فال چای – 17 شهریور

🍵 متولدین فروردین 🍃
 بادام: رزق و روزی و نعمت است که با دردسر و دعوا بدست می آید – طالع خوش
 آتش: از تصمیم گیری عجولانه بپرهیزید، مرور زمان به نفع شما خواهد بود.
 نخود: نشانگر غم و اندوه است، در اثر مقاومت آن را پشت سر خواهید گذاشت.
 دست در دست بودن دو زن: صحبت علیه کسی – دسیسه چینی
 چشم: بینائی – چشمانی هستند که از اطراف مواظب اعمال و رفتار شما می باشند – حسادت و چشم خوردن
 
 
🍵 متولدین اردیبهشت 🍃

 تخم مرغ شکسته: یاس و نا امیدی موقت – از بین رفتن بخت و اقبال
 خروس: نشانگر شهوت و غرور است – نوید و مژده – کاری خیر
خط مشخص و واضح: موفقیت آمیز بودن موضوع و پروژه
 نیزه: به مسافرت کوتاهی خواهید پرداخت – مسافرت دریائی.
 گوش: نصیحت پذیری – خبرهای تازه

 
 
🍵متولدین خرداد 🍃
 

 سیب: صاحب فرزند شدن – خیر و خوشی – خبر خوش – برکت – کامل و خوب بودن
 قارچ: مسافرت به دیار غربت یا به کشورهای دوردست.
 کفتار: نشانگر پلیدی و ناپاکی، فریب و نیرنگ است – دزدی و چپاول – مواظب اموالتان باشید.
 راه: به مسافرت و اعمال خوب در دراز مدت تعبیر می شود.
 دو انسان پشت به پشت: دلخوری از موضوعی – رنجیده خاطر شدن

 
 
🍵متولدین تیر 🍃
 
خط مستقیم کوتاه: زندگی آرام – خوش و متوسط
 جعبه: داشتن همسری همدم و معاشر که کمتر ناسازگاری میکند.
 درخت: فراوانی – پیروزی در بازی – گشاده دستی – شانس در بخت آزمایی
لب: نشانگر قرابت و خویشی است – از زخم زبان ها نهراسید – احترام و عزت پیدا می کنید.
 تخت خواب: ازدواج – گاهی مواقع کسالت – به سفر بزرگی می روید و به جاه و مقامی خواهید رسید و بر دشمنان غالب می شوید.
 
🍵 متولدین مرداد 🍃
 هدهد: خیر – خوشی و رفاه – بزرگی و مقام – پیروزی
 دو انسان چهره به چهره: گفتگو و سازگاری در پیش دارید
 اژدها: با بزرگان و صاحب منصبان و یا با افراد صاحب جاه و مقام ارتباط حاصل میکنید – دشمنی – خشم – کینه قدیمی – احتیاط – هشدار
 اره: نشانگر ترک معاشرت با اقوام نزدیک و کناره گیری از آنها وجود دارد.
 درخت کاج: موفقیتی مربوط به هنرهای زیبا

 
🍵 متولدین شهریور 🍃
 دامن: رنج و اندوه در برابر عشق – ناامیدی – در مقابل عشق پایداری به خرج بدهید تا موفق شوید.
 خرس: دشمن بدطینت، احمق و تند خو – از این خصلتها دوری کنید – تکیه گاه – یاور- متکی به کسی یا چیزی
 نعل: نشانگر محاصره دوستان به ظاهر دوست می باشد، راه نجات برایتان باز است – گاهی به معنی سفر است
 دهان: سخنان نیکو و سودمند شنیدن – دلالت بر خوشی زندگی است – گفتگو – بازگو شدن ناگفته ها
 تخم مرغ شکسته: یاس و نا امیدی موقت – از بین رفتن بخت و اقبال
 
 
 
