فال چای – 22 شهریور

🍵 متولدین فروردین 🍃
 بار و اندوخته: پس انداز
 نعل: نشانگر محاصره دوستان به ظاهر دوست می باشد، راه نجات برایتان باز است – گاهی به معنی سفر است
 مسواک: مال خود را در راه خویشان و بستگان، بخشش و احسان می کنید.
 خط منکسر (شکسته): کار های در هم – فقر اقتصادی – بی پولی
 ابر: خداوند به شما علم و حکمت عطا می فرماید و مردم از علمتان بهره مند خواهند شد – ممکن است مشکلاتی در کارتان پیش بیاید
 
 
🍵 متولدین اردیبهشت 🍃

 دست در دست بودن دو مرد: رسیدن به سازگاری – توافق
 ابر: خداوند به شما علم و حکمت عطا می فرماید و مردم از علمتان بهره مند خواهند شد – ممکن است مشکلاتی در کارتان پیش بیاید
 درخت کاج: موفقیتی مربوط به هنرهای زیبا
 دستبند: برای زنان دلیل بر شوهر و برای مردان دلیل بر سختی و تنگدستی است.
 لب: نشانگر قرابت و خویشی است – از زخم زبان ها نهراسید – احترام و عزت پیدا می کنید.

 
 
🍵متولدین خرداد 🍃
 

 اتومبیل: دلیل بر آن باشد که سفری دور و دراز در پیش دارید.
 مرغ: به مال و ثروتی دست پیدا میکند ولی مواظب باشید بیهوده آنرا از دست ندهید.
 دامن: رنج و اندوه در برابر عشق – ناامیدی – در مقابل عشق پایداری به خرج بدهید تا موفق شوید.
 پرنده: خبر خوش – ملاقاتهای سودمند و شادی بخش – ارمقان خوبی در راه دارید – خبر دهنده بخت و اقبال است.
 مستطیل: در فکر خانواده بودن – گرفتاری خانواده – دعوا

 
 
🍵متولدین تیر 🍃
 
 باز: آسایش – شادی – بشارت دادن – رسیدن به مراد و یافتن مال.
 زن: رسیدن به کسی که دلتنگ او هستید – شادی
 خورشید: روشنی عقل و هوش و دانش است – به استعداد فوق العاده ای میرسید – برکتی بزرگ – حمایت والدین
 کوه: از بین رفتن موانع سخت و یا تحقق یافتن آرزوها
 قلم: رفع نگرانی – بزودی نگرانی و دلهره از سر راه شما برداشته خواهد شد.
 
🍵 متولدین مرداد 🍃
 پارو: زحمت کشیدن و دریافت مزد زحمات
 خط منکسر (شکسته): کار های در هم – فقر اقتصادی – بی پولی
 مار: سمبل دشمنی است – دشمنی زیرک است که از پشت به انسان حمله می کند – امانت – افترا – خدعه – حسادت – ریای زن یا مرد
 دهان: سخنان نیکو و سودمند شنیدن – دلالت بر خوشی زندگی است – گفتگو – بازگو شدن ناگفته ها
 حلقه: خواستگاری – ازدواج – خوشبخت شدن در دوران زندگی و زناشوئی – انجام یك معامله – خواستگاری و نامزدی

 
🍵 متولدین شهریور 🍃
 پر: تن پروری – زندگی در ناز و نعمت شما را تن پرور بار آورده است.
 فشنگ: مواظب اعمال و رفتار خود باشید – یکدندگی نکنید – صبور باشید.
 سپر: پناه دهنده از امور ناپسند – محافظت شده از جائی.
 مهر و سجاده: دعا – نذر – نیت خیر
 پول: نشانه آنست که وقت و انرژی خود را از دست میدهید و از چیزی رنج می برد – مراقب امور مالی خود باشید
 
 
 
 
🍵 متولدین مهر 🍃
 چغندر: دچار یک گرفتاری می شوید ولی زود بر طرف خواهد شد.
 اره: نشانگر ترک معاشرت با اقوام نزدیک و کناره گیری از آنها وجود دارد.
 آدم: ملاقات کننده ای خواهیدداشت – گاهی ممکن است همراه با اختلاف با اطرافیان باشد.
 گاو: فراوانی محصولات – نعمت فراوان بدست آوردن
 کوزه: به وصال رسیدن – همبستر شدن – نزدیکی.
 
🍵 متولدین آبان 🍃
 لب: نشانگر قرابت و خویشی است – از زخم زبان ها نهراسید – احترام و عزت پیدا می کنید.
 پنجه: خطر در کمین است، با دشمنان مدارا کنید و خود را به خطر نیاندازید
 مرغابی: دعوت به مهمانی و جشن – سمبل پاکی – عشق و سعادت زناشوئی – به مجلس باشکوهی دعوت خواهید شد.
 ماه: عشق و نامزدی – ازدواج – با همسری خوش سیما و صاحب مقام، ازدواج میکنید – گاهی ناراحتی روحی و روانی
 شمشیر: مبارزه با دشمن – سعی کنید مدارا کنید و خود را به خطر نیاندازید.
 
🍵 متولدین آذر 🍃
 پرستو: خبر خوب – تحول – جهشی که باید در آن محتاط بود.
 آسیاب: نشانگر جنگ و دعوا و دشمنی میباشد – با کسی به نزاع بر خواهید خواست.
 مسواک: مال خود را در راه خویشان و بستگان، بخشش و احسان می کنید.
 آدم: ملاقات کننده ای خواهیدداشت – گاهی ممکن است همراه با اختلاف با اطرافیان باشد.
 دو انسان چهره به چهره: گفتگو و سازگاری در پیش دارید
 
 
 
🍵 متولدین دی 🍃
 سوسمار: دشمن نادان – قبل از اینکه خطری برایتان ایجاد کند دوری کنید.
 ظرف غذا: روزی و برکت – مهمانی
 سد: موانع و دفاع در برابر هیجانات و مشکلات به وجود آمده
 پاکت: دریافت خبری شاد – از راه دور خبر مسترت بخشی خواهید شنید.
 لامپ: به سوی روشنی و خوشبختی گام بر میدارید – در ازدواج خوشبخت خواهید شد.
 
🍵 متولدین بهمن 🍃
 پارو: زحمت کشیدن و دریافت مزد زحمات
 اتومبیل: دلیل بر آن باشد که سفری دور و دراز در پیش دارید.
 حوض: علم و دانش، از علم و دانش زیاد بهره مند شدن – علم تان افزونی می یابد.
 قرص: شفا – بهبودی – بزودی از بیماری و مسمومیت شفا پیدا خواهید کرد – برطرف شدن مشکل
 پرده: کنجکاو بودن در زندگی – میخواهید از اسرار دیگران با خبر شوید.
 
 
🍵 متولدین اسفند 🍃
 مربع: میراث و سود را توضیح می دهد – خانه تازه – سعادت – بشارت و شادی – شور عشق
 حلقه: خواستگاری – ازدواج – خوشبخت شدن در دوران زندگی و زناشوئی – انجام یك معامله – خواستگاری و نامزدی
 پارو: زحمت کشیدن و دریافت مزد زحمات
 شاخ: موفقیت مالی – دست پیدا کردن به مال و نعمت فراوان
 باد برن: دعوا از سر حسادت – اختلاف همسایگی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تمامی حقوق برای فالوده محفوظ است. © 2024 | توسعه و پشتیبانی توسط رویال کد