فال چای – 12 مهر

🍵 متولدین فروردین 🍃
 بالن: توطئه از جانب افرادی – عشق نامناسب
 روباه: فردی حیله گر و فریبنده، نابکار و دروغگو، مواظب باشید.
 تخم مرغ بزرگ: بخت و اقبال بزرگ
 تاج: یک میراث و یا موفقیتی بزرگ است – در یک دعوا فاتح شدن
 ابر باران زا: تغییرات – نزول برکت – گذشتن و عبور از سختیها
 
 
🍵 متولدین اردیبهشت 🍃

 خط مستقیم کوتاه: زندگی آرام – خوش و متوسط
 سنجاب: جمع کردن مایحتاج برای روز مبادا – زرنگی
 سر انسان با دو دست دراز: جسارت – باهوشی – دارای مقام ارجمند
 شانه: دوستان ناباب و به ظاهر فریبنده – آنهائی که گمراه می کنند، از ایشان دوری کنید.
 موش: ریا کار و زیان بار، با متانت و صبر از شرش خلاص شوید. دشمنی و خیانت – حرفهای زنانه – غیبت – میهمانی های زنانه

 
 
🍵متولدین خرداد 🍃
 

 باد برن: دعوا از سر حسادت – اختلاف همسایگی
 شلوغی: شرکت در یک اجتماع
 عبادتگاه: نذر – عبادت به جا نیامده – حمایت پروردگار
 گاو: فراوانی محصولات – نعمت فراوان بدست آوردن
 سه پایه: حیله و نیرنگ – دسیسه – توسل به زور

 
 
🍵متولدین تیر 🍃
 
 پر: تن پروری – زندگی در ناز و نعمت شما را تن پرور بار آورده است.
 انگشتری: از صاحب مهر و نقش و نشان به شما ثروتی خواهد رسید.
 عقرب: جدائی – هرج و مرج – حسادت – رنج و زحمت و تحمل خسارت.
 ماهی: موفقیت و شانس – گاهی خوشحالی کوتاه مدت – پول – سعادت
 کاسه واژگون: درماندگی – فقر – گرفتاری مالی و به سختی روزی به دست آوردن.
 
🍵 متولدین مرداد 🍃

 هیزم: سخن چینی و بد عملی، توام با جنگ و دعوا ولی زیانی نمی بینید.
 فیل: سمبل بزرگی، قدرت و منزلت – دوست دانشمند، با آنها هم صحبت شوید – قدرت و موفقیت
 زنبور عسل: مال و نعمت – خیر و برکت – ارث و میراث از راه صحیح.
 کلید: حل مشکلات – پیروزی بر دشمن قوی و نیرومند – موفقیت همه جانبه- گشایش بخت – راه حلی برای مشکلات
 ظرف غذا: روزی و برکت – مهمانی

 
🍵 متولدین شهریور 🍃

 سد: موانع و دفاع در برابر هیجانات و مشکلات به وجود آمده
 ماه: عشق و نامزدی – ازدواج – با همسری خوش سیما و صاحب مقام، ازدواج میکنید – گاهی ناراحتی روحی و روانی
 ببر: دشمن دلیر و بی باک، اما بزرگوار نیز هست.
 دو انسان پشت به پشت: دلخوری از موضوعی – رنجیده خاطر شدن
 برج: دعوا – ترس – مقاومت – ناامیدی
 
 
 
 
🍵 متولدین مهر 🍃
 خرچنگ: بد اخلاقی – کینه توزی – فرومایگی – احتیاط را از دست ندهید.
 فشنگ: مواظب اعمال و رفتار خود باشید – یکدندگی نکنید – صبور باشید.
 صدف: دیدار با دوستان دور دست – شرکت در جشن عروسی – شادی زیاد
 راه: به مسافرت و اعمال خوب در دراز مدت تعبیر می شود.
 حلقه هایی كه نقطه هایی در میانشان است: میل به داشتن فرزند تحقق مییابد.
 
🍵 متولدین آبان 🍃
 کژدم: دشمن ضعیف – تحمل دردسر و ناراحتی از طرف یک دشمن نادان شما را غمگین میکند.
 سوزن: دوست و غمخوار – حاجت تان بر آورده خواهد شد و به مراد خواهید رسید.
 آتش افروخته: نشانگر قوت و قدرت است – حاکم و سر پرست.
 نامه: خبرهای خوش که مدتها انتظارش را می کشید به شما خواهد رسید.
 کفش: برای مرد: زن کدبانو و زیبائی میگیرید – برای زن: قوت و نیرومندی می باشد، ارثیه – مهمانی – دریافت خبرهای تعجب انگیز – مهمان ناخوانده – خواستگار
 
🍵 متولدین آذر 🍃
 داس: با رنج و زحمت، مالی یا نعمتی را بدست آوردن – درو کردن.
 قیچی: جدائی و دوری – بین اقوام و خویشاوندان جدائی انداختن و درواقع اختلاف خانوادگی – به جدایی از معشوق و درگیری با دوستان اشاره دارد.
 دست در دست بودن دو مرد: رسیدن به سازگاری – توافق
 نامه: خبرهای خوش که مدتها انتظارش را می کشید به شما خواهد رسید.
 انگشتری: از صاحب مهر و نقش و نشان به شما ثروتی خواهد رسید.
 
 
 
🍵 متولدین دی 🍃
 قارچ: مسافرت به دیار غربت یا به کشورهای دوردست.
 مثلث متساوی الاضلاع: موفقیت در امور اقتصادی – ارث بردن
 ببر: دشمن دلیر و بی باک، اما بزرگوار نیز هست.
 تاج: یک میراث و یا موفقیتی بزرگ است – در یک دعوا فاتح شدن
 حلقه شکسته: ناامیدی، شکست خوردن یا بهم خوردن نامزدی یا خواستگاری.
 
🍵 متولدین بهمن 🍃
 عبادتگاه: نذر – عبادت به جا نیامده – حمایت پروردگار
 طاووس: شكوه و جلال – تجمل – چیزی كه موجب افتخار شود – فخ فروشی – غرور
 پر: تن پروری – زندگی در ناز و نعمت شما را تن پرور بار آورده است.
 گربه: نیرنگ و فریب از سوی دوستان – برای شما دوستان خوبی نمیباشند – ریاکار و خائن – طنازی – ظرافت در رفتار – جستن با دقت ، یك شخص دمدمی مزاج
 مربع: میراث و سود را توضیح می دهد – خانه تازه – سعادت – بشارت و شادی – شور عشق
 
 
🍵 متولدین اسفند 🍃
 آتش کوتاه: نزدیک شدن به مقامی والا – در کار بسته شما گشایش ایجاد می شود.
 جاده: به اهداف و مقاصدتان میرسید و حاجت تان بر آورده خواهد شد.
 چشم: بینائی – چشمانی هستند که از اطراف مواظب اعمال و رفتار شما می باشند – حسادت و چشم خوردن
 برج: دعوا – ترس – مقاومت – ناامیدی
 دست: دوستی و مهربانی، آن را با مهربانی بپذیرید – توانمندی در عمل – قدرت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تمامی حقوق برای فالوده محفوظ است. © 2024 | توسعه و پشتیبانی توسط رویال کد