 
🍵 متولدین مهر 🍃
 کفتار: نشانگر پلیدی و ناپاکی، فریب و نیرنگ است – دزدی و چپاول – مواظب اموالتان باشید.
 کمان: فرزندی نیکو از خویشان و اطرافیان به دنیا می آید، فرزندی پسر – به دست آوردن موفقیت به سختی – به مشقت نیز تعبیر می شود.
 چتر: احتمالا از طرف همسر یا نامزدتان مورد غضب قرار میگیرید ولی تصمیم آنی نگیرید – به محافظت و ایمنی در برابر مشکلات اشاره دارد.
 لامپ: به سوی روشنی و خوشبختی گام بر میدارید – در ازدواج خوشبخت خواهید شد.
 صورت انسان: فال خوب – ازدواج
 
🍵 متولدین آبان 🍃
 لوبیا: صاحب فرزندان زیادی می شوید و هرکدام به عزت و شهرت می رسند.
 میز: به معنی یک قرار داد و یا شرکت در یک مهمانی است.
 بیل: بر اثر پشتکار موفقیت نصیب شما خواهد شد، کوشش کنید.
 شتر مرغ: مسافرتی بیاد ماندنی به خارج از کشور در انتظار شماست ،آماده باشید.
 ابر باران زا: تغییرات – نزول برکت – گذشتن و عبور از سختیها
 
🍵 متولدین آذر 🍃
 صندلی: محبت و دلگرمی – از طرف دوستان به شما محبت میشود و هدیه گرانبهایی دریافت خواهید کرد – بهتر شدن کارها از هر نظر – ارتقا در کار – ریاست
 انسان در حال دعا کردن: دعای خیر والدین یا عزیزی – بر آورده شدن حاجت
 قو: سمبل وقار، دوستی، ایمان، – به یک زندگی آرام و بی دغدغه رسیدن – ازدواج با عشق – متانت در رفتار
 خرچنگ: بد اخلاقی – کینه توزی – فرومایگی – احتیاط را از دست ندهید.
 خرس: دشمن بدطینت، احمق و تند خو – از این خصلتها دوری کنید – تکیه گاه – یاور- متکی به کسی یا چیزی
 
 
 
🍵 متولدین دی 🍃
 هیزم: سخن چینی و بد عملی، توام با جنگ و دعوا ولی زیانی نمی بینید.
 میز: به معنی یک قرار داد و یا شرکت در یک مهمانی است.
 عینک: افراد عاقل و روشن – روشن بینی و قضاوت صحیح و درست.
 چمدان: به مسافرت و گرفتن تصمیمی مهم اشاره می کند.
 زنگوله: بگو مگو – دعوا و مرافعه – بگو مگو با اقوام و خویشان، صبور باشید.
 
🍵 متولدین بهمن 🍃
 پنجه: خطر در کمین است، با دشمنان مدارا کنید و خود را به خطر نیاندازید
لوبیا: صاحب فرزندان زیادی می شوید و هرکدام به عزت و شهرت می رسند.
 دست: دوستی و مهربانی، آن را با مهربانی بپذیرید – توانمندی در عمل – قدرت
 نیزه: به مسافرت کوتاهی خواهید پرداخت – مسافرت دریائی.
 کاسه واژگون: درماندگی – فقر – گرفتاری مالی و به سختی روزی به دست آوردن.
 
 
🍵 متولدین اسفند 🍃
 سگ: دوستانی مهربان و وفادار – دریافت خبری خوب
 صورت انسان: فال خوب – ازدواج
 آب فشان: موفقیت و شادی – در آینده نزدیک موفقیت و شادی نصیب شما خواهد شد.
 روباه: فردی حیله گر و فریبنده، نابکار و دروغگو، مواظب باشید.
 آتش: از تصمیم گیری عجولانه بپرهیزید، مرور زمان به نفع شما خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تمامی حقوق برای فالوده محفوظ است. © 2024 | توسعه و پشتیبانی توسط رویال کد