فال چای – 18 مهر

🍵 متولدین فروردین 🍃
 بینی: قدرت تشخیص – حس فعال
 کشتی: بدست آوردن ثروت مشروع – ارث – مسافرت دریا و سفری خوش – خبری خوب – سفری طولانی
 اسب سوار: فرد تازه ای در زندگی – خبر خوش – نامزدی – برطرف شدن دلتنگی و آرزوها – مهمان – دوستی
 سگ: دوستانی مهربان و وفادار – دریافت خبری خوب
 آفتاب: سمبل دانش، هوشیاری و دلالت بر کامل بودن عقل و هوش میباشد.
 
 
🍵 متولدین اردیبهشت 🍃

 نوزاد: رهایی از غصه های کوچک – آرامش خانواده
 آب: سرچشمه روشنی و آبادانی است و گشایش و توانائی در مشکلات.
 دست در دست بودن دو زن: صحبت علیه کسی – دسیسه چینی
 دامن: رنج و اندوه در برابر عشق – ناامیدی – در مقابل عشق پایداری به خرج بدهید تا موفق شوید.
 قرص: شفا – بهبودی – بزودی از بیماری و مسمومیت شفا پیدا خواهید کرد – برطرف شدن مشکل

 
 
🍵متولدین خرداد 🍃
 

 جارو: خادم و خدمتکار – مرتفع شدن غم و اندوه – به انتها رسیدن مشقت ها – پشت سر گذاشتن بدی ها
 چنگال: در کسب معاش موفق و نیرومند هستید و بر دشمنان غلبه می کنید مخصوصا بر دوستان ناباب.
 خط منحنی: دوستان نامناسب – خیانت – دسیسه
 آفتاب: سمبل دانش، هوشیاری و دلالت بر کامل بودن عقل و هوش میباشد.
 انگور: بیش از حد انتظار به شما خیر و نعمت میرسد، اصراف نکنید.

 
 
🍵متولدین تیر 🍃
 
 شمشیر: مبارزه با دشمن – سعی کنید مدارا کنید و خود را به خطر نیاندازید.
 سگ: دوستانی مهربان و وفادار – دریافت خبری خوب
 گردن بند پاره: قهر و جدائی – فاصله
 آفتاب: سمبل دانش، هوشیاری و دلالت بر کامل بودن عقل و هوش میباشد.
 نامه: خبرهای خوش که مدتها انتظارش را می کشید به شما خواهد رسید.
 
🍵 متولدین مرداد 🍃

 کفتار: نشانگر پلیدی و ناپاکی، فریب و نیرنگ است – دزدی و چپاول – مواظب اموالتان باشید.
 دامن: رنج و اندوه در برابر عشق – ناامیدی – در مقابل عشق پایداری به خرج بدهید تا موفق شوید.
 هواپیما: مسافرت طولانی و دلپذیری خواهید داشت – نشانگر راه سریعی است به هدف – سفری ناگهانی – رو به راه شدن کارها – راه دور – خبر از مسافر
 عینک: افراد عاقل و روشن – روشن بینی و قضاوت صحیح و درست.
 میز: به معنی یک قرار داد و یا شرکت در یک مهمانی است.

 
🍵 متولدین شهریور 🍃

 چکش: موفقیت در مشکلات – در مشکلات زندگی پیروز و موفق می شوید نگران نباشید.
 مسواک: مال خود را در راه خویشان و بستگان، بخشش و احسان می کنید.
 دست در دست بودن دو مرد: رسیدن به سازگاری – توافق
 خیمه: تامین مالی – افزایش مال و نعمت – نگران آینده نباشید.
 حلقه گل: غصه ای که تمام می شود – رهایی از غصه ها
 
 
 
