فال چای – 23 مهر

🍵 متولدین فروردین 🍃
 چنگال: در کسب معاش موفق و نیرومند هستید و بر دشمنان غلبه می کنید مخصوصا بر دوستان ناباب.
 چادر: حجاب و پوشش است – جای امن و امان مخصوصا برای مسافرت دسته جمعی.
 بیل: بر اثر پشتکار موفقیت نصیب شما خواهد شد، کوشش کنید.
 دهان: سخنان نیکو و سودمند شنیدن – دلالت بر خوشی زندگی است – گفتگو – بازگو شدن ناگفته ها
 کفش: برای مرد: زن کدبانو و زیبائی میگیرید – برای زن: قوت و نیرومندی می باشد، ارثیه – مهمانی – دریافت خبرهای تعجب انگیز – مهمان ناخوانده – خواستگار
 
 
🍵 متولدین اردیبهشت 🍃

 نهنگ: خیر و روزی – مسئله بزرگ قابل حل
 گل: شادی بزرگ – دوستی واقعی – جوان حساس و خجالتی – خوشحالی بزرگ – دوستان شفیق – دختر یا پسر مطلوب
 چشم: بینائی – چشمانی هستند که از اطراف مواظب اعمال و رفتار شما می باشند – حسادت و چشم خوردن
 قلب: روابط عاطفی
 ظرف غذا: روزی و برکت – مهمانی

 
 
🍵متولدین خرداد 🍃
 

 زنبور: شخص مزاحم – از آدم پست و فرومایه آزار دیدن.
 سد: موانع و دفاع در برابر هیجانات و مشکلات به وجود آمده
 بطری: به فکر سلامتی خود باشید – جرو بحث نکنید.
 آفتاب: سمبل دانش، هوشیاری و دلالت بر کامل بودن عقل و هوش میباشد.
 خنجر: گرفتاری – کسالت – از دوستان ناباب بپرهیزید.

 
 
🍵متولدین تیر 🍃
 
 دود: گرفتاری – مشکلات – سختی
 آفتابه: راستی و استواری و پایداری و عمر طولانی کردن و یا خدمتگزاری گروهی را کردن.
 چنگال: در کسب معاش موفق و نیرومند هستید و بر دشمنان غلبه می کنید مخصوصا بر دوستان ناباب.
 پل: عبور از یک دوره زندگی به دوره ای دیگر – موفقیت در زندگی – رفع غم و غصه ها – حل مسئله ای طولانی.
 مرغابی: دعوت به مهمانی و جشن – سمبل پاکی – عشق و سعادت زناشوئی – به مجلس باشکوهی دعوت خواهید شد.
 
🍵 متولدین مرداد 🍃

 مثلث متساوی الاضلاع: موفقیت در امور اقتصادی – ارث بردن
 بسته: رهائی از گرفتاری – نگرانی به مرور زمان بر طرف خواهد شد.
 انسان در حال دعا کردن: دعای خیر والدین یا عزیزی – بر آورده شدن حاجت
 ساعت: نشان قلب است، معنای احساسات و عواطف انسانی را میدهد.
 کاسه: رزق و روزی – وضعی مالی رو به بهبود

 
🍵 متولدین شهریور 🍃

 انسان در حال دعا کردن: دعای خیر والدین یا عزیزی – بر آورده شدن حاجت
 تیر و کمان: تعهدی میکنید تا مردم را به آن وسیله از واقعیت دور کنید!
 حلقه گل: غصه ای که تمام می شود – رهایی از غصه ها
 خط مستقیم بلند: زندگی طولانی گاهی با برخی مشکلات – مسافرت های سودمند
 گل: شادی بزرگ – دوستی واقعی – جوان حساس و خجالتی – خوشحالی بزرگ – دوستان شفیق – دختر یا پسر مطلوب
 
 
 
 
🍵 متولدین مهر 🍃
 هیزم: سخن چینی و بد عملی، توام با جنگ و دعوا ولی زیانی نمی بینید.
 سر انسان با دو دست دراز: جسارت – باهوشی – دارای مقام ارجمند
 ابرو: نیت پاک، آراستگی و دینداری در شما به حد کمال میباشد.
 دست های دراز: حماقت – اشتباه – بی اعتقادی
 پارو: زحمت کشیدن و دریافت مزد زحمات
 
🍵 متولدین آبان 🍃
 مثلث متساوی الاضلاع: موفقیت در امور اقتصادی – ارث بردن
 ماه: عشق و نامزدی – ازدواج – با همسری خوش سیما و صاحب مقام، ازدواج میکنید – گاهی ناراحتی روحی و روانی
 چتر نجات: برای موفقیت خود مجبورید از خطر بگریزید و مصون بمانید.
 خط کج: دوستی های ساختگی و ظاهری – دو رویی – فریب
 ابر: خداوند به شما علم و حکمت عطا می فرماید و مردم از علمتان بهره مند خواهند شد – ممکن است مشکلاتی در کارتان پیش بیاید
 
🍵 متولدین آذر 🍃
 قطار: مسیر زندگی سختی را طی کردن و از اهداف خود بیمناک بودن.
 میمون: زیرکی – موزیگری – شیطنت – جستن از خطر
 لکه های روشن: روشنی در فکر و عمل – گشایش – نیکبختی
 تخت خواب: ازدواج – گاهی مواقع کسالت – به سفر بزرگی می روید و به جاه و مقامی خواهید رسید و بر دشمنان غالب می شوید.
 دست: دوستی و مهربانی، آن را با مهربانی بپذیرید – توانمندی در عمل – قدرت
 
 
 
🍵 متولدین دی 🍃
 دست در دست بودن یک زن و مرد: ازدواج – مشارکت
 قطار: مسیر زندگی سختی را طی کردن و از اهداف خود بیمناک بودن.
 بار و اندوخته: پس انداز
 مسواک: مال خود را در راه خویشان و بستگان، بخشش و احسان می کنید.
 آفتابه: راستی و استواری و پایداری و عمر طولانی کردن و یا خدمتگزاری گروهی را کردن.
 
🍵 متولدین بهمن 🍃
 آسیاب: نشانگر جنگ و دعوا و دشمنی میباشد – با کسی به نزاع بر خواهید خواست.
 شلوار: آبرو و حیثیت – سعی کنید خود را حفظ کنید در غیر این صورت مشکلات شما دوچندان می شود.
 حلقه: خواستگاری – ازدواج – خوشبخت شدن در دوران زندگی و زناشوئی – انجام یك معامله – خواستگاری و نامزدی
 فشنگ: مواظب اعمال و رفتار خود باشید – یکدندگی نکنید – صبور باشید.
 سوسمار: دشمن نادان – قبل از اینکه خطری برایتان ایجاد کند دوری کنید.
 
 
🍵 متولدین اسفند 🍃
 دست: دوستی و مهربانی، آن را با مهربانی بپذیرید – توانمندی در عمل – قدرت
 باز: آسایش – شادی – بشارت دادن – رسیدن به مراد و یافتن مال.
 ظرف غذا: روزی و برکت – مهمانی
 ترازو: نشانه عدل و انصاف است – از عدل و درستی حکم میکند – رفتن به دادگاه و حل مسئله ای از راه عادلانه
 خط مستقیم کوتاه: زندگی آرام – خوش و متوسط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تمامی حقوق برای فالوده محفوظ است. © 2024 | توسعه و پشتیبانی توسط رویال کد