فال چای – 17 مهر

🍵 متولدین فروردین 🍃
 مورچه: نشانگر داشتن پشتکار و دوراندیشی – با حوصله به کارتان ادامه بدهید موفق میشوید – باغیرت بودن – دریافت مزد زحمات
 چشم: بینائی – چشمانی هستند که از اطراف مواظب اعمال و رفتار شما می باشند – حسادت و چشم خوردن
 دو انسان پشت به پشت: دلخوری از موضوعی – رنجیده خاطر شدن
 شمشیر: مبارزه با دشمن – سعی کنید مدارا کنید و خود را به خطر نیاندازید.
 میخ: سمبل پایداری و مقاومت – اگر به کار خود واقف هستید آن را رها نکنید – تصمیمی ناعادلانه و یا حقه بازی
 
 
🍵 متولدین اردیبهشت 🍃

 بیل: بر اثر پشتکار موفقیت نصیب شما خواهد شد، کوشش کنید.
 صخره: خیر و روزی – مسئله بزرگ قابل حل
 نان: سمبل سرور و خوشحالی است – برکت – در حد توانائی انفاق کنید مالتان برکت پیدا میکند.
 آسیاب: نشانگر جنگ و دعوا و دشمنی میباشد – با کسی به نزاع بر خواهید خواست.
 دست در دست بودن دو زن: صحبت علیه کسی – دسیسه چینی

 
 
🍵متولدین خرداد 🍃
 

 انگور: بیش از حد انتظار به شما خیر و نعمت میرسد، اصراف نکنید.
 باد برن: دعوا از سر حسادت – اختلاف همسایگی
 آهو: همسر با وفا – در سنت عبری و عربی سمبل بی گناهی – زیبایی و کمروئی – در طالع خود همسری باوفا و محبوب دارید که همیشه نگران شماست.
 دانه تسبیح: عشق – صاحب بچه شدن – ظرافت
 شانه: دوستان ناباب و به ظاهر فریبنده – آنهائی که گمراه می کنند، از ایشان دوری کنید.

 
 
🍵متولدین تیر 🍃
 
 قفل و کلید: پیدایش راه حل – ازدواج
 هدهد: خیر – خوشی و رفاه – بزرگی و مقام – پیروزی
 مستطیل: در فکر خانواده بودن – گرفتاری خانواده – دعوا
 سر انسان با دو دست دراز: جسارت – باهوشی – دارای مقام ارجمند
 نرده بام: موفقیت و پیروزی – موفقیت شما حتمی است با شکیبائی آن را دنبال کنید – کار زیاد و پیشروی – رسیدن به رفاه اقتصادی – موفقیت اجتماعی – ترقی – تغییر
 
🍵 متولدین مرداد 🍃

 دیگ: صاحب خانه – کدبانوی خانه – خدمتگذار به افراد نیازمند و تهیدست.
 گوش: نصیحت پذیری – خبرهای تازه
 گردن بند پاره: قهر و جدائی – فاصله
 زن: رسیدن به کسی که دلتنگ او هستید – شادی
 دانه تسبیح: عشق – صاحب بچه شدن – ظرافت

 
🍵 متولدین شهریور 🍃

 آتش افروخته: نشانگر قوت و قدرت است – حاکم و سر پرست.
 آبشار: پیشرفت شما در کار و رسیدن به مقام و ترفیع حتمی است و از نظر اجتماعی قابل ستایش می باشد.
 انسان در حال سجده: شکرانه اجابت دعا – دعا برای برآورده شدن حاجتی
 V (انگلیسی): پیروزی و موفقیت
 کوه: از بین رفتن موانع سخت و یا تحقق یافتن آرزوها
 
 
 
 
🍵 متولدین مهر 🍃
 میمون: زیرکی – موزیگری – شیطنت – جستن از خطر
 فندق: بدست آوردن ثروت و مال از فرد بخیل.
 جناغ: رسیدن به آرزوی دیرینه – پیدا کردن دوستان خوب و صمیمی – رسیدن به معشوق.
 انار: اگر مرد مجرد هستید، صاحب زنی خوش سیما خواهید شد، در غیر اینصورت فرزندی خوش چهره در طالع شماست.
 در: کار با ادارات دولتی – کار اداری
 
🍵 متولدین آبان 🍃
 آفتابه: راستی و استواری و پایداری و عمر طولانی کردن و یا خدمتگزاری گروهی را کردن.
 اژدها: با بزرگان و صاحب منصبان و یا با افراد صاحب جاه و مقام ارتباط حاصل میکنید – دشمنی – خشم – کینه قدیمی – احتیاط – هشدار
 کشتی: بدست آوردن ثروت مشروع – ارث – مسافرت دریا و سفری خوش – خبری خوب – سفری طولانی
 مربع: میراث و سود را توضیح می دهد – خانه تازه – سعادت – بشارت و شادی – شور عشق
 اسب: نشانگر یک آرزو می باشد، به خصوص به مژده ای در مورد عشق اشاره می کند (فردی وارد زندگیتان می شود) – تغییرات در وضع زندگی
 
🍵 متولدین آذر 🍃
 میخ: سمبل پایداری و مقاومت – اگر به کار خود واقف هستید آن را رها نکنید – تصمیمی ناعادلانه و یا حقه بازی
 خرس: دشمن بدطینت، احمق و تند خو – از این خصلتها دوری کنید – تکیه گاه – یاور- متکی به کسی یا چیزی
 ظرف غذا: روزی و برکت – مهمانی
 طاووس: شكوه و جلال – تجمل – چیزی كه موجب افتخار شود – فخ فروشی – غرور
 گاو: فراوانی محصولات – نعمت فراوان بدست آوردن
 
 
 
🍵 متولدین دی 🍃
 استخوان: نشان موضوعی مالی است که معیشت و زندگی شما از طریق آن می گذرد.
 نان: سمبل سرور و خوشحالی است – برکت – در حد توانائی انفاق کنید مالتان برکت پیدا میکند.
 دست در دست بودن دو زن: صحبت علیه کسی – دسیسه چینی
 داس: با رنج و زحمت، مالی یا نعمتی را بدست آوردن – درو کردن.
 خط کج: دوستی های ساختگی و ظاهری – دو رویی – فریب
 
🍵 متولدین بهمن 🍃
 دست در دست بودن دو زن: صحبت علیه کسی – دسیسه چینی
 آسیاب: نشانگر جنگ و دعوا و دشمنی میباشد – با کسی به نزاع بر خواهید خواست.
 دامن: رنج و اندوه در برابر عشق – ناامیدی – در مقابل عشق پایداری به خرج بدهید تا موفق شوید.
 سوسمار: دشمن نادان – قبل از اینکه خطری برایتان ایجاد کند دوری کنید.
 سوزن: دوست و غمخوار – حاجت تان بر آورده خواهد شد و به مراد خواهید رسید.
 
 
🍵 متولدین اسفند 🍃
 درخت کاج: موفقیتی مربوط به هنرهای زیبا
 تپه های منفرد: گرفتاری های موقت – دوستان ناباب
 کژدم: دشمن ضعیف – تحمل دردسر و ناراحتی از طرف یک دشمن نادان شما را غمگین میکند.
 پیمانه: نظم و نظام در کارها داشتن، راستی و درستی با مردم است. مخصوصا در معامله انصاف را رعایت میکنید.
 مگس: نشان مردم فرومایه است، از طرف آنها اذیت میشوید، با دور اندیشی رفع مزاحمت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تمامی حقوق برای فالوده محفوظ است. © 2024 | توسعه و پشتیبانی توسط رویال کد