فال چای – 15 مهر

🍵 متولدین فروردین 🍃
 آسیاب: نشانگر جنگ و دعوا و دشمنی میباشد – با کسی به نزاع بر خواهید خواست.
 فنجان: در اثر کار و کوشش، نتیجه مطلوب بدست آوردن – هدیه و پاداش گرفتن.
 اسب سوار: فرد تازه ای در زندگی – خبر خوش – نامزدی – برطرف شدن دلتنگی و آرزوها – مهمان – دوستی
 اژدها: با بزرگان و صاحب منصبان و یا با افراد صاحب جاه و مقام ارتباط حاصل میکنید – دشمنی – خشم – کینه قدیمی – احتیاط – هشدار
 حلقه: خواستگاری – ازدواج – خوشبخت شدن در دوران زندگی و زناشوئی – انجام یك معامله – خواستگاری و نامزدی
 
 
🍵 متولدین اردیبهشت 🍃

 دست در دست بودن یک زن و مرد: ازدواج – مشارکت
 فیل: سمبل بزرگی، قدرت و منزلت – دوست دانشمند، با آنها هم صحبت شوید – قدرت و موفقیت
 شاخ: موفقیت مالی – دست پیدا کردن به مال و نعمت فراوان
 قرص: شفا – بهبودی – بزودی از بیماری و مسمومیت شفا پیدا خواهید کرد – برطرف شدن مشکل
 قطار: مسیر زندگی سختی را طی کردن و از اهداف خود بیمناک بودن.

 
 
🍵متولدین خرداد 🍃
 

 گوسفند: زندگی آرام و بی دغدغه – خوشبختی به شمار می آید و ناراحتیها برطرف می شود – به معنای نذر است.
 نرده بام: موفقیت و پیروزی – موفقیت شما حتمی است با شکیبائی آن را دنبال کنید – کار زیاد و پیشروی – رسیدن به رفاه اقتصادی – موفقیت اجتماعی – ترقی – تغییر
 کتاب: گشایش در کارها – دوست صمیمی و وفادار و دانشمند هرگز اورا ترک نکنید. – تحصیل – تفکر
 دیوار: مانع – دفاع از حریم – وضع و حالتان در زندگی خوب و مستحکم خواهد شد.
 باد برن: دعوا از سر حسادت – اختلاف همسایگی

 
 
🍵متولدین تیر 🍃
 
 خیمه: تامین مالی – افزایش مال و نعمت – نگران آینده نباشید.
 خط منکسر (شکسته): کار های در هم – فقر اقتصادی – بی پولی
 تخم مرغ بزرگ: بخت و اقبال بزرگ
 بار و اندوخته: پس انداز
 سه پایه: حیله و نیرنگ – دسیسه – توسل به زور
 
🍵 متولدین مرداد 🍃

 لوبیا: صاحب فرزندان زیادی می شوید و هرکدام به عزت و شهرت می رسند.
 تپه های منفرد: گرفتاری های موقت – دوستان ناباب
 تخم مرغ شکسته: یاس و نا امیدی موقت – از بین رفتن بخت و اقبال
 جارو: خادم و خدمتکار – مرتفع شدن غم و اندوه – به انتها رسیدن مشقت ها – پشت سر گذاشتن بدی ها
 انسان در حال دعا کردن: دعای خیر والدین یا عزیزی – بر آورده شدن حاجتر

 
🍵 متولدین شهریور 🍃

 بسته: رهائی از گرفتاری – نگرانی به مرور زمان بر طرف خواهد شد.
 گوسفند: زندگی آرام و بی دغدغه – خوشبختی به شمار می آید و ناراحتیها برطرف می شود – به معنای نذر است.
 شهاب: خبرهای غیر منتظره – امیدواری
 خرچنگ: بد اخلاقی – کینه توزی – فرومایگی – احتیاط را از دست ندهید.
 بطری: به فکر سلامتی خود باشید – جرو بحث نکنید.
 
