فال چای – 19 مهر

🍵 متولدین فروردین 🍃
 عینک: افراد عاقل و روشن – روشن بینی و قضاوت صحیح و درست.
 دهان: سخنان نیکو و سودمند شنیدن – دلالت بر خوشی زندگی است – گفتگو – بازگو شدن ناگفته ها
 جناغ: رسیدن به آرزوی دیرینه – پیدا کردن دوستان خوب و صمیمی – رسیدن به معشوق.
 خرچنگ: بد اخلاقی – کینه توزی – فرومایگی – احتیاط را از دست ندهید.
 حلقه گل: غصه ای که تمام می شود – رهایی از غصه ها
 
 
🍵 متولدین اردیبهشت 🍃

 صورت انسان: فال خوب – ازدواج
 پر: تن پروری – زندگی در ناز و نعمت شما را تن پرور بار آورده است.
 انسان در حال دعا کردن: دعای خیر والدین یا عزیزی – بر آورده شدن حاجت
 هیزم: سخن چینی و بد عملی، توام با جنگ و دعوا ولی زیانی نمی بینید.
 چوب: نفاق و دوروئی است، مراقب باشید

 
 
🍵متولدین خرداد 🍃
 

 چکش: موفقیت در مشکلات – در مشکلات زندگی پیروز و موفق می شوید نگران نباشید.
 فشنگ: مواظب اعمال و رفتار خود باشید – یکدندگی نکنید – صبور باشید.
 زنگوله: بگو مگو – دعوا و مرافعه – بگو مگو با اقوام و خویشان، صبور باشید.
 صندلی: محبت و دلگرمی – از طرف دوستان به شما محبت میشود و هدیه گرانبهایی دریافت خواهید کرد – بهتر شدن کارها از هر نظر – ارتقا در کار – ریاست
 عقرب: جدائی – هرج و مرج – حسادت – رنج و زحمت و تحمل خسارت.

 
 
🍵متولدین تیر 🍃
 
 باد برن: دعوا از سر حسادت – اختلاف همسایگی
 ساعت: نشان قلب است، معنای احساسات و عواطف انسانی را میدهد.
 دست در دست بودن دو مرد: رسیدن به سازگاری – توافق
 تبر: با مشکلات مقابله کنید تا شکست نخورید.
 حصار: در بند قرار گرفتن – جای امن – چند صباحی احتیاط کنید.
 
🍵 متولدین مرداد 🍃

 تپه های منفرد: گرفتاری های موقت – دوستان ناباب
 سر انسان با دو دست دراز: جسارت – باهوشی – دارای مقام ارجمند
 زنبور عسل: مال و نعمت – خیر و برکت – ارث و میراث از راه صحیح.
 شمشیر: مبارزه با دشمن – سعی کنید مدارا کنید و خود را به خطر نیاندازید.
 آتش افروخته: نشانگر قوت و قدرت است – حاکم و سر پرست.

 
🍵 متولدین شهریور 🍃

 پروانه: بیش از حد در خیال و اندیشه بر سر می برید که این باعث ضعف شما خواهد شد – ماجرای عشقی معصوم – شادی های روزانه – بلند پروازی – حساس و ظریف بودن – مهربانی – بوالهوسی
 خنجر: گرفتاری – کسالت – از دوستان ناباب بپرهیزید.
 مستطیل: در فکر خانواده بودن – گرفتاری خانواده – دعوا
 آهو: همسر با وفا – در سنت عبری و عربی سمبل بی گناهی – زیبایی و کمروئی – در طالع خود همسری باوفا و محبوب دارید که همیشه نگران شماست.
 حصار: در بند قرار گرفتن – جای امن – چند صباحی احتیاط کنید.
 
