فال چای – 14 مهر

🍵 متولدین فروردین 🍃
 پلنگ: دشمن قوی و تواناست، خیال دارد ضربه ناگهانی بزند.
 عصا: دیدار خوش – ملاقات با اقوام و دوستان – شنیدن خبر خوش از خویشاوندان – تکیه گاه – یاور – متکی به چیزی بودن
 تبر: با مشکلات مقابله کنید تا شکست نخورید.
 خنجر: گرفتاری – کسالت – از دوستان ناباب بپرهیزید.
 کفتار: نشانگر پلیدی و ناپاکی، فریب و نیرنگ است – دزدی و چپاول – مواظب اموالتان باش
 
 
🍵 متولدین اردیبهشت 🍃

 نامه: خبرهای خوش که مدتها انتظارش را می کشید به شما خواهد رسید.
 ماهی: موفقیت و شانس – گاهی خوشحالی کوتاه مدت – پول – سعادت
 قفل: موانع – سد – برای رسیدن به مقصود، با سعی و کوشش باید از آنها بگذرید – گرفتاری
 شلوار: آبرو و حیثیت – سعی کنید خود را حفظ کنید در غیر این صورت مشکلات شما دوچندان می شود.
 اتاق: نشانه رحم و شفقت و مهربانی میباشد حتما غافل نشوید.

 
 
🍵متولدین خرداد 🍃
 

 در: کار با ادارات دولتی – کار اداری
 حلقه گل: غصه ای که تمام می شود – رهایی از غصه ها
 دو انسان پشت به پشت: دلخوری از موضوعی – رنجیده خاطر شدن
 چادر: حجاب و پوشش است – جای امن و امان مخصوصا برای مسافرت دسته جمعی.
 بشکه: دعوت به مهمانی و جشن و سرور – شب نشینی با شکوه – عروسی

 
 
🍵متولدین تیر 🍃
 
 کفتار: نشانگر پلیدی و ناپاکی، فریب و نیرنگ است – دزدی و چپاول – مواظب اموالتان باشید.
 دست: دوستی و مهربانی، آن را با مهربانی بپذیرید – توانمندی در عمل – قدرت
 مهر و سجاده: دعا – نذر – نیت خیر
 مرغابی: دعوت به مهمانی و جشن – سمبل پاکی – عشق و سعادت زناشوئی – به مجلس باشکوهی دعوت خواهید شد.
 خورشید: روشنی عقل و هوش و دانش است – به استعداد فوق العاده ای میرسید – برکتی بزرگ – حمایت والدین
 
🍵 متولدین مرداد 🍃

 اردک: سود فراوان بدست آوردن از راه تلاش و کوشش در مدت زمانی کوتاه.
 زنبور: شخص مزاحم – از آدم پست و فرومایه آزار دیدن.
 قیچی: جدائی و دوری – بین اقوام و خویشاوندان جدائی انداختن و درواقع اختلاف خانوادگی – به جدایی از معشوق و درگیری با دوستان اشاره دارد.
 صندلی: محبت و دلگرمی – از طرف دوستان به شما محبت میشود و هدیه گرانبهایی دریافت خواهید کرد – بهتر شدن کارها از هر نظر – ارتقا در کار – ریاست
 کفش: برای مرد: زن کدبانو و زیبائی میگیرید – برای زن: قوت و نیرومندی می باشد، ارثیه – مهمانی – دریافت خبرهای تعجب انگیز – مهمان ناخوانده – خواستگار

 
🍵 متولدین شهریور 🍃

 پرستو: خبر خوب – تحول – جهشی که باید در آن محتاط بود.
 گردن بند پاره: قهر و جدائی – فاصله
 صورت انسان: فال خوب – ازدواج
 تخم مرغ بزرگ: بخت و اقبال بزرگ
 انسان در حال سجده: شکرانه اجابت دعا – دعا برای برآورده شدن حاجتی
 
 
 
 
🍵 متولدین مهر 🍃
 جام: ریخت و پاش – ریخت و پاش کردن از اموال خود در راه دوستان – جمع شدن دوستان قدیمی
 شتر: ثروت ماندگار – خیر و برکت – روزی فراوان
 خیمه: تامین مالی – افزایش مال و نعمت – نگران آینده نباشید.
 نوزاد: رهایی از غصه های کوچک – آرامش خانواده
 خروس: نشانگر شهوت و غرور است – نوید و مژده – کاری خیر
 
🍵 متولدین آبان 🍃
 باز: آسایش – شادی – بشارت دادن – رسیدن به مراد و یافتن مال.
 کفش: برای مرد: زن کدبانو و زیبائی میگیرید – برای زن: قوت و نیرومندی می باشد، ارثیه – مهمانی – دریافت خبرهای تعجب انگیز – مهمان ناخوانده – خواستگار
 دو انسان پشت به پشت: دلخوری از موضوعی – رنجیده خاطر شدن
 مستطیل: در فکر خانواده بودن – گرفتاری خانواده – دعوا
 کفتار: نشانگر پلیدی و ناپاکی، فریب و نیرنگ است – دزدی و چپاول – مواظب اموالتان باشید.
 
🍵 متولدین آذر 🍃
 داس: با رنج و زحمت، مالی یا نعمتی را بدست آوردن – درو کردن.
 سه پایه: حیله و نیرنگ – دسیسه – توسل به زور
 در: کار با ادارات دولتی – کار اداری
 آفتابه: راستی و استواری و پایداری و عمر طولانی کردن و یا خدمتگزاری گروهی را کردن.
 دست در دست بودن دو مرد: رسیدن به سازگاری – توافق
 
 
 
🍵 متولدین دی 🍃
 سوسمار: دشمن نادان – قبل از اینکه خطری برایتان ایجاد کند دوری کنید.
 پرده: کنجکاو بودن در زندگی – میخواهید از اسرار دیگران با خبر شوید.
 گربه: نیرنگ و فریب از سوی دوستان – برای شما دوستان خوبی نمیباشند – ریاکار و خائن – طنازی – ظرافت در رفتار – جستن با دقت ، یك شخص دمدمی مزاج
 بادام: رزق و روزی و نعمت است که با دردسر و دعوا بدست می آید – طالع خوش
 کوزه: به وصال رسیدن – همبستر شدن – نزدیکی.
 
🍵 متولدین بهمن 🍃
 برج: دعوا – ترس – مقاومت – ناامیدی
 تخت: به سفری بزرگ میروید و به جاه و مقام خواهد رسید و بر دشمنان غالب می شوید.
 سگ: دوستانی مهربان و وفادار – دریافت خبری خوب
 پنجه: خطر در کمین است، با دشمنان مدارا کنید و خود را به خطر نیاندازید
 ابرو: نیت پاک، آراستگی و دینداری در شما به حد کمال میباشد.
 
 
🍵 متولدین اسفند 🍃
 انجیر: نشانه غم و غصه ای میباشد که طولانی نخواهد بود.
 آتش افروخته: نشانگر قوت و قدرت است – حاکم و سر پرست.
 گردن بند پاره: قهر و جدائی – فاصله
 قوری: خادم و خدمتگذار – برای رفع مشکلات و زحمات احتیاج مبرمی به خدمتکار دارید – حادثه ای شگفت آور – زندگی خانوادگی خوشحال و خوشبخت
 شلوار: آبرو و حیثیت – سعی کنید خود را حفظ کنید در غیر این صورت مشکلات شما دوچندان می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تمامی حقوق برای فالوده محفوظ است. © 2024 | توسعه و پشتیبانی توسط رویال کد