 
 
 
🍵 متولدین مهر 🍃
 سد: موانع و دفاع در برابر هیجانات و مشکلات به وجود آمده
 قفل: موانع – سد – برای رسیدن به مقصود، با سعی و کوشش باید از آنها بگذرید – گرفتاری
 جاده: به اهداف و مقاصدتان میرسید و حاجت تان بر آورده خواهد شد.
 پاکت: دریافت خبری شاد – از راه دور خبر مسترت بخشی خواهید شنید.
 پنجه: خطر در کمین است، با دشمنان مدارا کنید و خود را به خطر نیاندازید
 
🍵 متولدین آبان 🍃
 صندلی: محبت و دلگرمی – از طرف دوستان به شما محبت میشود و هدیه گرانبهایی دریافت خواهید کرد – بهتر شدن کارها از هر نظر – ارتقا در کار – ریاست
 تیر و کمان: تعهدی میکنید تا مردم را به آن وسیله از واقعیت دور کنید!
 اتومبیل: دلیل بر آن باشد که سفری دور و دراز در پیش دارید.
 مثلث متساوی الاضلاع: موفقیت در امور اقتصادی – ارث بردن
 مار: سمبل دشمنی است – دشمنی زیرک است که از پشت به انسان حمله می کند – امانت – افترا – خدعه – حسادت – ریای زن یا مرد
 
🍵 متولدین آذر 🍃
 سکه: رهائی از فقر و بدبختی – نجات پیدا کردن از قرض و بدهی – خوش شانسی
 خرگوش: زود رنج – در برابر حادثه سریع خود را میبازید – در واقع شانس خوبی است برای رسیدن به اهداف.
 پرنده: خبر خوش – ملاقاتهای سودمند و شادی بخش – ارمقان خوبی در راه دارید – خبر دهنده بخت و اقبال است.
 چاقو: طلاق و جدائی – بهم خوردن رابطه عشقی یا زناشوئی – قطع ارتباط – درگیری و دعوا – دعوای غیر منطقی – خشونت
 استخوان: نشان موضوعی مالی است که معیشت و زندگی شما از طریق آن می گذرد.
 
 
 
🍵 متولدین دی 🍃
 مرغ: به مال و ثروتی دست پیدا میکند ولی مواظب باشید بیهوده آنرا از دست ندهید.
 تاج: یک میراث و یا موفقیتی بزرگ است – در یک دعوا فاتح شدن
 حلقه گل: غصه ای که تمام می شود – رهایی از غصه ها
 سگ: دوستانی مهربان و وفادار – دریافت خبری خوب
 V (انگلیسی): پیروزی و موفقیت
 
🍵 متولدین بهمن 🍃
 بشکه: دعوت به مهمانی و جشن و سرور – شب نشینی با شکوه – عروسی
 کاسه: رزق و روزی – وضعی مالی رو به بهبود
 زن: رسیدن به کسی که دلتنگ او هستید – شادی
 تخت خواب: ازدواج – گاهی مواقع کسالت – به سفر بزرگی می روید و به جاه و مقامی خواهید رسید و بر دشمنان غالب می شوید.
 قو: سمبل وقار، دوستی، ایمان، – به یک زندگی آرام و بی دغدغه رسیدن – ازدواج با عشق – متانت در رفتا
 
 
🍵 متولدین اسفند 🍃
 لوبیا: صاحب فرزندان زیادی می شوید و هرکدام به عزت و شهرت می رسند.
 کفتار: نشانگر پلیدی و ناپاکی، فریب و نیرنگ است – دزدی و چپاول – مواظب اموالتان باشید.
 فیل: سمبل بزرگی، قدرت و منزلت – دوست دانشمند، با آنها هم صحبت شوید – قدرت و موفقیت
 انگور: بیش از حد انتظار به شما خیر و نعمت میرسد، اصراف نکنید.
 قلم: رفع نگرانی – بزودی نگرانی و دلهره از سر راه شما برداشته خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تمامی حقوق برای فالوده محفوظ است. © 2024 | توسعه و پشتیبانی توسط رویال کد