فال چای – 18 شهریور

🍵 متولدین فروردین 🍃
 کاسه: رزق و روزی – وضعی مالی رو به بهبود
 خط مستقیم کوتاه: زندگی آرام – خوش و متوسط
 انجیر: نشانه غم و غصه ای میباشد که طولانی نخواهد بود.
 آتش بازی: مشاجره، مشكلات شخصی ناگوار
 کت: گرمی – عشق و محبت
 
 
🍵 متولدین اردیبهشت 🍃

 کوزه: به وصال رسیدن – همبستر شدن – نزدیکی.
 فنجان: در اثر کار و کوشش، نتیجه مطلوب بدست آوردن – هدیه و پاداش گرفتن.
 اتومبیل: دلیل بر آن باشد که سفری دور و دراز در پیش دارید.
 خط منکسر (شکسته): کار های در هم – فقر اقتصادی – بی پولی
 باد برن: دعوا از سر حسادت – اختلاف همسایگی

 
 
🍵متولدین خرداد 🍃
 

خط مستقیم بلند: زندگی طولانی گاهی با برخی مشکلات – مسافرت های سودمند
 نخود: نشانگر غم و اندوه است، در اثر مقاومت آن را پشت سر خواهید گذاشت.
پنجه: خطر در کمین است، با دشمنان مدارا کنید و خود را به خطر نیاندازید
 تخت: به سفری بزرگ میروید و به جاه و مقام خواهد رسید و بر دشمنان غالب می شوید.
 چتر: احتمالا از طرف همسر یا نامزدتان مورد غضب قرار میگیرید ولی تصمیم آنی نگیرید – به محافظت و ایمنی در برابر مشکلات اشاره دارد.

 
 
🍵متولدین تیر 🍃
 
 جام: ریخت و پاش – ریخت و پاش کردن از اموال خود در راه دوستان – جمع شدن دوستان قدیمی
 انگور: بیش از حد انتظار به شما خیر و نعمت میرسد، اصراف نکنید.
 V (انگلیسی): پیروزی و موفقیت
 سوسمار: دشمن نادان – قبل از اینکه خطری برایتان ایجاد کند دوری کنید.
 چرخ: چرخ به هر شکل و صورتی نشانگر اصل اساسی حیات یعنی تحرک است، مطیع سرنوشت باشید.
 
🍵 متولدین مرداد 🍃
 خط منکسر (شکسته): کار های در هم – فقر اقتصادی – بی پولی
 دست: دوستی و مهربانی، آن را با مهربانی بپذیرید – توانمندی در عمل – قدرت
 ریسمان: عمر طولانی – سفر طولانی رفتن و نعمت فراوان بدست آوردن.
بالن: توطئه از جانب افرادی – عشق نامناسب
 مربع: میراث و سود را توضیح می دهد – خانه تازه – سعادت – بشارت و شادی – شور عشق

 
🍵 متولدین شهریور 🍃
 آتش فشان: در مقابل عشق کنترل خود را حفظ کنید ، در غیر اینصورت این عشق مشکلات شما را بیشتر میکند.
 دهان: سخنان نیکو و سودمند شنیدن – دلالت بر خوشی زندگی است – گفتگو – بازگو شدن ناگفته ها
 مربع: میراث و سود را توضیح می دهد – خانه تازه – سعادت – بشارت و شادی – شور عشق
 ترازو: نشانه عدل و انصاف است – از عدل و درستی حکم میکند – رفتن به دادگاه و حل مسئله ای از راه عادلانه
 تخم مرغ شکسته: یاس و نا امیدی موقت – از بین رفتن بخت و اقبال
 
 
 
 
🍵 متولدین مهر 🍃
 آسیاب: نشانگر جنگ و دعوا و دشمنی میباشد – با کسی به نزاع بر خواهید خواست.
 دست در دست بودن دو زن: صحبت علیه کسی – دسیسه چینی
 قارچ: مسافرت به دیار غربت یا به کشورهای دوردست.
 لکه های روشن: روشنی در فکر و عمل – گشایش – نیکبختی
 انسان در حال دعا کردن: دعای خیر والدین یا عزیزی – بر آورده شدن حاجت
 
🍵 متولدین آبان 🍃
 قلب: روابط عاطفی
 سپر: پناه دهنده از امور ناپسند – محافظت شده از جائی.
صدف: دیدار با دوستان دور دست – شرکت در جشن عروسی – شادی زیاد
 چکش: موفقیت در مشکلات – در مشکلات زندگی پیروز و موفق می شوید نگران نباشید.
 حوض: علم و دانش، از علم و دانش زیاد بهره مند شدن – علم تان افزونی می یابد.
 
🍵 متولدین آذر 🍃
 پل: عبور از یک دوره زندگی به دوره ای دیگر – موفقیت در زندگی – رفع غم و غصه ها – حل مسئله ای طولانی.
شاخ: موفقیت مالی – دست پیدا کردن به مال و نعمت فراوان
 ماه: عشق و نامزدی – ازدواج – با همسری خوش سیما و صاحب مقام، ازدواج میکنید – گاهی ناراحتی روحی و روانی
 کاسه واژگون: درماندگی – فقر – گرفتاری مالی و به سختی روزی به دست آوردن.
 پلکان: در کار خود ترقی و پیشرفت خواهید کرد و در آن کار استقرار پیدا میکنید.
 
 
 
🍵 متولدین دی 🍃
 هدهد: خیر – خوشی و رفاه – بزرگی و مقام – پیروزی
 قلب: روابط عاطفی
 صندلی: محبت و دلگرمی – از طرف دوستان به شما محبت میشود و هدیه گرانبهایی دریافت خواهید کرد – بهتر شدن کارها از هر نظر – ارتقا در کار – ریاست
 کمان: فرزندی نیکو از خویشان و اطرافیان به دنیا می آید، فرزندی پسر – به دست آوردن موفقیت به سختی – به مشقت نیز تعبیر می شود.
 آفتابه: راستی و استواری و پایداری و عمر طولانی کردن و یا خدمتگزاری گروهی را کردن.
 
🍵 متولدین بهمن 🍃
 دست در دست بودن دو مرد: رسیدن به سازگاری – توافق
 چتر: احتمالا از طرف همسر یا نامزدتان مورد غضب قرار میگیرید ولی تصمیم آنی نگیرید – به محافظت و ایمنی در برابر مشکلات اشاره دارد.
 کاسه: رزق و روزی – وضعی مالی رو به بهبود
 راه: به مسافرت و اعمال خوب در دراز مدت تعبیر می شود.
 فندق: بدست آوردن ثروت و مال از فرد بخیل.
 
 
🍵 متولدین اسفند 🍃
 ببر: دشمن دلیر و بی باک، اما بزرگوار نیز هست.
 زنبور عسل: مال و نعمت – خیر و برکت – ارث و میراث از راه صحیح.
 قرص: شفا – بهبودی – بزودی از بیماری و مسمومیت شفا پیدا خواهید کرد – برطرف شدن مشکل
 صخره: خیر و روزی – مسئله بزرگ قابل حل
 کلید: حل مشکلات – پیروزی بر دشمن قوی و نیرومند – موفقیت همه جانبه- گشایش بخت – راه حلی برای مشکلات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تمامی حقوق برای فالوده محفوظ است. © 2024 | توسعه و پشتیبانی توسط رویال کد