فال چای – 23 شهریور

🍵 متولدین فروردین 🍃
ابرو: نیت پاک، آراستگی و دینداری در شما به حد کمال میباشد.
 خنجر: گرفتاری – کسالت – از دوستان ناباب بپرهیزید.
 عینک: افراد عاقل و روشن – روشن بینی و قضاوت صحیح و درست.
 انگشتری: از صاحب مهر و نقش و نشان به شما ثروتی خواهد رسید.
 دست در دست بودن یک زن و مرد: ازدواج – مشارکت
 
 
🍵 متولدین اردیبهشت 🍃

 دست: دوستی و مهربانی، آن را با مهربانی بپذیرید – توانمندی در عمل – قدرت
 لامپ: به سوی روشنی و خوشبختی گام بر میدارید – در ازدواج خوشبخت خواهید شد.
 شتر: ثروت ماندگار – خیر و برکت – روزی فراوان
 مرغ: به مال و ثروتی دست پیدا میکند ولی مواظب باشید بیهوده آنرا از دست ندهید.
 سپر: پناه دهنده از امور ناپسند – محافظت شده از جائی.

 
 
🍵متولدین خرداد 🍃
 

 ظرف غذا: روزی و برکت – مهمانی
 آتش بازی: مشاجره، مشكلات شخصی ناگوار
 پنجره باز: یك گرفتاری، اما با عاقبت خوش
 جناغ: رسیدن به آرزوی دیرینه – پیدا کردن دوستان خوب و صمیمی – رسیدن به معشوق.
 دانه تسبیح: عشق – صاحب بچه شدن – ظرافت

 
 
🍵متولدین تیر 🍃
 
 ماهی: موفقیت و شانس – گاهی خوشحالی کوتاه مدت – پول – سعادت
 گردن بند پاره: قهر و جدائی – فاصله
 چراغ: کدبانوی منزل است – زندگی خوش و راحتی داشتن – آسایش.
 چاقو: طلاق و جدائی – بهم خوردن رابطه عشقی یا زناشوئی – قطع ارتباط – درگیری و دعوا – دعوای غیر منطقی – خشونت
 آتش افروخته: نشانگر قوت و قدرت است – حاکم و سر پرست.
 
🍵 متولدین مرداد 🍃
 دست در دست بودن یک زن و مرد: ازدواج – مشارکت
 سپر: پناه دهنده از امور ناپسند – محافظت شده از جائی.
 نعل: نشانگر محاصره دوستان به ظاهر دوست می باشد، راه نجات برایتان باز است – گاهی به معنی سفر است
 تاج: یک میراث و یا موفقیتی بزرگ است – در یک دعوا فاتح شدن
 بادام: رزق و روزی و نعمت است که با دردسر و دعوا بدست می آید – طالع خوش

 
🍵 متولدین شهریور 🍃
 ساعت: نشان قلب است، معنای احساسات و عواطف انسانی را میدهد.
 فنجان: در اثر کار و کوشش، نتیجه مطلوب بدست آوردن – هدیه و پاداش گرفتن.
 بار و اندوخته: پس انداز
 خرس: دشمن بدطینت، احمق و تند خو – از این خصلتها دوری کنید – تکیه گاه – یاور- متکی به کسی یا چیزی
 گربه: نیرنگ و فریب از سوی دوستان – برای شما دوستان خوبی نمیباشند – ریاکار و خائن – طنازی – ظرافت در رفتار – جستن با دقت ، یك شخص دمدمی مزاج
 
 
 
 
🍵 متولدین مهر 🍃
 پنجه: خطر در کمین است، با دشمنان مدارا کنید و خود را به خطر نیاندازید
 انگور: بیش از حد انتظار به شما خیر و نعمت میرسد، اصراف نکنید.
 قوری: خادم و خدمتگذار – برای رفع مشکلات و زحمات احتیاج مبرمی به خدمتکار دارید – حادثه ای شگفت آور – زندگی خانوادگی خوشحال و خوشبخت
 توپ: با ورزش کردن می توانید از بیماری خلاصی یابید – به زندگی بدون ثبات اشاره می کند – به معنی تغییرات مداوم است.
قیچی: جدائی و دوری – بین اقوام و خویشاوندان جدائی انداختن و درواقع اختلاف خانوادگی – به جدایی از معشوق و درگیری با دوستان اشاره دارد.
 
🍵 متولدین آبان 🍃
 فندق: بدست آوردن ثروت و مال از فرد بخیل.
 چمدان: به مسافرت و گرفتن تصمیمی مهم اشاره می کند.
 باد برن: دعوا از سر حسادت – اختلاف همسایگی
 چادر: حجاب و پوشش است – جای امن و امان مخصوصا برای مسافرت دسته جمعی.
 درخت: فراوانی – پیروزی در بازی – گشاده دستی – شانس در بخت آزمایی
 
🍵 متولدین آذر 🍃
 مار: سمبل دشمنی است – دشمنی زیرک است که از پشت به انسان حمله می کند – امانت – افترا – خدعه – حسادت – ریای زن یا مرد
 فندق: بدست آوردن ثروت و مال از فرد بخیل.
 بینی: قدرت تشخیص – حس فعال
 آهو: همسر با وفا – در سنت عبری و عربی سمبل بی گناهی – زیبایی و کمروئی – در طالع خود همسری باوفا و محبوب دارید که همیشه نگران شماست.
 کاسه: رزق و روزی – وضعی مالی رو به بهبود
 
 
 
🍵 متولدین دی 🍃
 کرم: گرفتاری های کوتاه و کوچک، سعی کنید از شرش خلاص شوید.
 دست در دست بودن دو مرد: رسیدن به سازگاری – توافق
 خط کج: دوستی های ساختگی و ظاهری – دو رویی – فریب
 پلنگ: دشمن قوی و تواناست، خیال دارد ضربه ناگهانی بزند.
 اردک: سود فراوان بدست آوردن از راه تلاش و کوشش در مدت زمانی کوتاه.
 
🍵 متولدین بهمن 🍃
 فرم تخم مرغی: بدست آوردن ثروت بسیار بزودی
 دست در دست بودن دو مرد: رسیدن به سازگاری – توافق
 قو: سمبل وقار، دوستی، ایمان، – به یک زندگی آرام و بی دغدغه رسیدن – ازدواج با عشق – متانت در رفتار
 زنبور عسل: مال و نعمت – خیر و برکت – ارث و میراث از راه صحیح.
 جناغ: رسیدن به آرزوی دیرینه – پیدا کردن دوستان خوب و صمیمی – رسیدن به معشوق.
 
 
🍵 متولدین اسفند 🍃
 خط منحنی: دوستان نامناسب – خیانت – دسیسه
 شلوغی: شرکت در یک اجتماع
 دیگ: صاحب خانه – کدبانوی خانه – خدمتگذار به افراد نیازمند و تهیدست.
 مرغ: به مال و ثروتی دست پیدا میکند ولی مواظب باشید بیهوده آنرا از دست ندهید.
 سیب: صاحب فرزند شدن – خیر و خوشی – خبر خوش – برکت – کامل و خوب بودن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تمامی حقوق برای فالوده محفوظ است. © 2024 | توسعه و پشتیبانی توسط رویال کد