فال چای – 11 شهریور

🍵 متولدین فروردین 🍃
حلقه گل : غصه ای که تمام می شود – رهایی از غصه ها
آب فشان : موفقیت و شادی – در آینده نزدیک موفقیت و شادی نصیب شما خواهد شد.
انسان در حال سجده : شکرانه اجابت دعا – دعا برای برآورده شدن حاجتی
کت : گرمی – عشق و محبت
لکه های روشن : روشنی در فکر و عمل – گشایش – نیکبختی
آهو : همسر با وفا – در سنت عبری و عربی سمبل بی گناهی – زیبایی و کمروئی – در طالع خود همسری باوفا و محبوب دارید که همیشه نگران شماست.
گاو : فراوانی محصولات – نعمت فراوان بدست آوردن
 
 
🍵 متولدین اردیبهشت 🍃

اسب : نشانگر یک آرزو می باشد، به خصوص به مژده ای در مورد عشق اشاره می کند (فردی وارد زندگیتان می شود) – تغییرات در وضع زندگی
سوزن : دوست و غمخوار – حاجت تان بر آورده خواهد شد و به مراد خواهید رسید.
آب فشان : موفقیت و شادی – در آینده نزدیک موفقیت و شادی نصیب شما خواهد شد.
شتر : ثروت ماندگار – خیر و برکت – روزی فراوان
قایق : بالا رفتن از ناهمواریها و رسیدن به معشوق – عشق و دوستی.
لکه های روشن : روشنی در فکر و عمل – گشایش – نیکبختی
فیل : سمبل بزرگی، قدرت و منزلت – دوست دانشمند، با آنها هم صحبت شوید – قدرت و موفقیت

 
 
🍵متولدین خرداد 🍃
 
چکش : موفقیت در مشکلات – در مشکلات زندگی پیروز و موفق می شوید نگران نباشید.
 
پیمانه : نظم و نظام در کارها داشتن، راستی و درستی با مردم است. مخصوصا در معامله انصاف را رعایت میکنید.
درخت : فراوانی – پیروزی در بازی – گشاده دستی – شانس در بخت آزمایی
زنگوله : بگو مگو – دعوا و مرافعه – بگو مگو با اقوام و خویشان، صبور باشید.
کلاه : رسیدن به جاه و مقام – با پشتکار به مقام رسیدن – از حیله دوستان خود را پنهان کنید – خبر دهنده موفقیت است – نشان دهنده موفقیت همراه با ریسک می باشد.
مهر و سجاده : دعا – نذر – نیت خیر
دود : گرفتاری – مشکلات – سختی
 
 
🍵متولدین تیر 🍃
 
سد : موانع و دفاع در برابر هیجانات و مشکلات به وجود آمده
شهاب : خبرهای غیر منتظره – امیدواری
هوا پیما : مسافرت طولانی و دلپذیری خواهید داشت – نشانگر راه سریعی است به هدف – سفری ناگهانی – رو به راه شدن کارها – راه دور – خبر از مسافر
چغندر : دچار یک گرفتاری می شوید ولی زود بر طرف خواهد شد.
 
راه : به مسافرت و اعمال خوب در دراز مدت تعبیر می شود.
تپه های منفرد : گرفتاری های موقت – دوستان ناباب
حلقه شکسته : ناامیدی ، شکست خوردن یا بهم خوردن نامزدی یا خواستگاری.
 
🍵 متولدین مرداد 🍃
خرس : دشمن بدطینت، احمق و تند خو – از این خصلتها دوری کنید – تکیه گاه – یاور- متکی به کسی یا چیزی
مثلث متساوی الاضلاع : موفقیت در امور اقتصادی – ارث بردن
پاکت : در یافت خبری شاد – از راه دور خبر مسترت بخشی خواهید شنید.
توپ : با ورزش کردن می توانید از بیماری خلاصی یابید – به زندگی بدون ثبات اشاره می کند – به معنی تغییرات مداوم است.
حلقه هایی كه نقطه هایی در میانشان است : میل به داشتن فرزند تحقق مییابد.
ساعت : نشان قلب است ، معنای احساسات و عواطف انسانی را میدهد.
مرغابی : دعوت به مهمانی و جشن – سمبل پاکی – عشق و سعادت زناشوئی – به مجلس باشکوهی دعوت خواهید شد.
 
🍵 متولدین شهریور 🍃
خط کج : دوستی های ساختگی و ظاهری – دو رویی – فریب
نامه : خبر های خوش که مدتها انتظارش را میکشید به شما خواهد رسید.
میز : به معنی یک قرار داد و یا شرکت در یک مهمانی است.
انگشتری : از صاحب مهر و نقش و نشان به شما ثروتی خواهد رسید.
عبادتگاه : نذر – عبادت به جا نیامده – حمایت پروردگار
دهان : سخنان نیکو و سودمند شنیدن – دلالت بر خوشی زندگی است – گفتگو – بازگو شدن ناگفته ها
مرغ : به مال و ثروتی دست پیدا میکند ولی مواظب باشید بیهوده آنرا از دست ندهید.
 
