فال چای – 21 مهر

🍵 متولدین فروردین 🍃
 سیب: صاحب فرزند شدن – خیر و خوشی – خبر خوش – برکت – کامل و خوب بودن
 باز: آسایش – شادی – بشارت دادن – رسیدن به مراد و یافتن مال.
 آفتابه: راستی و استواری و پایداری و عمر طولانی کردن و یا خدمتگزاری گروهی را کردن.
 فرم تخم مرغی: بدست آوردن ثروت بسیار بزودی
 مرغ: به مال و ثروتی دست پیدا میکند ولی مواظب باشید بیهوده آنرا از دست ندهید.
 
 
🍵 متولدین اردیبهشت 🍃

 بیل: بر اثر پشتکار موفقیت نصیب شما خواهد شد، کوشش کنید.
 تاج: یک میراث و یا موفقیتی بزرگ است – در یک دعوا فاتح شدن
 قیچی: جدائی و دوری – بین اقوام و خویشاوندان جدائی انداختن و درواقع اختلاف خانوادگی – به جدایی از معشوق و درگیری با دوستان اشاره دارد.
 حلقه گل: غصه ای که تمام می شود – رهایی از غصه ها
 ستاره: مقام و منزلت – با علما و دانشمندان ملاقات میکنید. بردن در یک مسابقه – درخشش در جمع دوستان – دوست داشتنی بودن – به معنی شانس و خوشبختی است – به انتظار طولانی نیز تعبیر می شود.

 
 
🍵متولدین خرداد 🍃
 

 کشتی: بدست آوردن ثروت مشروع – ارث – مسافرت دریا و سفری خوش – خبری خوب – سفری طولانی
 برج: دعوا – ترس – مقاومت – ناامیدی
 قارچ: مسافرت به دیار غربت یا به کشورهای دوردست.
 سوزن: دوست و غمخوار – حاجت تان بر آورده خواهد شد و به مراد خواهید رسید.
 پل: عبور از یک دوره زندگی به دوره ای دیگر – موفقیت در زندگی – رفع غم و غصه ها – حل مسئله ای طولانی.

 
 
🍵متولدین تیر 🍃
 
 انجیر: نشانه غم و غصه ای میباشد که طولانی نخواهد بود.
 پر: تن پروری – زندگی در ناز و نعمت شما را تن پرور بار آورده است.
 پارو: زحمت کشیدن و دریافت مزد زحمات
 تخت خواب: ازدواج – گاهی مواقع کسالت – به سفر بزرگی می روید و به جاه و مقامی خواهید رسید و بر دشمنان غالب می شوید.
 بشکه: دعوت به مهمانی و جشن و سرور – شب نشینی با شکوه – عروسی
 
🍵 متولدین مرداد 🍃

 قارچ: مسافرت به دیار غربت یا به کشورهای دوردست.
 حلقه شکسته: ناامیدی، شکست خوردن یا بهم خوردن نامزدی یا خواستگاری.
 اژدها: با بزرگان و صاحب منصبان و یا با افراد صاحب جاه و مقام ارتباط حاصل میکنید – دشمنی – خشم – کینه قدیمی – احتیاط – هشدار
 قلب: روابط عاطفی
 نخود: نشانگر غم و اندوه است، در اثر مقاومت آن را پشت سر خواهید گذاشت.

 
🍵 متولدین شهریور 🍃

 آتش: از تصمیم گیری عجولانه بپرهیزید، مرور زمان به نفع شما خواهد بود.
 صورت انسان: فال خوب – ازدواج
 اتومبیل: دلیل بر آن باشد که سفری دور و دراز در پیش دارید.
 کوه: از بین رفتن موانع سخت و یا تحقق یافتن آرزوها
 استخوان: نشان موضوعی مالی است که معیشت و زندگی شما از طریق آن می گذرد.
 
 
 
 
🍵 متولدین مهر 🍃
 V (انگلیسی): پیروزی و موفقیت
 برج: دعوا – ترس – مقاومت – ناامیدی
 حلقه شکسته: ناامیدی، شکست خوردن یا بهم خوردن نامزدی یا خواستگاری.
 خط منحنی: دوستان نامناسب – خیانت – دسیسه
 کاسه واژگون: درماندگی – فقر – گرفتاری مالی و به سختی روزی به دست آوردن.
 
🍵 متولدین آبان 🍃
 برج: دعوا – ترس – مقاومت – ناامیدی
 پنجه: خطر در کمین است، با دشمنان مدارا کنید و خود را به خطر نیاندازید
 گربه: نیرنگ و فریب از سوی دوستان – برای شما دوستان خوبی نمیباشند – ریاکار و خائن – طنازی – ظرافت در رفتار – جستن با دقت ، یك شخص دمدمی مزاج
 گل: شادی بزرگ – دوستی واقعی – جوان حساس و خجالتی – خوشحالی بزرگ – دوستان شفیق – دختر یا پسر مطلوب
 چوب: نفاق و دوروئی است، مراقب باشید
 
🍵 متولدین آذر 🍃
 چنگال: در کسب معاش موفق و نیرومند هستید و بر دشمنان غلبه می کنید مخصوصا بر دوستان ناباب.
 هیزم: سخن چینی و بد عملی، توام با جنگ و دعوا ولی زیانی نمی بینید.
 صخره: خیر و روزی – مسئله بزرگ قابل حل
 مربع: میراث و سود را توضیح می دهد – خانه تازه – سعادت – بشارت و شادی – شور عشق
 تخم مرغ بزرگ: بخت و اقبال بزرگ
 
 
 
🍵 متولدین دی 🍃
 ابرو: نیت پاک، آراستگی و دینداری در شما به حد کمال میباشد.
 V (انگلیسی): پیروزی و موفقیت
 ساعت: نشان قلب است، معنای احساسات و عواطف انسانی را میدهد.
 گردن بند: عشق و نامزدی و شروع آن – خبرهای خوش
 پیمانه: نظم و نظام در کارها داشتن، راستی و درستی با مردم است. مخصوصا در معامله انصاف را رعایت میکنید.
 
🍵 متولدین بهمن 🍃
 اتومبیل: دلیل بر آن باشد که سفری دور و دراز در پیش دارید.
 گندم: روزی حلال و سخاوتمندانه، که با رنج و زحمت بدست آمده است.
 زن: رسیدن به کسی که دلتنگ او هستید – شادی
 زنبور عسل: مال و نعمت – خیر و برکت – ارث و میراث از راه صحیح.
 چمدان: به مسافرت و گرفتن تصمیمی مهم اشاره می کند.
 
 
🍵 متولدین اسفند 🍃
 جارو: خادم و خدمتکار – مرتفع شدن غم و اندوه – به انتها رسیدن مشقت ها – پشت سر گذاشتن بدی ها
 کشتی: بدست آوردن ثروت مشروع – ارث – مسافرت دریا و سفری خوش – خبری خوب – سفری طولانی
 خانه: ایجاد یک زندگی و رو به راه بودن کارها – ازدواجی خوشحال کننده – زندگی خانوادگی خوش – تندرستی – سعادت
 مار: سمبل دشمنی است – دشمنی زیرک است که از پشت به انسان حمله می کند – امانت – افترا – خدعه – حسادت – ریای زن یا مرد
 عینک: افراد عاقل و روشن – روشن بینی و قضاوت صحیح و درست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تمامی حقوق برای فالوده محفوظ است. © 2024 | توسعه و پشتیبانی توسط رویال کد