 
 
 
🍵 متولدین مهر 🍃
 اژدها: با بزرگان و صاحب منصبان و یا با افراد صاحب جاه و مقام ارتباط حاصل میکنید – دشمنی – خشم – کینه قدیمی – احتیاط – هشدار
 قیچی: جدائی و دوری – بین اقوام و خویشاوندان جدائی انداختن و درواقع اختلاف خانوادگی – به جدایی از معشوق و درگیری با دوستان اشاره دارد.
 دست: دوستی و مهربانی، آن را با مهربانی بپذیرید – توانمندی در عمل – قدرت
 آتش افروخته: نشانگر قوت و قدرت است – حاکم و سر پرست.
 خط مشخص و واضح: موفقیت آمیز بودن موضوع و پروژه
 
🍵 متولدین آبان 🍃
 داس: با رنج و زحمت، مالی یا نعمتی را بدست آوردن – درو کردن.
 گردن بند: عشق و نامزدی و شروع آن – خبرهای خوش
 فنجان: در اثر کار و کوشش، نتیجه مطلوب بدست آوردن – هدیه و پاداش گرفتن.
 خرگوش: زود رنج – در برابر حادثه سریع خود را میبازید – در واقع شانس خوبی است برای رسیدن به اهداف.
 جناغ: رسیدن به آرزوی دیرینه – پیدا کردن دوستان خوب و صمیمی – رسیدن به معشوق.
 
🍵 متولدین آذر 🍃
 آفتابه: راستی و استواری و پایداری و عمر طولانی کردن و یا خدمتگزاری گروهی را کردن.
 قطار: مسیر زندگی سختی را طی کردن و از اهداف خود بیمناک بودن.
 تپه های منفرد: گرفتاری های موقت – دوستان ناباب
 پرنده: خبر خوش – ملاقاتهای سودمند و شادی بخش – ارمقان خوبی در راه دارید – خبر دهنده بخت و اقبال است.
 هواپیما: مسافرت طولانی و دلپذیری خواهید داشت – نشانگر راه سریعی است به هدف – سفری ناگهانی – رو به راه شدن کارها – راه دور – خبر از مسافر
 
 
 
🍵 متولدین دی 🍃
 تبر: با مشکلات مقابله کنید تا شکست نخورید.
 موش: ریا کار و زیان بار، با متانت و صبر از شرش خلاص شوید. دشمنی و خیانت – حرفهای زنانه – غیبت – میهمانی های زنانه
 اسب سوار: فرد تازه ای در زندگی – خبر خوش – نامزدی – برطرف شدن دلتنگی و آرزوها – مهمان – دوستی
 جارو: خادم و خدمتکار – مرتفع شدن غم و اندوه – به انتها رسیدن مشقت ها – پشت سر گذاشتن بدی ها
 گل: شادی بزرگ – دوستی واقعی – جوان حساس و خجالتی – خوشحالی بزرگ – دوستان شفیق – دختر یا پسر مطلوب
 
🍵 متولدین بهمن 🍃
 نهنگ: خیر و روزی – مسئله بزرگ قابل حل
 سه پایه: حیله و نیرنگ – دسیسه – توسل به زور
 راه: به مسافرت و اعمال خوب در دراز مدت تعبیر می شود.
 پرنده: خبر خوش – ملاقاتهای سودمند و شادی بخش – ارمقان خوبی در راه دارید – خبر دهنده بخت و اقبال است.
 لب: نشانگر قرابت و خویشی است – از زخم زبان ها نهراسید – احترام و عزت پیدا می کنید.
 
 
🍵 متولدین اسفند 🍃
 شلوار: آبرو و حیثیت – سعی کنید خود را حفظ کنید در غیر این صورت مشکلات شما دوچندان می شود.
 بطری: به فکر سلامتی خود باشید – جرو بحث نکنید.
 ماه: عشق و نامزدی – ازدواج – با همسری خوش سیما و صاحب مقام، ازدواج میکنید – گاهی ناراحتی روحی و روانی
 گل: شادی بزرگ – دوستی واقعی – جوان حساس و خجالتی – خوشحالی بزرگ – دوستان شفیق – دختر یا پسر مطلوب
 ابر: خداوند به شما علم و حکمت عطا می فرماید و مردم از علمتان بهره مند خواهند شد – ممکن است مشکلاتی در کارتان پیش بیاید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تمامی حقوق برای فالوده محفوظ است. © 2024 | توسعه و پشتیبانی توسط رویال کد