 
 
 
🍵 متولدین مهر 🍃
سنجاب : جمع کردن مایحتاج برای روز مبادا – زرنگی
فیل : سمبل بزرگی، قدرت و منزلت – دوست دانشمند، با آنها هم صحبت شوید – قدرت و موفقیت
جناغ : رسیدن به آرزوی دیرینه – پیدا کردن دوستان خوب و صمیمی – رسیدن به معشوق.
کاسه واژگون : درماندگی – فقر – گرفتاری مالی و به سختی روزی به دست آوردن.
دستبند : برای زنان دلیل بر شوهر و برای مردان دلیل بر سختی و تنگدستی است.
خرس : دشمن بدطینت، احمق و تند خو – از این خصلتها دوری کنید – تکیه گاه – یاور- متکی به کسی یا چیزی
حلقه گل : غصه ای که تمام می شود – رهایی از غصه ها
 
🍵 متولدین آبان 🍃
اردک : سود فراوان بدست آوردن از راه تلاش و کوشش در مدت زمانی کوتاه.
چمدان : به مسافرت و گرفتن تصمیمی مهم اشاره می کند.
ابر : خداوند به شما علم و حکمت عطا می فرماید و مردم از علمتان بهره مند خواهند شد – ممکن است مشکلاتی در کارتان پیش بیاید
آفتابه : راستی و استواری و پایداری و عمر طولانی کردن و یا خدمتگزاری گروهی را کردن.
اتاق : نشانه رحم و شفقت و مهربانی میباشد حتما غافل نشوید.
گوسفند : زندگی آرام و بی دغدغه – خوشبختی به شمار می آید و ناراحتیها برطرف می شود – به معنای نذر است.
گندم : روزی حلال و سخاوتمندانه، که با رنج و زحمت بدست آمده است.
 
🍵 متولدین آذر 🍃
پا : سفری کوتاه در پیش خواهید داشت – پیشروی اهداف – استقامت – حرکت
تاج : یک میراث و یا موفقیتی بزرگ است – در یک دعوا فاتح شدن
سر انسان با دو دست دراز : جسارت – باهوشی – دارای مقام ارجمند
انسان در حال دعا کردن : دعای خیر والدین یا عزیزی – بر آورده شدن حاجت
حلقه گل : غصه ای که تمام می شود – رهایی از غصه ها
صورت انسان : فال خوب – ازدواج
گلابی : نجات پیدا کردن از مشکلات مالی – بفکر اندوخته باشید، سهل انگار نباشید.
 
 
 
🍵 متولدین دی 🍃
ماه : عشق و نامزدی – ازدواج – با همسری خوش سیما و صاحب مقام، ازدواج میکنید – گاهی ناراحتی روحی و روانی
در : کار با ادارات دولتی – کار اداری
شلوار : آبرو و حیثیت – سعی کنید خود را حفظ کنید در غیر این صورت مشکلات شما دوچندان می شود.
بسته : رهائی از گرفتاری – نگرانی به مرور زمان بر طرف خواهد شد.
پنجه : خطر در کمین است ، با دشمنان مدارا کنید و خود را به خطر نیاندازید
مار : سمبل دشمنی است – دشمنی زیرک است که از پشت به انسان حمله می کند – امانت – افترا – خدعه – حسادت – ریای زن یا مرد
پل : عبور از یک دوره زندگی به دوره ای دیگر – موفقیت در زندگی – رفع غم و غصه ها – حل مسئله ای طولانی.
 
🍵 متولدین بهمن 🍃
درخت کاج : موفقیتی مربوط به هنرهای زیبا
خط منحنی : دوستان نامناسب – خیانت – دسیسه
مربع : میراث و سود را توضیح می دهد – خانه تازه – سعادت – بشارت و شادی – شور عشق
دست در دست بودن دو زن : صحبت علیه کسی – دسیسه چینی
خروس : نشانگر شهوت و غرور است – نوید و مژده – کاری خیر
قارچ : مسافرت به دیار غربت یا به کشورهای دوردست.
اژدها : با بزرگان و صاحب منصبان و یا با افراد صاحب جاه و مقام ارتباط حاصل میکنید – دشمنی – خشم – کینه قدیمی – احتیاط – هشدار
 
 
🍵 متولدین اسفند 🍃
انجیر : نشانه غم و غصه ای میباشد که طولانی نخواهد بود.
آدم : ملاقات کننده ای خواهیدداشت – گاهی ممکن است همراه با اختلاف با اطرافیان باشد.
پلنگ : دشمن قوی و تواناست ، خیال دارد ضربه ناگهانی بزند.
دو انسان پشت به پشت : دلخوری از موضوعی – رنجیده خاطر شدن
روباه : فردی حیله گر و فریبنده، نابکار و دروغگو، مواظب باشید.
چتر نجات : برای موفقیت خود مجبورید از خطر بگریزید و مصون بمانید.
راه : به مسافرت و اعمال خوب در دراز مدت تعبیر می شود.

یک پاسخ به “فال چای – 11 شهریور”

  1. علی گفت:

    بسیار عالی ادمین محترم خیلی زحمت میڪشی دستت دردنڪنه داداش بهترینارو برات آرزو دارم همیشه من همیشه دوماه رو میبینم و میخونم خیلی عالیه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تمامی حقوق برای فالوده محفوظ است. © 2024 | توسعه و پشتیبانی توسط رویال کد