فال چای – 1 مهر

🍵 متولدین فروردین 🍃
 ابر باران زا: تغییرات – نزول برکت – گذشتن و عبور از سختیها
 اسب: نشانگر یک آرزو می باشد، به خصوص به مژده ای در مورد عشق اشاره می کند (فردی وارد زندگیتان می شود) – تغییرات در وضع زندگی
 هواپیما: مسافرت طولانی و دلپذیری خواهید داشت – نشانگر راه سریعی است به هدف – سفری ناگهانی – رو به راه شدن کارها – راه دور – خبر از مسافر
 پا: سفری کوتاه در پیش خواهید داشت – پیشروی اهداف – استقامت – حرکت
 تخم مرغ: در مدت زمان کوتاه صاحب مال و ثروت زیادی خواهید شد – موفقیت و خوشحالی.
 
 
🍵 متولدین اردیبهشت 🍃

 سد: موانع و دفاع در برابر هیجانات و مشکلات به وجود آمده
 تپه های منفرد: گرفتاری های موقت – دوستان ناباب
 دست: دوستی و مهربانی، آن را با مهربانی بپذیرید – توانمندی در عمل – قدرت
 برج: دعوا – ترس – مقاومت – ناامیدی
 مرغ: به مال و ثروتی دست پیدا میکند ولی مواظب باشید بیهوده آنرا از دست ندهید.

 
 
🍵متولدین خرداد 🍃
 

 جعبه: داشتن همسری همدم و معاشر که کمتر ناسازگاری میکند.
 انگور: بیش از حد انتظار به شما خیر و نعمت میرسد، اصراف نکنید.
 گربه: نیرنگ و فریب از سوی دوستان – برای شما دوستان خوبی نمیباشند – ریاکار و خائن – طنازی – ظرافت در رفتار – جستن با دقت ، یك شخص دمدمی مزاج
 بطری: به فکر سلامتی خود باشید – جرو بحث نکنید.
 شلوار: آبرو و حیثیت – سعی کنید خود را حفظ کنید در غیر این صورت مشکلات شما دوچندان می شود.

 
 
🍵متولدین تیر 🍃
 
 خورشید: روشنی عقل و هوش و دانش است – به استعداد فوق العاده ای میرسید – برکتی بزرگ – حمایت والدین
 درخت: فراوانی – پیروزی در بازی – گشاده دستی – شانس در بخت آزمایی
 دهان: سخنان نیکو و سودمند شنیدن – دلالت بر خوشی زندگی است – گفتگو – بازگو شدن ناگفته ها
 مهر و سجاده: دعا – نذر – نیت خیر
 سپر: پناه دهنده از امور ناپسند – محافظت شده از جائی.
 
🍵 متولدین مرداد 🍃

 شمشیر: مبارزه با دشمن – سعی کنید مدارا کنید و خود را به خطر نیاندازید.
 عینک: افراد عاقل و روشن – روشن بینی و قضاوت صحیح و درست.
 چتر نجات: برای موفقیت خود مجبورید از خطر بگریزید و مصون بمانید.
 دامن: رنج و اندوه در برابر عشق – ناامیدی – در مقابل عشق پایداری به خرج بدهید تا موفق شوید.
 سکه: رهائی از فقر و بدبختی – نجات پیدا کردن از قرض و بدهی – خوش شانسی

 
🍵 متولدین شهریور 🍃

 لوبیا: صاحب فرزندان زیادی می شوید و هرکدام به عزت و شهرت می رسند.
 ماهی: موفقیت و شانس – گاهی خوشحالی کوتاه مدت – پول – سعادت
 هواپیما: مسافرت طولانی و دلپذیری خواهید داشت – نشانگر راه سریعی است به هدف – سفری ناگهانی – رو به راه شدن کارها – راه دور – خبر از مسافر
 حلقه گل: غصه ای که تمام می شود – رهایی از غصه ها
 نوزاد: رهایی از غصه های کوچک – آرامش خانواده
 
 
 
 
🍵 متولدین مهر 🍃
 گاو: فراوانی محصولات – نعمت فراوان بدست آوردن
 خط مشخص و واضح: موفقیت آمیز بودن موضوع و پروژه
 آتش افروخته: نشانگر قوت و قدرت است – حاکم و سر پرست.
 تپه های منفرد: گرفتاری های موقت – دوستان ناباب
 ساعت: نشان قلب است، معنای احساسات و عواطف انسانی را میدهد.
 
🍵 متولدین آبان 🍃
 شتر: ثروت ماندگار – خیر و برکت – روزی فراوان
 کمان: فرزندی نیکو از خویشان و اطرافیان به دنیا می آید، فرزندی پسر – به دست آوردن موفقیت به سختی – به مشقت نیز تعبیر می شود.
 صدف: دیدار با دوستان دور دست – شرکت در جشن عروسی – شادی زیاد
 انگور: بیش از حد انتظار به شما خیر و نعمت میرسد، اصراف نکنید.
 حلقه گل: غصه ای که تمام می شود – رهایی از غصه ها
 
🍵 متولدین آذر 🍃
 ظرف غذا: روزی و برکت – مهمانی
 نان: سمبل سرور و خوشحالی است – برکت – در حد توانائی انفاق کنید مالتان برکت پیدا میکند.
 ابرو: نیت پاک، آراستگی و دینداری در شما به حد کمال میباشد.
 استخوان: نشان موضوعی مالی است که معیشت و زندگی شما از طریق آن می گذرد.
 آتش: از تصمیم گیری عجولانه بپرهیزید، مرور زمان به نفع شما خواهد بود.
 
 
 
🍵 متولدین دی 🍃
 هدهد: خیر – خوشی و رفاه – بزرگی و مقام – پیروزی
 اردک: سود فراوان بدست آوردن از راه تلاش و کوشش در مدت زمانی کوتاه.
 نوزاد: رهایی از غصه های کوچک – آرامش خانواده
 دامن: رنج و اندوه در برابر عشق – ناامیدی – در مقابل عشق پایداری به خرج بدهید تا موفق شوید.
 دیگ: صاحب خانه – کدبانوی خانه – خدمتگذار به افراد نیازمند و تهیدست.
 
🍵 متولدین بهمن 🍃
 دستبند: برای زنان دلیل بر شوهر و برای مردان دلیل بر سختی و تنگدستی است.
 گردن بند پاره: قهر و جدائی – فاصله
 حلقه هایی كه نقطه هایی در میانشان است: میل به داشتن فرزند تحقق مییابد.
 اژدها: با بزرگان و صاحب منصبان و یا با افراد صاحب جاه و مقام ارتباط حاصل میکنید – دشمنی – خشم – کینه قدیمی – احتیاط – هشدار
 پلنگ: دشمن قوی و تواناست، خیال دارد ضربه ناگهانی بزند.
 
 
🍵 متولدین اسفند 🍃
 خط منکسر (شکسته): کار های در هم – فقر اقتصادی – بی پولی
 شتر: ثروت ماندگار – خیر و برکت – روزی فراوان
 حلقه گل: غصه ای که تمام می شود – رهایی از غصه ها
 دود: گرفتاری – مشکلات – سختی
 خرچنگ: بد اخلاقی – کینه توزی – فرومایگی – احتیاط را از دست ندهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تمامی حقوق برای فالوده محفوظ است. © 2024 | توسعه و پشتیبانی توسط رویال کد