 
🍵 متولدین مهر 🍃
 پرستو: خبر خوب – تحول – جهشی که باید در آن محتاط بود.
 تیر و کمان: تعهدی میکنید تا مردم را به آن وسیله از واقعیت دور کنید!
 کاسه واژگون: درماندگی – فقر – گرفتاری مالی و به سختی روزی به دست آوردن.
 حصار: در بند قرار گرفتن – جای امن – چند صباحی احتیاط کنید.
 خط مشخص و واضح: موفقیت آمیز بودن موضوع و پروژه
 
🍵 متولدین آبان 🍃
 کمان: فرزندی نیکو از خویشان و اطرافیان به دنیا می آید، فرزندی پسر – به دست آوردن موفقیت به سختی – به مشقت نیز تعبیر می شود.
 خرس: دشمن بدطینت، احمق و تند خو – از این خصلتها دوری کنید – تکیه گاه – یاور- متکی به کسی یا چیزی
 ببر: دشمن دلیر و بی باک، اما بزرگوار نیز هست.
 آب: سرچشمه روشنی و آبادانی است و گشایش و توانائی در مشکلات.
 دست در دست بودن یک زن و مرد: ازدواج – مشارکت
 
🍵 متولدین آذر 🍃
 کژدم: دشمن ضعیف – تحمل دردسر و ناراحتی از طرف یک دشمن نادان شما را غمگین میکند.
 مسواک: مال خود را در راه خویشان و بستگان، بخشش و احسان می کنید.
 اسب سوار: فرد تازه ای در زندگی – خبر خوش – نامزدی – برطرف شدن دلتنگی و آرزوها – مهمان – دوستی
 کت: گرمی – عشق و محبت
 ابرو: نیت پاک، آراستگی و دینداری در شما به حد کمال میباشد.
 
 
 
🍵 متولدین دی 🍃
 بادام: رزق و روزی و نعمت است که با دردسر و دعوا بدست می آید – طالع خوش
 انسان در حال سجده: شکرانه اجابت دعا – دعا برای برآورده شدن حاجتی
 هواپیما: مسافرت طولانی و دلپذیری خواهید داشت – نشانگر راه سریعی است به هدف – سفری ناگهانی – رو به راه شدن کارها – راه دور – خبر از مسافر
 تخم مرغ بزرگ: بخت و اقبال بزرگ
چتر: احتمالا از طرف همسر یا نامزدتان مورد غضب قرار میگیرید ولی تصمیم آنی نگیرید – به محافظت و ایمنی در برابر مشکلات اشاره دارد.
 
🍵 متولدین بهمن 🍃
 فنجان: در اثر کار و کوشش، نتیجه مطلوب بدست آوردن – هدیه و پاداش گرفتن.
 نامه: خبرهای خوش که مدتها انتظارش را می کشید به شما خواهد رسید.
 عقرب: جدائی – هرج و مرج – حسادت – رنج و زحمت و تحمل خسارت.
 خرگوش: زود رنج – در برابر حادثه سریع خود را میبازید – در واقع شانس خوبی است برای رسیدن به اهداف.
 آسیاب: نشانگر جنگ و دعوا و دشمنی میباشد – با کسی به نزاع بر خواهید خواست.
 
 
🍵 متولدین اسفند 🍃
 مار: سمبل دشمنی است – دشمنی زیرک است که از پشت به انسان حمله می کند – امانت – افترا – خدعه – حسادت – ریای زن یا مرد
 سوسمار: دشمن نادان – قبل از اینکه خطری برایتان ایجاد کند دوری کنید.
 جارو: خادم و خدمتکار – مرتفع شدن غم و اندوه – به انتها رسیدن مشقت ها – پشت سر گذاشتن بدی ها
 اسب: نشانگر یک آرزو می باشد، به خصوص به مژده ای در مورد عشق اشاره می کند (فردی وارد زندگیتان می شود) – تغییرات در وضع زندگی
 خروس: نشانگر شهوت و غرور است – نوید و مژده – کاری خیر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تمامی حقوق برای فالوده محفوظ است. © 2024 | توسعه و پشتیبانی توسط رویال کد