍵 متولدین مرداد 🍃

 چتر نجات: برای موفقیت خود مجبورید از خطر بگریزید و مصون بمانید.
 خط منکسر (شکسته): کار های در هم – فقر اقتصادی – بی پولی
 خیمه: تامین مالی – افزایش مال و نعمت – نگران آینده نباشید.
 شهاب: خبرهای غیر منتظره – امیدواری
 زنگوله: بگو مگو – دعوا و مرافعه – بگو مگو با اقوام و خویشان، صبور باشید.

 
🍵 متولدین شهریور 🍃

 هواپیما: مسافرت طولانی و دلپذیری خواهید داشت – نشانگر راه سریعی است به هدف – سفری ناگهانی – رو به راه شدن کارها – راه دور – خبر از مسافر
 پروانه: بیش از حد در خیال و اندیشه بر سر می برید که این باعث ضعف شما خواهد شد – ماجرای عشقی معصوم – شادی های روزانه – بلند پروازی – حساس و ظریف بودن – مهربانی – بوالهوسی
 چشم: بینائی – چشمانی هستند که از اطراف مواظب اعمال و رفتار شما می باشند – حسادت و چشم خوردن
 پارو: زحمت کشیدن و دریافت مزد زحمات
 قلب: روابط عاطفی
 
 
 
 
🍵 متولدین مهر 🍃
 تخم مرغ شکسته: یاس و نا امیدی موقت – از بین رفتن بخت و اقبال
 سه پایه: حیله و نیرنگ – دسیسه – توسل به زور
 قلب: روابط عاطفی
 شتر: ثروت ماندگار – خیر و برکت – روزی فراوان
 V (انگلیسی): پیروزی و موفقیت
 
🍵 متولدین آبان 🍃
 شلوغی: شرکت در یک اجتماع
 کرم: گرفتاری های کوتاه و کوچک، سعی کنید از شرش خلاص شوید.
 تخم مرغ: در مدت زمان کوتاه صاحب مال و ثروت زیادی خواهید شد – موفقیت و خوشحالی.
 حصار: در بند قرار گرفتن – جای امن – چند صباحی احتیاط کنید.
 حلقه گل: غصه ای که تمام می شود – رهایی از غصه ها
 
🍵 متولدین آذر 🍃
 لب: نشانگر قرابت و خویشی است – از زخم زبان ها نهراسید – احترام و عزت پیدا می کنید.
 راه: به مسافرت و اعمال خوب در دراز مدت تعبیر می شود.
 خرگوش: زود رنج – در برابر حادثه سریع خود را میبازید – در واقع شانس خوبی است برای رسیدن به اهداف.
 چاقو: طلاق و جدائی – بهم خوردن رابطه عشقی یا زناشوئی – قطع ارتباط – درگیری و دعوا – دعوای غیر منطقی – خشونت
 شلوار: آبرو و حیثیت – سعی کنید خود را حفظ کنید در غیر این صورت مشکلات شما دوچندان می شود.
 
 
 
🍵 متولدین دی 🍃
 ببر: دشمن دلیر و بی باک، اما بزرگوار نیز هست.
 مربع: میراث و سود را توضیح می دهد – خانه تازه – سعادت – بشارت و شادی – شور عشق
 گندم: روزی حلال و سخاوتمندانه، که با رنج و زحمت بدست آمده است.
 دست در دست بودن یک زن و مرد: ازدواج – مشارکت
 دانه تسبیح: عشق – صاحب بچه شدن – ظرافت
 
🍵 متولدین بهمن 🍃
 شاخ: موفقیت مالی – دست پیدا کردن به مال و نعمت فراوان
 خرگوش: زود رنج – در برابر حادثه سریع خود را میبازید – در واقع شانس خوبی است برای رسیدن به اهداف.
 نیزه: به مسافرت کوتاهی خواهید پرداخت – مسافرت دریائی.
 انگشتری: از صاحب مهر و نقش و نشان به شما ثروتی خواهد رسید.
 خروس: نشانگر شهوت و غرور است – نوید و مژده – کاری خیر
 
 
🍵 متولدین اسفند 🍃
* خط مستقیم کوتاه: زندگی آرام – خوش و متوسط
* ببر: دشمن دلیر و بی باک، اما بزرگوار نیز هست.
* چرخ: چرخ به هر شکل و صورتی نشانگر اصل اساسی حیات یعنی تحرک است، مطیع سرنوشت باشید.
* کاسه: رزق و روزی – وضعی مالی رو به بهبود
* چنگال: در کسب معاش موفق و نیرومند هستید و بر دشمنان غلبه می کنید مخصوصا بر دوستان ناباب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تمامی حقوق برای فالوده محفوظ است. © 2024 | توسعه و پشتیبانی توسط رویال کد